• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)

9788383091952
99.90 zł
92.90 zł Save 7.00 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 92.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Książka jest wynikiem współpracy różnych specjalistów:: głównie logopedów, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i lekarzy. Są oni nie tylko badaczami zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale także praktykami (diagnostami i terapeutami), którzy na co dzień pracują z dziećmi z zaburzeniami o różnym patomechanizmie. W publikacji opisano dostępne na polskim rynku narzędzia (w tym również autorskie), które można wykorzystywać podczas diagnozowania logopedycznego. Recenzowana praca w sposób kompleksowy porusza problematykę diagnozowania trudności w obszarze komunikacji oraz wspierania rozwoju w tym zakresie u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD). Na polskim rynku wydawniczym problematyka ta jest wciąż reprezentowana w niewielkim, niewystarczającym stopniu. […] Biorąc pod uwagę rolę diagnozy i terapii logopedycznej we wspieraniu osób z ASD, należy tę rozbudowaną, wielowątkową, przygotowaną z dużą erudycją i znajomością rzeczy propozycję wydawniczą powitać z uznaniem i radością. […] Z książki będą mogli skorzystać przede wszystkim logopedzi, ale także wielu innych profesjonalistów pracujących z dziećmi z ASD.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Pisuli

Product Details
Harmonia
19082
9788383091952
978-83-8309-195-2

Data sheet

Published in
Gdańsk
Publication date
2022
Issue number
2
Cover
hard cover
Pages count
496
Dimensions (mm)
170 x 240
Weight (g)
900

 • 1. Zaburzenie ze spektrum autyzmu - kryteria diagnostyczne, uwarunkowania genetyczne i neurobiologiczne
  2. Komunikacja niewerbalna i werbalna dzieci z ASD oraz dzieci rozwijających się prawidłowo - uściślenia terminologiczne
  3. Zaburzenia komunikacji niewerbalnej i werbalnej u dzieci z ASD - porównanie z normatywnym rozwojem komunikacji społecznej
  4. Opóźniony rozwój mowy czy zaburzony rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci z ASD - diagnozowanie i formy zaburzeń komunikacji w ASD
  5. Próba porównania zachowań językowych i komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
  6. Diagnoza różnicowa niedokształcenia mowy pochodzenia korowego i niedokształcenia mowy w autyzmie
  7. Diagnoza rozumienia mowy osób z ASD ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi - propozycja modelu badania
  8. ASD a niedosłuch, neuropatia słuchowa i centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - zależności, współwystępowanie, różnicowanie
  9. ASD a epilepsja
  10. Zaburzenia czynności jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu
  11. Znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego w rozwoju komunikacji dzieci z ASD
  12. ESDM (Early Start Denver Model) - wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD
  13. Praca logopedyczna z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu - podstawowe cele i strategie pracy
  14. Terapia logopedyczna dziecka z ASD z nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową obszaru orofacjalnego
  15. Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC) w pracy nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci z ASD
  16. Wykorzystanie gestów obrazujących ruchy artykulatorów ©GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD
  17. Etyka w gabinecie logopedy
  Bibliografia
  Informacje o autorkach
  Załącznik
Comments (0)
No customer reviews for the moment.