• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
 • New
Współczesna protetyka stomatologiczna

Współczesna protetyka stomatologiczna

Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna

9788367447829
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (L-DEK)
189.00 zł
159.90 zł Save 29.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 159.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Podręcznik Współczesna protetyka stomatologiczna autorstwa profesora Stanisława Majewskiego to niezwykle cenna propozycja dydaktyczna. Zawiera wszystkie aspekty wiedzy teoretycznej i niezbędne wiadomości z zakresu praktyki klinicznej, potrzebne do rozpoczęcia świadomego wykonywania terapii protetycznej. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż protetyka stomatologiczna to nie tylko uzupełnienie braków zębowych, ale przede wszystkim diagnostyka, planowanie i wykonanie w aspekcie całościowej rehabilitacji narządu żucia, zmierzającej do poprawy jakości życia pacjenta.
Podręcznik podzielony jest na cztery części, w których kolejno zawarto wiadomości z zakresu podstaw teoretycznych, podstawowej praktyki klinicznej oraz leczenia specjalistycznego w wybranych jednostkach chorobowych i, co niezmiernie istotne, zarys kluczowych zagadnień z zakresu współczesnych technologii wykonawstwa laboratoryjnego i materiałoznawstwa. Wszystkie rozdziały zawierają uaktualnioną wiedzę opartą na faktach naukowych i, co ważne, zaczerpniętych nie tylko ze źródeł literaturowych, lecz także będących wynikiem własnych badań naukowych i doświadczeń z długoletniej praktyki Autora. Dzieło dodatkowo wzbogacają liczne ilustracje, czytelne schematy, zestawienia tabelaryczne i dokumentacja fotograficzna. Warto zauważyć, iż protetyka stomatologiczna pod względem wykonawczym przeżywa obecnie rewolucję technologiczną. Dotyczy to zarówno nowych metod diagnostycznych i zabiegowych oraz technologii laboratoryjnych, a w tym nowych działów tego przedmiotu, takich jak:: implantoprotetyka, protetyka senioralna, a także najnowszych technologii cyfrowych w diagnostyce, planowaniu i terapii oraz technice dentystycznej – co zostało w pełni uwzględnione w dodatkowych rozdziałach tego wydania. Wciąż nowe osiągnięcia i nowe metody wzbogacające dotychczasowy zakres protetyki stomatologicznej to zdaniem Autora zobowiązanie do ustawicznego kształcenia, realizowanego wraz z postępem technologicznym, przy czym w postępowaniu praktycznym każda nowa metoda powinna być wprowadzona ewolucyjnie, z zachowaniem rozsądnego krytycyzmu. I choć jest faktem, że dzięki nowym osiągnięciom w nauce i technice możemy widzieć więcej, pracować dokładniej i w konsekwencji uzyskać lepsze efekty leczenia, to jednak – jak słusznie podkreśla Pan Profesor – istotne jest, by umiejętnie korzystać z tych zdobyczy, jednocześnie respektując podstawowe zasady sztuki i etyki lekarskiej w diagnostyce, planowaniu i realizacji leczenia protetycznego. Podręcznik ten powinien być wykorzystany na wszystkich etapach edukacji stomatologicznej, zarówno w dydaktyce przeddyplomowej, jak i podyplomowej. Jego uniwersalność wynika bowiem z faktu, iż traktuje przedmiot protetyka stomatologiczna w ujęciu całościowym. Jest to pozycja unikalna, ponieważ odnosi się do wszystkich niezbędnych aspektów współczesnej protetyki stomatologicznej – jest przystępnym opisem obecnie stosowanych metod postępowania protetycznego (tak w części klinicznej, jak i laboratoryjnej), zmierzającego do przywrócenia sprawności układu stomatognatycznego, zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i estetycznym, przez co skutecznie poprawiającym jakość życia leczonych pacjentów. Gorąco polecam studentom i lekarzom, a także nauczycielom akademickim.

Z Przedmowy prof. dr hab. n. med. Teresy Sierpińskiej,

Konsultant Krajowej w dziedzinie protetyki stomatologicznej

Product Details
19347
9788367447829
978-83-67447-82-9

Data sheet

Published in
Wrocław
Publication date
2024
Issue number
2
Cover
hard cover
Pages count
440
Dimensions (mm)
210 x 270
 • CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE 
 • 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej Technologie cyfrowe jako nowe narzędzia protetyki klinicznej i laboratoryjnej .
 • 2 Układ stomatognatyczny (US) – wzajemne relacje morfologii i czynności .
 • 3 Anatomia i topografia elementów składowych układu stomatognatycznego o szczególnym znaczeniu dla praktyki protetycznej 
 • 4 Elementy fizjologii jamy ustnej, efektywność żucia, mechanizm tworzenia głosu, ból i cierpienie w aspekcie protetyki 
 • 5 Stany artykulacyjne żuchwy w warunkach normy morfologiczno-funkcjonalnej – podstawy gnatofizjologii US 
 • 6 Zmiany w układzie stomatognatycznym związane z wiekiem i utratą zębów .
 • 7 Estetyka twarzy jako jeden z celów leczenia protetycznego 
 • 8 Psychologiczne aspekty leczenia protetycznego  
 • CZĘŚĆ II PODSTAWOWA PRAKTYKA KLINICZNA 
 • 9 Diagnostyka i wskazania do leczenia protetycznego 
 • 10 Planowanie leczenia i zabiegi przygotowawcze oraz przykłady leczenia etapowego w przypadkach diagnostycznie i terapeutycznie trudnych 
 • 11 Procedury zabiegowe Pobieranie wycisków w celu wykonania protez ruchomych, wyznaczanie płaszczyzny protetycznej i zwarcia centralnego oraz przenoszenie danych klinicznych na modele laboratoryjne 
 • 12 Podstawowe konstrukcje protetyczne – charakterystyka ogólna  
 • 13 Procedury zabiegowe w protetyce protez stałych 
 • 14 Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych – zagadnienia wybrane 
 • 15 Protetyka senioralna Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem protez całkowitych 
 • 16 Kliniczne aspekty technicznego wykonawstwa uzupełnień protetycznych 
 • 17 Specyfika leczenia protetycznego pacjentów w wieku rozwojowym 
 • 18 Implantoprotetyczna metoda rekonstrukcji uzębienia 
 • 19 Mikrobiologiczne aspekty leczenia protetycznego i profilaktyka przeciwzakaźna 
 • CZĘŚĆ III LECZENIE SPECJALISTYCZNE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH 
 • 20 Stomatopatie protetyczne – diagnostyka i leczenie 
 • 21 Patologiczne starcie zębów 
 • 22 Okluzja urazowa – zaburzenia okluzyjne 
 • 23 Dysfunkcje układu stomatognatycznego 
 • 24 Profilaktyka periodontologiczna w postępowaniu protetycznym 
 • CZĘŚĆ IV LABORATORIUM I MATERIAŁY 
 • 25 Zasady współpracy zespołu kliniczno-laboratoryjnego 
 • 26 Pracownia techniki dentystycznej i współczesne technologie laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień protetycznych 
 • 27 Kliniczne i laboratoryjne materiały protetyczne
 • 28 Tkankowa reaktywność na protezy i materiały protetyczne w świetle własnych badań klinicznych i eksperymentalnych
You might also like
Comments (0)