• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Choroby rzadkie

Choroby rzadkie

9788389809438
150.00 zł
134.90 zł Save 15.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 134.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
To pierwsze polskie wydanie XXI wieku, ostatnia taka publikacja powstała ponad 40 lat temu. Prace nad publikacją trwały przez ostatni rok. 132 najlepszych w Polsce specjalistów stworzyło dzieło liczące ponad 600 stron merytorycznych treści, które posłuży lekarzom w ich codziennej praktyce przez długie lata.
„… Grupa wybitnych specjalistów podjęła się opracowania najnowszych informacji o wybranych chorobach rzadkich. Redaktorzy wydania wybrali 184 choroby spośród ponad 6 tys., zwracając uwagę na te, które w populacji polskiej występują częściej od pozostałych, a w których wczesne rozpoznanie daje szansę na wcześniejszą i skuteczniejszą interwencję terapeutyczną poprzez wdrożenie określonego programu lekowego, postępowanie dietetyczne, względnie rehabilitacyjne, a w przyszłości być może terapię genową”
prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko,
Product Details
Medi Press
17007
9788389809438
978-83-89809-43-8

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2020
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
632
Dimensions (mm)
165 x 235
Weight (g)
1250
 • CHOROBY RZADKIE W ENDOKRYNOLOGII
  Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
  Choroba Addisona
  Choroba Cushinga
  Dysgenezje gonad
  HNF4?-MODY (MODY 1)
  GCK-MODY (MODY 2)
  HNF1?-MODY (MODY 3)
  PDX-1-MODY (MODY 4)
  Cukrzyca monogenowa HNF1B-MODY (MODY 5)
  MIDD
  Makro- i mikroguzkowy przerost kory nadnerczy
  Otyłość związana z mutacją w genie MC4R
  Pierwotna niedoczynność przytarczyc
  Prolactinoma
  Przetrwała cukrzyca noworodkowa w przebiegu mutacji w genie KCNJ11 i ABCC8
  Wrodzona niedoczynność przysadki
  Wrodzona niedoczynność tarczycy
  Wrodzony niedobór wzrostu
  Wrodzony przerost kory nadnerczy
  Zespół Alstroma
  Zespół Bardeta i Biedla
  Zespół Kallmanna
  Zespół Klinefeltera
  Zespół niewrażliwości na androgeny
  Zespół Noonan
  Zespół oporności na leptynę
  Zespół Pradera i Willego
  Zespół Rogersa
  Zespół Turnera
  Zespół Wolframa
  Choroba Wolmana
  Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN1, MEN2A, MEN2B)
  CHOROBY RZADKIE W GASTROENTEROLOGII
  Atrezja dróg żółciowych
  Autoimmunizacyjne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
  Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby
  Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
  Choroba Hirschsprunga (wrodzona bezzwojowość jelita grubego, aganglionoza)
  Choroba Wilsona
  Eozynofilowe zapalenie przełyku
  Łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa cholestaza
  Mukowiscydoza
  Niedobór alfa-1-antytrypsyny
  Niewydolność jelit. Zespół krótkiego jelita
  Ogniskowy rozrost guzkowy
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby z niedokrwistością autoimmunohemolityczną
  Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 1, 2 i 4
  Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 3
  Rodzinna polipowatość gruczolakowata
  Rodzinne zapalenie trzustki
  Torbiele dróg żółciowych
  Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów żółciowych
  Zespół Alagille’a
  Zespół Gilberta
  Zespół hemofagocytarny
  Zespół Shwachmana i Diamonda
  INNE CHOROBY RZADKIE
  Ciliopatie (rzęskopatie)
  Dysplazje ektodermalne
  Dysplazje kostno-stawowe
  Wrodzony zespół ośrodkowej hipowentylacji (klątwa Ondyny)
  Kraniosynostozy
  Progeria
  Zespół Beckwitha i Wiedemanna
  Zespół Coffina i Siris
  Zespół Cornelii de Lange
  Zespół DiGeorge’a (zespł delecji 22q11.2
  Zespół Ehlersa i Danlosa
  Zespół Freemana i Sheldona. Dystalna artrogrypoza typu 2A
  Zespół Holt i Orama
  Zespół Kabuki
  Zespół Millera i Diekera
  Zespół Mowata i Wilsona
  Zespół Nijmegen
  Zespół Noonan
  Zespół Pitta i Hopkinsa
  Zespół Rubinsteina i Taybiego
  Zespół Silvera i Russella
  Zespół Smith i Magenis
  Zespół Smitha, Lemlego i Opitza
  Zespół Sotosa
  Zespół Treachera-Collinsa
  Zespół Williamsa (zespół Williamsa i Beurena)
  CHOROBY RZADKIE W IMMUNOLOGII
  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X - Małgorzata Pac
  Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny
  Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1
  Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy
  Neutropenia cykliczna
  Niedobór immunoglobulin klasy A
  Pospolity zmienny niedobór odporności
  Przewlekła choroba ziarniniakowa
  Ciężki złożony niedobór odporności
  Zespół ataksja-teleangiektazja
  Zespół DiGeorge’a
  Zespół hiper-IgE
  Zespół Nijmegen
  PFAPA (zespół okresowej gorączki, aftowego zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, limfadenopatii szyjnej)
  Zespół Wiskotta i Aldricha
  CHOROBY RZADKIE W KARDIOLOGII
  Anomalia Ebsteina
  Choroba wątroby związana z krążeniem Fontana
  Guzy serca
  Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
  Kardiomiopatia rozstrzeniowa w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a
  Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory serca
  Katecholaminergiczny polimorficzny częstoskurcz komorowy
  Mikrodelecja 22q11.2
  Przetoki tętnic wieńcowych
  Serce trójprzedsionkowe
  Tunel aortalno-lewokomorowy
  Wrodzone patologie tętnic wieńcowych – zespół Blanda, White’a i Garlanda
  Zespół Andersen i Tawila (LQTS typ 7)
  Zespół aorty brzusznej
  Zespół Brugadow
  Zespół Eisenmengera
  Zespół krotkiego QT
  Zespół Marfana – aspekt kardiologiczny
  CHOROBY RZADKIE METABOLICZNE
  Acyduria glutarowa typu I
  Choroba syropu klonowego
  Choroby cyklu mocznikowego
  Choroby lizosomalne
  Deficyt kwaśnej lipazy lizosomalnej
  Choroby mitochondrialne
  Choroby peroksysomalne
  Cystynoza
  Defekty mitochondrialnej ?-oksydacji kwasów tłuszczowych
  Deficyt fruktozo-1,6-bisfosfatazy
  Fenyloketonuria
  Glikogenozy wątrobowe
  Homocystynuria klasyczna
  Klasyczne acydurie organiczne:: propionowa, metylomalonowa i izowalerianow
  Rodzinny hiperinsulinizm
  Tyrozynemia typu 1
  Wrodzone defekty glikozylacji białek
  Wrodzone defekty neurotransmisji
  Wybrane encefalopatie padaczkowe w przebiegu wrodzonych wad metabolizmu
  CHOROBY RZADKIE W NEFROLOGII
  Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy
  Autosomalna recesywna torbielowatość nerek
  Choroba Denta
  Cystynuria
  Kwasica cewkowa dystalna typu 1
  Nefropatia IgA
  Pseudohipoaldosteronizm typu 1
  Rodzinna krzywica hipofosfatemiczna
  Wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego
  Zapalenie naczyń związane z IgA (dawniej:: plamica Schonleina-Henocha)
  Zespół Alporta
  Zespół Barttera
  Zespół Fanconiego
  Zespół Gitelmana
  Zespół Gordona
  Zespół Liddle’a
  Zespół oczno-mózgowo-nerkowy Lowe’a
  CHOROBY RZADKIE W NEONATOLOGII
  Amyloidoza
  Choroba Norriego
  Hipofosfatazja
  Malformacja Chiariego
  Melanoza nerwowo-skórna
  Niedobór syntetazy glutationowej
  Pierwotna dyskineza rzęsek
  Wrodzona łamliwość kości
  Wrodzona przepuklina przeponowa
  Zespół CHILD
  Zespół Klippla i Feila
  Zespół Marfana
  Zespół Pfeiffera
  CHOROBY RZADKIE W NEUROLOGII
  Ataksja Friedreicha
  Choroba Huntingtona
  Dystonia torsyjna typu 1
  Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
  Leukodystrofia metachromatyczna
  Neurofibromatoza typu 1 (choroba von Recklinghausena)
  MPAN ? choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu związana z niedoborem białka mitochondrialnego
  PKAN ? choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu związana z wrodzonym niedoborem kinazy pantotenianowej
  Rdzeniowy zanik mięśni
  Spektrum padaczek związanych z mutacją genu GRIN2A -
  Stwardnienie guzowate
  Wczesnodziecięca neuronalna ceroidolipofuscynoza
  Zespół Angelmana
  Zespół Dandy’ego i Walkera
  Zespół Dravet
  Zespół Retta
  Zespół Tourette’a
  CHOROBY RZADKIE W UROLOGII
  Przetrwała zatoka moczowo-płciowa
  Przetrwały stek/kloaka
  Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele)
  Zespół brzucha śliwkowatego
  Zespół wynicowania i wierzchniactwa
  Wynicowanie steku
  Wynicowanie pęcherza moczowego
  Wierzchniactwo
Comments (0)