• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz.

Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz.

9788383289342
249.00 zł
199.90 zł Save 49.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 199.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description

Komentarz przekrojowo omawia zagadnienia zawarte w ustawie o zawodzie farmaceuty, w szczególności związane z efektywnym wykorzystaniem potencjału zawodowego farmaceutów i możliwości aptek.

W książce zostały szczegółowo poruszone takie kwestie jak::
• istota i specyfika wykonywania zawodu farmaceuty i jego rola w systemie ochrony zdrowia,
• wymagania kwalifikacyjne,
• uprawnienia i obowiązki farmaceutów,
• sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy.

Publikacja uwzględnia wszystkie nowelizacje przedmiotowej ustawy, które zostały uchwalone od czasu jej wejścia w życie w 2021 r., w tym problematykę poszerzenia uprawnień farmaceutów do wykonywania szczepień. Opracowanie uzupełnia najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz TSUE, jak również bogata bibliografia.

Autorami komentarza są prawnicy, farmaceuci i lekarze, co gwarantuje szerokie spojrzenie na analizowane przepisy.

Książka zainteresuje przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej organów samorządu aptekarskiego, jak również podmioty prowadzące apteki, farmaceutów oraz studentów farmacji. Będzie stanowić również nieocenioną pomoc dla prawników-praktyków, doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Product Details
19187
9788383289342
978-83-8328-934-2

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
512
Dimensions (mm)
145 x 205
Weight (g)
560
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty | str. 21

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne | str. 23

    Art. 1.  [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 23

    Art. 2.  [Samodzielny zawód medyczny] | str. 24

    Art. 3.  [Definicje] | str. 29

    Art. 4.  [Cele i zakres wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 49

    Art. 5.  [Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 88

    Art. 6.  [Uznanie kwalifikacji farmaceuty; Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW)] | str. 95

    Art. 7.  [Komisja Egzaminacyjna] | str. 100

    Art. 8.  [Formuła i zakres przedmiotowy FEW] | str. 105

    Art. 9.  [Przebieg FEW] | str. 108

    Art. 10.  [Zastrzeżenia do pytań testowych; pozytywny wynik FEW; ponowne przystąpienie do FEW; unieważnienie FEW] | str. 114

    Art. 11.  [Delegacja ustawowa; regulamin porządkowy FEW] | str. 119

    Art. 12.  [Praktyka zawodowa w aptece] | str. 120

  Rozdział 2

  Prawo wykonywania zawodu farmaceuty | str. 128

    Art. 13.  [Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 1296

    Art. 14.  [Przyznanie prawa wykonywania zawodu osobie, która posiada dyplom wydany przez inne państwo] | str. 139

    Art. 15.  [Katalog wymaganych dokumentów] | str. 140

    Art. 16.  [Ślubowanie] | str. 145

    Art. 17.  [Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”] | str. 147

    Art. 18.  [Organy upoważnione i termin wydania uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 152

    Art. 19.  [Zasady wydawania przez Naczelną Radę Aptekarską zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje] | str. 153

    Art. 20.  [Zasady posługiwania się tytułem zawodowym „farmaceuta”] | str. 157

    Art. 21.  [Przypadki utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 159

    Art. 22.  [Przesłanki zawieszenia prawa wykonywania zawodu] | str. 162

    Art. 23.  [Warunki ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu] | str. 171

    Art. 24.  [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz tryb odwoławczy od uchwał okręgowych rad aptekarskich] | str. 172

  Rozdział 3

  Zasady wykonywania zawodu farmaceuty | str. 175

    Art. 25.  [Przesłanki dopuszczalności wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 175

    Art. 26.  [Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty] | str. 181

    Art. 27.  [Podstawowe obowiązki farmaceuty] | str. 185

    Art. 28.  [Obowiązki informacyjne farmaceutów] | str. 202

    Art. 29.  [Zakaz reklamy produktów leczniczych] | str. 208

    Art. 30.  [Miejsca wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 217

    Art. 31.  [Podawanie produktów leczniczych przez farmaceutów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta] | str. 230

    Art. 32.  [Warunki świadczenia usługi farmacji klinicznej] | str. 240

    Art. 33.  [Obowiązek zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego] | str. 249

    Art. 34.  [Tajemnica zawodowa farmaceuty] | str. 2687

    Art. 35.  [Samodzielność pracy aptekarza] | str. 275

    Art. 35a.  [Ochrona prawna farmaceuty] | str. 283

    Art. 36.  [Formy prawne wykonywania zawodu farmaceuty] | str. 291

    Art. 37.  [Przerwa w wykonywaniu zawodu farmaceuty jako aptekarz; przeszkolenie uzupełniające]  296

  Rozdział 4

  Tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty | str. 307

    Art. 38.  [Oświadczenie w przedmiocie tymczasowego i okazjonalnego wykonywania na terytorium RP czynności zawodowych farmaceuty] | str. 307

    Art. 39.  [Wpis do rejestru uproszczonego] | str. 318

    Art. 40.  [Zasady wykonywania tymczasowo i okazjonalnie  na terytorium RP zawodu farmaceuty] | str. 322

    Art. 41.  [Stosowanie polskiego tytułu zawodowego przy świadczeniu usługi transgranicznej] | str. 326

    Art. 42.  [Wyłączenie stosowania przepisów o tymczasowym  i okazjonalnym wykonywaniu na terytorium RP  zawodu farmaceuty w przypadku niektórych cudzoziemców lub bezpaństwowców] | str. 327

  Rozdział 5

  Ustawiczny rozwój zawodowy farmaceutów | str. 332

    Art. 43.  [Prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego] | str. 332

    Art. 44.  [Formy stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności] | str. 336

    Art. 45.  [Akredytacja do realizacji szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów] | str. 340

    Art. 46.  [Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego] | str. 349

    Art. 47.  [Kontrola szkolenia specjalizacyjnego] | str. 351

    Art. 48.  [Monitorowanie systemu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 357

    Art. 49.  [Program szkolenia specjalizacyjnego] | str. 358

    Art. 50.  [Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF)] | str. 363

    Art. 51. [Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego; elektroniczna karta przebiegu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 370

    Art. 52.  [Termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego] | str. 377

    Art. 53.  [Rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne] | str. 378

    Art. 54.  [Umowa o szkolenie specjalizacyjne] | str. 380

    Art. 55.  [Przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 382

    Art. 56.  [Skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego] | str. 385

    Art. 57.  [Kierownik specjalizacji] | str. 387

    Art. 58.  [Kontynuowanie szkolenia specjalizacyjnego  w innej jednostce; skreślenie z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne] | str. 392

    Art. 59.  [Formalna weryfikacja odbycia szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego] | str. 396

    Art. 60.  [Wniosek o b przystąpienie do PESF] | str. 401

    Art. 61.  [Opłata od wniosku] | str. 404

    Art. 62.  [Państwowa Komisja Egzaminacyjna] | str. 406

    Art. 63.  [Zespół Egzaminacyjny] | str. 414

    Art. 64.  [Zadania Zespołu Egzaminacyjnego] | str. 417

    Art. 65.  [Zakres i terminy PESF; egzamin teoretyczny i praktyczny; zdalny PESF] | str. 420

    Art. 66.  [Opracowanie zadań egzaminacyjnych dla PESF] | str. 429

    Art.b 67.  [Przebieg PESF] | str. 435

    Art. 68.  [Ustalenie wyników PESF] | str. 439

    Art. 69.  [Dyplom potwierdzający złożenie PESF] | str. 442

    Art. 70.  [Unieważnienie PESF lub jego części] | str. 444

    Art. 71.  [Delegacja ustawowa] | str. 447

    Art. 72.  [Warunki uznania uzyskanego za granicą tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji za równoważny z tytułem specjalisty w RP] | str. 451

    Art. 73.  [Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie farmacji za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 459

    Art. 74.  [Udostępnianie danych zamieszczonych wbSMK] | str. 464

    Art. 75.  [Kursy kwalifikacyjne] | str. 4679

    Art. 76.  [Delegacja ustawowa] | str. 472

    Art. 77.  [Samokształcenie farmaceuty; udział w kursach] | str. 476

    Art. 78.  [Okres rozliczeniowy ustawicznego rozwoju zawodowego; punkty edukacyjne] | str. 478

  Rozdział 6 Przepisy karne | str. 482

    Art. 79.  [Nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym „farmaceuta”] | str. 482

    Art. 80.  [Wykonywanie zawodu farmaceuty bez wymaganych uprawnień] | str. 484

    Art. 81.  [Powierzenie wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej] | str. 485

  Rozdział 7

  Przepisy zmieniające | str. 487

    Art. 82.  [Zmiana ustawy o izbach aptekarskich] | str. 487

    Art. 83.  [Zmiana ustawy – Prawo farmaceutyczne] | str. 487

    Art. 84.  [Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych] | str. 487

    Art. 85.  [Zmiana ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej  oraz o gminach uzdrowiskowych] | str. 488

    Art. 86.  [Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia] | str. 488

  Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe | str. 489

    Art. 87.  [Jednostki szkolące] | str. 489

    Art. 88.  [Szkolenie specjalizacyjne] | str. 491

    Art. 89.  [Członkowie PKE oraz zespołów egzaminacyjnych, przeprowadzanie PESF] | str. 491

    Art. 90.  [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych] | str. 492

    Art. 91.  [Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania  zawodu farmaceuty] | str. 493

    Art. 92.  [Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wpis do rejestru farmaceutów] | str. 495

    Art. 93.  [Łączenie funkcji kierownika apteki] | str. 497

    Art. 94.  [Obowiązywanie przepisów wykonawczych] | str. 498

    Art. 95.  [Kształcenie podyplomowe] | str. 499

    Art. 96.  [Wejście ustawy w życie] | str. 499

  Bibliografia | str. 501

  Orzecznictwo | str. 507

  Autorzy | str. 511

Comments (0)