• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Seksuologia sądowa - tom 2

Seksuologia sądowa - tom 2

Opiniowanie w sprawach karnych

9788301225735
129.00 zł
115.90 zł Save 13.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 115.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Seksuologia sądowa tom 2. Opiniowanie w sprawach karnych

Seksuologia sądowa zajmuje się zagadnieniami zaspokajania popędu seksualnego w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych lub naruszających obowiązujący porządek prawny.

Jednym z zadań seksuologii sądowej jest merytoryczne przygotowanie specjalistów, którzy będą współpracować z wymiarem sprawiedliwości w charakterze biegłych. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne jest niezbędne w wielu postępowaniach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia.

W poszczególnych tomach omówiono zagadnienia medyczne, psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne, prawne i opiniodawcze. Czytelnicy znajdą w rozdziałach najnowsze piśmiennictwo i wyniki badań prowadzonych w wiodących ośrodkach zajmujących się zagadnieniami patologii seksualnej.

W kolejnych tomach omówiono:: teorie, modele, badania, opiniowanie seksuologiczne w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, praktyczne aspekty opiniowania seksuologicznego, wiktymologię.

Znajomość przepisów prawa, którymi rządzi się proces karny, jest niezbędna biegłemu do nawiązania efektywnej współpracy z organami procesowymi. Biegli seksuolodzy mają wiedzę specjalistyczną, lecz czasem brakuje im umiejętności sporządzania opinii zgodnie z wymogami procedury karnej na rzecz organu zlecającego. Błędy wynikające z braku doświadczenia, a także unikanie doszkalania się uderzają w sprawność postępowań i prawo do sprawiedliwego wyroku.

 

W kolejnych tomach omówiono::

 1. Teorie, modele, badania;
 2. Opiniowanie seksuologiczne w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich;
 3. Praktyczne aspekty opiniowania seksuologicznego;
 4. Wiktymologię.

Seksuologia sądowa jest adresowana nie tylko do seksuologów, psychiatrów i psychologów, lecz także prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców).

Drugi tom „Seksuologii sądowej” składa się z pięciu części. Obejmują one:: obowiązujące przepisy prawa regulujące funkcjonowanie biegłych w polskim systemie prawym, specyfikę pracy biegłego seksuologa, zagadnienia diagnostyki psychologicznej i medycznej oraz diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby wydania opinii sądowo-seksuologicznej, rozpoznanie znaczenia czynu i zdolności pokierowania postępowaniem w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz metody oceny ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Każdy z rozdziałów jest poparty bardzo rzetelną literaturą i wykładnią prawną. Niezwykle ciekawą część poszczególnych rozdziałów stanowi typologia sprawców, pokazująca bardzo dużą heterogenność i złożoność przestępczych zachowań seksualnych. Jest to, jak piszą Autorzy, niezwykle istotne dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, resocjalizacji, a także biegłych z zakresu seksuologii, wypowiadających się np. o potrzebie zastosowania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych czy ryzyku popełnienia ponownego przestępstwa. Gorąco polecam „Seksuologię sądową” zarówno seksuologom, jak i psychiatrom, psychologom, prawnikom oraz specjalistom od resocjalizacji.
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek,
Autorzy w sposób kompleksowy, uporządkowany, szczegółowy i interdyscyplinarny podchodzą do zjawiska opiniowania sądowo-seksuologicznego. Jednocześnie opisują cały proces opiniowania w sposób bardzo praktyczny i użyteczny, dzieląc się swoją wiedzą praktyczną. Niektóre z rozdziałów obejmują zagadnienia albo niespotykane w dotychczas wydanych podręcznikach, albo poruszane w sposób bardzo powierzchowny. Takimi rozdziałami są między innymi rozdziały poruszające problem opiniowania w sprawach o molestowanie seksualne w miejscu pracy, przestępstwa seksualne on-line czy opisujący kobiety jako sprawczynie przestępstw seksualnych. Niezmiernie cennym dla mnie jest również rozdział, dotyczący samego procesu opiniowania, z podziałem na:: aspekty opiniowania psychologicznego i diagnostyczno-medycznego.
dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ,
Jednym z najważniejszych walorów podręcznika jest jego nowoczesność. Rozdziały opierają się bowiem na możliwie najświeższych doniesieniach. Kolejnym jest precyzja. Autorzy analizują opisywane zagadnienie drobiazgowo, konkretnie, przedstawiając dane z różnych źródeł, omawiając niuanse, czasem zaś podkreślając luki współczesnej wiedzy. Tom II to lektura obowiązkowa nie tylko dla lekarzy i psychologów zajmujących się zdrowiem seksualnym, lecz także prokuratorów, adwokatów, policjantów, specjalistów resocjalizacji, pracowników zakładów karnych i wychowawczych, detektywów, kuratorów, edukatorów oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami dotyczącymi przemocy seksualnej.
prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Gruszczyński
Product Details
PZWL
18657
9788301225735
978-83-01-22573-5

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
384
Dimensions (mm)
155 x 240
Weight (g)
675
 • I. WPROWADZENIE
  1. Podstawy prawne opiniowania sądowo-seksuologicznego
  II. OPINIOWANIE SĄDOWO-SEKSUOLOGICZNE W SPRAWACH KARNYCH
  2. Opinia sądowo-seksuologiczna w postępowaniu karnym
  3. Zachowania seksualne penalizowane
  4. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach o wykroczenia
  5. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w sprawach o molestowanie seksualne w miejscu pracy
  6. Typologie osób popełniających przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
  6A. Osoby, które dokonały zgwałcenia
  6B. Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci
  6C. Sprawcy przestępstw seksualnych online
  6D. Sprawca aktu ekshibicjonizmu
  7. Problematyka zjawiska zabójstw związanych z seksualnością
  7A. Zabójstwa związane z seksualnością
  7B. Sprawcy zabójstw seksualnych
  8. Kobiety sprawczynie przemocy seksualnej
  III. DIAGNOSTYKA W PRZEBIEGU OPINIOWANIA SEKSUOLOGICZNEGO
  9. Diagnostyka psychologiczna w opiniowaniu seksuologicznym
  9A . Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci i młodzieży
  9B . Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach osób dorosłych
  10. Diagnostyka medyczna w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym
  11. Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych na potrzeby wydania opinii specjalistycznej
  IV. OPINIOWANIE W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ROZPOZNANIA ZNACZENIA CZYNU I POKIEROWANIA POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ
  12. Ocena zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w sprawach przeciwko wolności seksualnej
  V. RYZYKO PONOWNEGO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ
  13. Ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
  Skorowidz
You might also like
Comments (0)