• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych

Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych

Ujęcie modelowe

9788382861037
129.00 zł
109.90 zł Save 19.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 109.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowotną pacjentom.
Publikacja jest rezultatem wieloletnich badań w polskich i zagranicznych szpitalach. Autor przyjął założenie, że powodzenie procesu kontroli opiera się w znacznym zakresie na dyrektorze i jego prawidłowej interakcji z menedżerami średniego szczebla, czyli kierownikami (ordynatorami) oddziałów szpitalnych i innych działów medycznych oraz profesjonalistami medycznymi.
Szczegółowo omówiono koncepcje kontroli i związane z nią teorie, uwzględniając cechy rynku ochrony zdrowia, usług medycznych i szpitali jako organizacji publicznych. Przeanalizowano również , główne elementy kontroli menedżerskiej i ich wzajemne relacje oraz ich związki z wynikami – w tym finansowymi – szpitali publicznych.
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla menedżerów ochrony zdrowia, jak i pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w placówkach medycznych.
Product Details
18357
9788382861037
978-83-8286-103-7

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2022
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
504
Dimensions (mm)
175 x 245
Weight (g)
900
 • Rozdział 1. ISTOTA I NATURA SZPITALI PUBLICZNYCH I ICH ŚRODOWISKA
  1.1.?Charakterystyka szpitali publicznych
  1.2.?Profesja medyczna i biurokracja profesjonalna  
  1.3.?Dotychczasowe działania na rzecz poprawy sprawności szpitali  
  Rozdział 2. KONTROLA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  
  2.1.?Geneza i definicje kontroli w literaturze przedmiotu  
  2.2.?Kontrola menedżerska na poziomie operacyjnym i strategicznym  
  2.3.?Koncepcja dźwigni kontroli  
  2.4.?Dźwignie kontroli w szpitalach publicznych – ocena wyników dotychczasowych badań  
  2.5.?Kontrola menedżerska z perspektywy instytucjonalnej  
  2.6.?Definicja operacyjna kontroli menedżerskiej  
  Rozdział 3. GŁÓWNE ELEMENTY MODELU KONTROLI MENEDŻERSKIEJ  
  3.1.?System informacyjny w kontroli menedżerskiej  
  3.2.?Wyniki funkcjonowania szpitali  
  3.3.?Ocena i nagradzanie  
  3.4.?Innowacje i innowacyjność w szpitalach  
  3.5.?Zaufanie pomiędzy menedżerami a lekarzami  
  3.6.?Niepewność środowiska  
  Rozdział 4. METODYKA BADAŃ  
  4.1.?Metodyka badań mieszanych  
  4.2.?Strategia badań jakościowych  
  4.3.?Instrumenty pomiarowe zmiennych ukrytych  
  4.4.?Dobór i charakterystyka próby w badaniach ilościowych  
  4.5.?Uzasadnienie wyboru estymatora modelu ścieżkowego  
  Rozdział 5. WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH KONTROLI MENEDŻERSKIEJ W SZPITALACH PUBLICZNYCH  
  5.1.?System informacyjny  
  5.2.?Wyniki szpitala z perspektywy jego dyrektora – pomiar dokonań  
  5.3.?Diagnostyczne wykorzystanie systemu informacyjnego  
  5.4.?Nagradzanie pracowników  
  5.5.?Interaktywne wykorzystanie systemu informacyjnego  
  5.6.?Rola innowacyjności w kontroli menedżerskiej  
  5.7.?Niepewność środowiska  
  5.8.?Zaufanie dyrektorów do lekarzy  
  5.9.?Logiki instytucjonalne i oddzielenie formalnych struktur od rzeczywistych praktyk  
  5.10.?Koncepcyjny model kontroli menedżerskiej w szpitalach publicznych  
  Rozdział 6. MODELOWANIE STRUKTURALNE KONTROLI MENEDŻERSKIEJ W SZPITALACH PUBLICZNYCH
  6.1.?Operacjonalizacja zmiennych  
  6.2.?Walidacja modelu pomiarowego  
  6.3.?Ocena modelu strukturalnego kontroli menedżerskiej w szpitalach publicznych  
  6.4.?Ocena zmodyfikowanego modelu kontroli menedżerskiej w szpitalach publicznych  
  6.5.?Nieliniowe relacje pomiędzy konstruktami oraz heterogeniczność danych  
  Rozdział 7. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ  
  7.1.?Omówienie wyników badań ilościowych w kontekście badań jakościowych oraz implikacje dla teorii i praktyki  
  7.2.?Wnioski  
  7.3.?Ograniczenia modelu i kierunki dalszych badań  
  Zakończenie  
  Bibliografia  
  Załączniki  
  Spis tabel  
  Spis rysunków
Comments (0)