• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
 • New
Seksuologia sądowa - tom 1-4

Seksuologia sądowa - tom 1-4

komplet

556.00 zł
489.90 zł Save 66.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 489.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Seksuologia sądowa zajmuje się zagadnieniami zaspokajania popędu seksualnego w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych lub naruszających obowiązujący porządek prawny.

Jednym z zadań seksuologii sądowej jest merytoryczne przygotowanie specjalistów, którzy będą współpracować z wymiarem sprawiedliwości w charakterze biegłych. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne jest niezbędne w wielu postępowaniach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia.

Biegły sądowy musi znać aktualne osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin opisujących seksualność człowieka. Znaczna część seksuologii wiąże się z problematyką psychologiczną, społeczną i pedagogiczną. Interdyscyplinarność seksuologii znajduje swoje odzwierciedlenie w specyfice opiniowania sądowo-seksuologicznego i przesądza o wymaganiach merytorycznych wobec osoby opiniującej. Wraz z rozwojem poszczególnych dziedzin nauki wiedza i umiejętności biegłego seksuologa wymagają stałej weryfikacji i zgodności z wymogami współczesnej nauki.

W poszczególnych tomach omówiono zagadnienia medyczne, psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne, prawne i opiniodawcze. Czytelnicy znajdą w rozdziałach najnowsze piśmiennictwo i wyniki badań prowadzonych w wiodących ośrodkach zajmujących się zagadnieniami patologii seksualnej.

W kolejnych tomach omówiono::

 1. Teorie, modele, badania;
 2. Opiniowanie seksuologiczne w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich;
 3. Praktyczne aspekty opiniowania seksuologicznego;
 4. Wiktymologię.

Seksuologia sądowa jest adresowana nie tylko do seksuologów, psychiatrów i psychologów, lecz także prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców).

Product Details
PZWL
19307

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2024
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
1280
Dimensions (mm)
155 x 240
Weight (g)
2495
 • TOM I

  I. WPROWADZENIE
  1. Seksuologia sądowa w ujęciu historycznym i kulturowym
  2. Ewolucja zachowań seksualnych w cyklu życia człowieka w kontekście procesu socjalizacji – czy/kiedy seks jest formą przemocy?
  II. ZJAWISKO PRZEMOCY SEKSUALNEJ W BADANIACH I KONCEPCJACH TEORETYCZNYCH
  3. Seksualność człowieka a przemoc seksualna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  4. Neurobiologiczne podstawy kontroli zachowania w kontekście seksualności człowieka
  5. Regulacja emocji sprawców przestępstw seksualnych
  6. Indywidualne i zbiorowe zniekształcenia poznawcze na temat przestępstw seksualnych
  7. Preferencje seksualne, zaburzenia preferencji seksualnych a przemoc seksualna
  8. Znaczenie interocepcji w funkcjonowaniu seksualnym człowieka
  9. Model Pola Zachowań Seksualnych – koncepcja uwarunkowań zachowań seksualnych
  10. Teorie dotyczące przestępczych zachowań seksualnych
  11. Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania w grupach sprawców przemocy seksualnej
  III. PROBLEMY PSYCHICZNE A ZJAWISKO PRZEMOCY SEKSUALNEJ
  12. Zaburzenia i choroby psychiczne a przemoc seksualna
  13. Zjawisko przemocy seksualnej w grupie osób z zaburzeniami osobowości
  14. Zjawisko przemocy seksualnej w grupie osób, które używają substancji psychoaktywnych
  15. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną a zjawisko przemocy seksualnej
  Zakończenie

 • TOM II

  I. WPROWADZENIE
  1. Podstawy prawne opiniowania sądowo-seksuologicznego
  II. OPINIOWANIE SĄDOWO-SEKSUOLOGICZNE W SPRAWACH KARNYCH
  2. Opinia sądowo-seksuologiczna w postępowaniu karnym
  3. Zachowania seksualne penalizowane
  4. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach o wykroczenia
  5. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach o molestowanie seksualne w miejscu pracy
  6. Typologie osób popełniających przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
  6A. Osoby, które dokonały zgwałcenia
  6B. Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
  6C. Sprawcy przestępstw seksualnych online
  6D. Sprawca aktu ekshibicjonizmu
  7. Problematyka zjawiska zabójstw związanych z seksualnością
  7A. Zabójstwa związane z seksualnością
  7B. Sprawcy zabójstw seksualnych
  8. Kobiety sprawczynie przemocy seksualnej
  III. DIAGNOSTYKA W PRZEBIEGU OPINIOWANIA SEKSUOLOGICZNEGO
  9. Diagnostyka psychologiczna w opiniowaniu seksuologicznym
  9A . Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci i młodzieży
  9B . Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach osób dorosłych
  10. Diagnostyka medyczna w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym
  11. Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby wydania opinii specjalistycznej
  IV. OPINIOWANIE W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ROZPOZNANIA ZNACZENIA CZYNU I POKIEROWANIA POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ
  12. Ocena zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w sprawach przeciwko wolności seksualnej
  V. RYZYKO PONOWNEGO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ
  13. Ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
  Skorowidz

 • TOM III

  1. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w świetle zmian klasyfikacji ICD-11
  2. Ocena prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa przez osobę z zaburzeniami preferencji seksualnych
  3. Problematyka opiniowania w zakresie zdrowia seksualnego w sprawach karnych w wybranych grupach
  3A. Opiniowanie seksuologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI), spektrum autyzmu (SA) i hiperseksualnością/kompulsyjnymi zaburzeniami seksualnymi
  3B. Aktywność seksualna w rodzinie przekraczająca normy prawne
  4. Błędy w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym. Rodzaje i przyczyny
  5. Profilowanie kryminalne w sprawach o przemoc seksualną
  5A. Profilowanie kryminalne sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej - podstawy
  5B. Zastosowanie metod statystycznych w charakterystyce sprawców przestępstw seksualnych
  6. Leczenie preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych
  7. Etyka zawodowa biegłego seksuologa
  8. Dylematy etyczne w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym - spojrzenie biegłego psychiatry
  Addenda
  a. Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  b. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii dotyczące leczenia preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych
  Piśmiennictwo
  Skorowidz

 • TOM IV

  1. Podstawowa wiedza z postępowania sądowego cywilnego, jego specyfika oraz rola i zadania wyznaczane biegłemu
  2. Regulacje prawne dotyczące unieważnienia małżeństwa i rozwodu oraz problematyka i charakter dowodu z opinii biegłego seksuologa w sprawie rozwodowej oraz metodyka pracy biegłego
  3. Problematyka opiniowania sądowo-seksuologicznego w sprawach przed sądami kanonicznymi
  4. Zagadnienia opiniowania sądowo-seksuologicznego w sprawach odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie
  5. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach o uzgodnienie płci i korektę płci
  6. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach orzekania o nadzorze prewencyjnym
  7. Zagadnienia psychologiczne opiniowania w sprawach nieletnich sprawców przestępstw seksualnych
You might also like
Comments (0)