• Order to parcel locker

    Order to parcel locker
  • easy pay

    easy pay
  • Reduced price
Współczesna protetyka stomatologiczna

Współczesna protetyka stomatologiczna

Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna

9788376097312
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (L-DEK)
189.00 zł
159.90 zł Save 29.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 159.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Podręcznik autorstwa profesora Stanisława Majewskiego – Krajowego Konsultanta w dziedzinie protetyki stomatologicznej, którego adresatami powinni być wszyscy studenci wydziałów stomatologicznych, a także specjalizujący się w protetyce lekarze.

Aby sprostać wymogom metodycznym i w celu podniesienia wartości dydaktycznej treść podręcznika została podzielona na cztery części::

• Część pierwsza – zawiera podstawowy zakres wiedzy teoretycznej, konieczny do zrozumienia całości przedmiotu.

• Części druga i trzecia –główna część tego podręcznika, obejmuje kompleks zagadnień współczesnej protetyki klinicznej, zarówno w zakresie praktyki podstawowej, obejmującej metody rekonstrukcji protetycznej w różnych konfiguracjach braków zębowych, jak i specjalistycznej, w przypadkach diagnostycznie i terapeutycznie trudnych – wymagających postępowania kompleksowego i leczenia, w tym implantoprotetycznego, m.in. takich jednostek chorobowych, jak:: stomatopatie protetyczne, periodontopatie, zaburzenia okluzji, starcie patologiczne i dysfunkcje układu stomatognatycznego.

• W części czwartej w formie skrótowej przedstawione są wybrane zagadnienia z zakresu techniki laboratoryjnej i nowych technologii oraz materiałoznawstwa protetycznego.

Każdą z wymienionych części podręcznika poprzedza hasłowe streszczenie materiału w niej zawartego, a na końcu każdego rozdziału zamieszczony jest wykaz polecanych lektur uzupełniających oraz zestaw pytań kontrolnych, ułatwiających sprawdzenie zapamiętanych informacji.

Liczne ilustracje ułatwiają zrozumienie zagadnień wymagających wyobraźni przestrzennej, co jest niezbędne i zasadnicze w dziedzinie protetyki.
Product Details
12857
9788376097312
978-83-7609-731-2

Data sheet

Published in
Wrocław
Publication date
2014
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
382
Weight (g)
1790
  • Część I. PODSTAWY TEORETYCZNE
    1. Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej
    2. Układ stomatognatyczny (US)-wzajemne relacje morfologii i czynności
    3. Anatomia i topografia elementów składowych układu stomatognatycznego o szczególnym znaczeniu dla praktyki protetycznej
    4. Elementy fizjologii jamy ustnej w aspekcie protetyki
    5. Stany artykulacyjne żuchwy w warunkach normy morfologiczno-funkcjonalnej
    6. Zmiany w układzie stomatognatycznym związane z wiekiem i utratą zębów
    7. Estetyka twarzy jako jeden z celów leczenia protetycznego
    8. Psychologiczne aspekty leczenia protetycznego
    Część II. PODSTAWOWA PRAKTYKA KLINICZNA
    9. Diagnostyka i wskazania do leczenia protetycznego
    10. Planowanie leczenia i zabiegi przygotowawcze oraz przykłady leczenia etapowego w przypadkach diagnostycznie i terapeutycznie trudnych
    11. Procedury zabiegowe:: pobieranie wycisków w celu wykonania protez ruchomych, wyznaczanie płaszczyzny protetycznej i zwarcia centralnego oraz przenoszenie danych klinicznych na modele laboratoryjne
    12. Charakterystyka ogólna podstawowych konstrukcji protetycznych
    13. Procedury zabiegowe w protetyce protez stałych
    14. Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych - zagadnienia wybrane
    15. Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem protez całkowitych
    16. Specyfika leczenia protetycznego pacjentów w wieku rozwojowym
    17. Implantoprotetyczna metoda rekonstrukcji uzębienia
    18. Mikrobiologiczne aspekty leczenia protetycznego i profilaktyka przeciwzakaźna
    Część III. LECZENIE SPECJALISTYCZNE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH
    19. Stomatopatie protetyczne - diagnostyka i leczenie
    20. Patologiczne starcie zębów
    21. Okluzja urazowa - zaburzenia okluzyjne
    22. Dysfunkcje układu stomatognatycznego
    23. Zasady profilaktyki periodontologicznej w postępowaniu protetycznym
    Część IV. LABORATORIUM I MATERIAŁY
    24. Zasady współpracy zespołu kliniczno-laboratoryjnego
    25. Pracownia techniki dentystycznej i nowe technologie laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień protetycznych
    26. Kliniczne i laboratoryjne materiały protetyczne
    27. Tkankowa reaktywność na protezy i materiały protetyczne w świetle własnych badań klinicznych i eksperymentalnych
    28. Kliniczne aspekty technicznego wykonawstwa uzupełnień protetycznych
    Skorowidz
Comments (1)
Grade