• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz.

Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz.

9788383281353
249.00 zł
209.90 zł Save 39.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 209.90 zł
Quantity
Product unavailable
Out of print

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Komentarz szczegółowo omawia rozwiązania prawne zawarte w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, uwzględniając szeroką praktykę orzeczniczą sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wypowiedzi doktryny.
Wiele miejsca poświecono m.in.:: ochronie osób chorych i ich praw, zasadzie przymusowego leczenia, przyjęciu do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej, postępowaniu przed sądem opiekuńczym i tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz o postępowaniu leczniczym.
Autorzy odpowiadają również na pytania wpływające od Policji i lekarzy do prawników izb lekarskich w sprawie stosowania środków przymusu.

Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych:: sędziów i prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych biorących udział w postępowaniach z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi lub ich dotyczących, a także pracowników naukowych zajmujących się komentowaną materią. Zainteresuje również lekarzy, w szczególności psychiatrów, psychologów klinicznych, seksuologów, oraz kierowników podmiotów leczniczych z zakresu psychiatrii.
Product Details
18768
9788383281353
978-83-8328-135-3

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
1132
Dimensions (mm)
150 x 210
Weight (g)
1330
 • Wykaz skrótów? | str. 61

  Wstęp? | str. 69

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego? | str. 71

                         [Preambuła]? | str. 71

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 71

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 71

  I.2.                Historia jednostki? | str. 72

  I.3.                Ratio legis? | str. 72

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 72

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne? | str. 77

        Art. 1.      [Organy i instytucje zapewniające ochronę zdrowia psychicznego]? | str. 77

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 77

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 77

  I.2.                Historia jednostki? | str. 77

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 78

        Art. 2.      [Zakres przedmiotowy ochrony zdrowia]? | str. 80

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 81

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 81

  I.2.                Historia jednostki? | str. 81

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 82

  II.1.               Zadania związane z ochroną zdrowia psychicznego? | str. 83

  II.2.               Zdrowie psychiczne? | str. 83

  II.3.               Promocja zdrowia – definicja? | str. 83

  II.4.               Promocja zdrowia psychicznego – definicja? | str. 84

  II.5.               Kształtowanie postaw społecznych? | str. 84

  II.6.               Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego? | str. 85

  II.6.1.            Istota? | str. 85

  II.6.2.            Czas obowiązywania? | str. 86

  II.6.3.            Adresaci? | str. 86

  II.6.4.            Zakres? | str. 86

  II.7.               Podmioty odpowiedzialne za realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego? | str. 87

  II.7.1.            Rola NFZ w NPOZP? | str. 87

  II.7.2.            Rola ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny w NPOZP? | str. 87

  II.7.3.            Rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w NPOZP? | str. 88

  II.7.4.            Zadania Ministra Sprawiedliwości w zakresie NPOZP? | str. 88

  II.7.5.            Zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie NPOZP? | str. 88

  II.7.6.            Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie NPOZP? | str. 88

  II.7.7.            Rola samorządów w NPOZP? | str. 89

  II.8.               Koordynator realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego? | str. 91

  II.9.               Sposób przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego? | str. 91

        Art. 3.      [Definicje legalne pojęć użytych w ustawie]? | str. 91

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 93

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 93

  I.2.                Historia jednostki? | str. 93

  I.3.                Ratio legis? | str. 93

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 94

  II.1.               Pojęcie definicji legalnych? | str. 94

  II.2.               Osoba z zaburzeniami psychicznymi? | str. 95

  II.3.               Szpital psychiatryczny? | str. 98

  II.4.               Dom Pomocy Społecznej? | str. 99

  II.5.               Pojęcie zgody na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego? | str. 99

  II.6.               Dyspozytor medyczny? | str. 100

  II.7.               Przymus bezpośredni? | str. 103

  II.8.               Przymus bezpośredni a środki przymusu bezpośredniego? | str. 105

  II.9.               Poszczególne formy przymusu bezpośredniego uregulowane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego? | str. 106

  II.10.             Przymus bezpośredni poza szpitalem psychiatrycznym? | str. 110

  II.11.             Lekarz psychiatra? | str. 110

  II.12.             Uwagi de lege ferenda? | str. 111

        Art. 4.      [Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego]? | str. 112

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 113

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 113

  I.2.                Historia jednostki? | str. 113

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 113

  II.1.               Grupy społeczne objęte szczególną ochroną przez ustawodawcę? | str. 113

  II.2.               Katalog otwarty działań ochronnych? | str. 114

  II.3.               Stosowanie działań ochronnych we wskazanych przez ustawodawcę instytucjach? | str. 114

  II.4.               Utworzenie placówek realizujących działania zapobiegawcze? | str. 115

  II.5.               Wspieranie grup samopomocy i innych
  inicjatyw? | str. 115

  II.6.               Rozwijanie działalności zapobiegawczej przez podmioty lecznicze? | str. 115

  II.7.               Rozwijanie działalności zapobiegawczej w programach przygotowania zawodowego? | str. 116

  II.8.               Działalność naukowa? | str. 116

  II.9.               Ochrona zdrowia psychicznego w mediach? | str. 116

        Art. 4a.    [Rada]? | str. 116

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 118

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 118

  I.2.                Historia jednostki? | str. 118

  I.3.                Ratio legis? | str. 118

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 119

  II.1.               Istota Rady do spraw Zdrowia Psychicznego? | str. 119

  II.2.               Zadania Rady do spraw Zdrowia Psychicznego? | str. 119

  II.3.               Funkcja kreacyjna ministra właściwego do spraw zdrowia? | str. 119

  II.4.               Przewodniczący i jego zadania? | str. 120

  II.5.               Członkowie Rady do spraw Zdrowia Psychicznego? | str. 120

  II.6.               Sposób pracy Rady? | str. 122

  II.7.               Zwrot kosztów? | str. 123

  II.8.               Statut Rady do spraw Zdrowia Psychicznego? | str. 124

        Art. 5.      [Formy opieki]? | str. 124

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 124

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 124

  I.2.                Historia jednostki? | str. 124

  I.3.                Ratio legis? | str. 124

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 125

  II.1.               Formy opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi? | str. 125

  II.2.               Zakres opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej? | str. 125

  II.3.               Pomoc doraźna? | str. 126

  II.4.               Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne? | str. 126

  II.5.               Opieka środowiskowa? | str. 126

  II.6.               Opieka dzienna? | str. 126

        Art. 5a.    [Zapewnienie kompleksowej opieki]? | str. 127

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 127

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 127

  I.2.                Historia jednostki? | str. 127

  I.3.                Ratio legis? | str. 127

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 128

  II.1.               Centrum zdrowia psychicznego? | str. 128

  II.2.               Struktura organizacyjna? | str. 128

  II.3.               Czas realizacji projektu pilotażowego? | str. 128

  II.4.               Zakres świadczeń opieki zdrowotnej? | str. 129

  II.5.               System udzielania świadczeń opieki zdrowotnej? | str. 129

  II.6.               Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych? | str. 129

  II.7.               Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych psychiatrycznych? | str. 130

  II.8.               Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych? | str. 130

  II.9.               Zakres udzielania pomocy przez centrum zdrowia psychicznego? | str. 130

  II.10.             Koordynator opieki? | str. 131

  II.11.             Rozliczanie centrum? | str. 132

        Art. 6.      [Zakłady prowadzone przez samorząd]? | str. 132

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 133

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 133

  I.2.                Historia jednostki? | str. 133

  I.3.                Ratio legis? | str. 134

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 134

  II.1.               Wojewódzkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej? | str. 134

  II.2.               Zadania zlecone? | str. 135

  II.3.               Upoważnienie marszałka województwa? | str. 136

  II.4.               Zakres informacji o upoważnionych lekarzach? | str. 137

        Art. 6a.    [Domy organizowane przez powiat]? | str. 137

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 138

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 138

  I.2.                Historia jednostki? | str. 138

  I.3.                Ratio legis? | str. 138

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 138

  II.1.               Domy pomocy społecznej? | str. 138

  II.2.               Podstawy prawne działania domu pomocy społecznej? | str. 139

  II.3.               Przesłanka do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi? | str. 139

  II.4.               Postępowanie dotyczące przyznania świadczenia w postaci pobytu w domu pomocy społecznej? | str. 140

  II.5.               Strona w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej? | str. 140

  II.6.               Tworzenie domów pomocy społecznej? | str. 141

        Art. 7.      [Zapewnienie nauki, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i rehabilitacji dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo]? | str. 142

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 143

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 143

  I.2.                Historia jednostki? | str. 143

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 143

  II.1.               Organizacja nauki i zajęć rewalidacyjno-
  -wychowawczych dla dzieci i młodzieży? | str. 143

  II.2.               Rehabilitacja i zajęcia rewalidacyjno-
  -wychowawcze? | str. 144

  II.3.               Delegacja ustawowa? | str. 144

  II.4.               Sposób organizacji nauki, rehabilitacji i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych? | str. 145

        Art. 8.      [Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi]? | str. 145

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 146

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 146

  I.2.                Historia jednostki? | str. 146

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 146

  II.1.               Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi? | str. 146

  II.2.               Pracownik socjalny w szpitalu psychiatrycznym? | str. 147

  II.3.               Organizacja oparcia społecznego? | str. 148

  II.4.               Formy wsparcia społecznego, Środowiskowe Domy Samopomocy? | str. 149

  II.5.               Orzecznictwo? | str. 151

        Art. 9.      [Dostosowanie usług opiekuńczych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi]? | str. 153

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 153

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 153

  I.2.                Historia jednostki? | str. 153

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 154

  II.1.               Dostosowanie usług opiekuńczych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi? | str. 154

  II.2.               Środowiskowe domy samopomocy? | str. 154

  II.3.               Obowiązek udzielenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi? | str. 155

  II.4.               Zadanie zlecone gminie? | str. 155

        Art. 10.    [Bezpłatne świadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej]? | str. 155

  1. Zasada bezpłatności świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? | str. 157
  2. Istotna nowelizacja art. 10 u.o.z.p.? | str. 157

  III.                 Zakres zastosowania art. 10 u.o.z.p.? | str. 158

  1. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze? | str. 158
  2. Pacjenci spoza UE? | str. 159
  3. Relacja art. 10 u.o.z.p. i przepisów w zakresie świadczeń gwarantowanych? | str. 159

  VII.                Leczenie psychiatryczne a choroby współistniejące? | str. 161

  Rozdział 2

  Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc? | str. 163

        Art. 10a.  [Prawo do ochrony praw pacjenta]? | str. 163

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 164

  I.1.                Historia jednostki? | str. 164

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 164

  I.3.                Ratio legis? | str. 164

  I.4.                Treść przepisu? | str. 164

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 166

  II.1.               Ochrona praw? | str. 166

  II.2.               Miejsce działania rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego? | str. 167

  II.3.               Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny? | str. 167

  II.4.               Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do informacji? | str. 168

  II.5.               Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta z zaburzeniami psychicznymi? | str. 169

  II.6.               Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do tajemnicy informacji z nim związanych? | str. 170

  II.7.               Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych? | str. 170

  II.8.               Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego? | str. 171

  II.9.               Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej? | str. 172

  II.10.             Informacja o zakresie działania i sposobie kontaktu z rzecznikiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego? | str. 172

        Art. 10b.  [Zadania rzecznika praw pacjenta szpitala
  psychiatrycznego]? | str. 172

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 174

  I.1.                Historia jednostki? | str. 174

  I.2.                Ratio legis? | str. 176

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 179

  II.1.               Zadania rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego? | str. 179

  II.2.               Uprawnienia rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego? | str. 182

        Art. 10c.   [Wymagania na stanowisku rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego]? | str. 189

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 190

  I.1.                Historia jednostki? | str. 190

  I.2.                Ratio legis? | str. 193

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 194

  II.1.               RPPSP i szczególny charakter jego wykształcenia? | str. 194

        Art. 10d.  [Biuro Praw Pacjenta]? | str. 197

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 197

  I.1.                Historia jednostki? | str. 197

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 197

  I.3.                Treść przepisu? | str. 198

  1. Treść normatywna przepisu – pracodawca? | str. 198

        Art. 11.    [Osobiste badanie przed wydaniem orzeczenia]? | str. 198

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 199

  I.1.                Treść przepisu? | str. 199

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 199

  I.3.                Historia jednostki? | str. 199

  I.4.                Ratio legis? | str. 200

  1. Treść normatywna art. 11 ust. 1? | str. 200

  II.1.               Badanie psychiatryczne jako udzielenie świadczenia zdrowotnego? | str. 200

  II.2.               Wymóg zbadania „osobistego”? | str. 201

  II.3.               Poświadczenie stanu zdrowia psychicznego bez zbadania pacjenta? | str. 209

  III.                 Treść normatywna art. 11 ust. 2? | str. 210

        Art. 12.    [Zasada humanitaryzmu, minimalizacji dolegliwości leczenia]? | str. 211

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 211

  I.1.                Treść przepisu? | str. 211

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 211

  I.3.                Historia jednostki? | str. 211

  I.4.                Ratio legis? | str. 211

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 212

  III.                 Zasada humanitaryzmu? | str. 212

        Art. 13.    [Swoboda porozumiewania się z rodziną i innymi
  osobami]? | str. 213

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 213

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 213

  I.2.                Historia jednostki? | str. 214

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 214

        Art. 14.    [Zgoda na czasowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym]? | str. 215

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 216

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 216

  I.2.                Historia jednostki? | str. 216

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 216

        Art. 15.    [Zakaz podporządkowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i domach opieki społecznej celom gospodarczym]? | str. 218

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 218

  I.1.                Uwagi systemowe? | str. 218

  I.2.                Historia jednostki? | str. 218

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 219

        Art. 16.    [Zawiadomienie prokuratora o potrzebie ubezwłasnowolnienia osoby]? | str. 222

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 223

  I.1.                Treść przepisu? | str. 223

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 223

  I.3.                Historia jednostki? | str. 223

  I.4.                Ratio legis? | str. 223

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 224

  III.                 Możliwość ustanowienia pełnomocnika do zawiadomienia prokuratora? | str. 229

  1. Termin na zawiadomienie prokuratora? | str. 230

        Art. 17.    [Zawiadomienie sądu opiekuńczego o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej]? | str. 231

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 231

  I.1.                Treść przepisu? | str. 231

  I.2.                Uwagi systemowe? | str. 231

  I.3.                Historia jednostki? | str. 232

  I.4.                Ratio legis? | str. 232

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 232

        Art. 18.    [Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi]? | str. 237

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 240

  I.1.                Treść przepisu? | str. 240

  I.2.                Historia jednostki? | str. 241

  I.3.                Ratio legis? | str. 242

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 242

  II.1.               Zagadnienia wstępne? | str. 242

  II.1.1.            Wymóg ustawowej regulacji? | str. 242

  II.1.2.            Kontrowersje dotyczące nowelizacji z 24.11.2017 r.? | str. 243

  II.1.3.            Terapeutyczny wymiar przymusu
  bezpośredniego? | str. 245

  II.1.4.            Szczególny charakter przepisów o przymusie bezpośrednim? | str. 246

  II.1.5.            Pojęcie przymusu bezpośredniego? | str. 249

  II.1.6.            Upoważnienie do stosowania przymusu bezpośredniego? | str. 251

  II.1.7.            Kontratyp działania w ramach przyznanych uprawnień? | str. 251

  II.2.               Osoby, wobec których można stosować przymus bezpośredni? | str. 253

  II.3.               Wyjątkowość i fakultatywność stosowania przymusu bezpośredniego? | str. 255

  II.3.1.            Zasada wyjątkowości? | str. 255

  II.3.2.            Zasada fakultatywności? | str. 255

  II.4.               Uprzedzanie o możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego? | str. 257

  II.4.1.            Powstanie obowiązku? | str. 257

  II.4.2.            Jednorazowy charakter obowiązku? | str. 259

  II.4.3.            Zakaz prewencyjnego uprzedzania? | str. 259

  II.4.4.            Zakres podmiotowy obowiązku? | str. 260

  II.4.5.            Adresat uprzedzenia? | str. 260

  II.4.6.            Forma uprzedzenia? | str. 261

  II.4.7.            Treść uprzedzenia? | str. 261

  II.4.8.            Dyscyplinujące oddziaływanie uprzedzenia? | str. 262

  II.4.9.            Uprzedzenie a zastosowanie przymusu bezpośredniego? | str. 264

  II.4.10.          Uprzedzenie a wezwanie do właściwego zachowania? | str. 264

  II.4.11.          Odstąpienie od uprzedzenia? | str. 265

  II.5.               Wybór przymusu bezpośredniego możliwie najmniej uciążliwego? | str. 270

  II.5.1.            Zakres podmiotowy obowiązku? | str. 270

  II.5.2.            Przymus bezpośredni możliwie najmniej uciążliwy? | str. 271

  II.6.               Zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o dobro osoby, wobec której stosuje się przymus bezpośredni? | str. 273

  II.6.1.            Zakres podmiotowy i temporalny obowiązku? | str. 273

  II.6.2.            Szczególna ostrożność i dbałość? | str. 274

  II.7.               Ogólna charakterystyka przesłanek materialnych (podstaw faktycznych) stosowania przymusu bezpośredniego? | str. 279

  II.7.1.            Uwagi ogólne? | str. 279

  II.7.2.            Przesłanka ogólna? | str. 280

  II.7.3.            Zbieg przesłanek? | str. 282

  II.7.4.            Prawo do wolności od przymusu bezpośredniego? | str. 282

  II.8.               Okoliczności wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 u.o.z.p.? | str. 283

  II.8.1.            Uwagi ogólne? | str. 283

  II.8.2.            Zamach na życie, zdrowie lub bezpieczeństwo powszechne? | str. 283

  II.8.3.            Niszczenie lub uszkadzanie przedmiotów w sposób gwałtowny? | str. 286

  II.8.4.            Poważne zakłócanie lub uniemożliwianie funkcjonowania zakładu lub jednostki? | str. 290

  II.9.               Przepisy szczególne upoważniające do stosowania przymusu bezpośredniego przy wykonywaniu czynności przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego? | str. 292

  II.9.1.            Uwagi ogólne? | str. 292

  II.9.2.            Konieczność poddania osoby badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody? | str. 293

  II.9.3.            Konieczność bezzwłocznego przewiezienia do szpitala osoby poddanej przymusowemu badaniu psychiatrycznemu? | str. 295

  II.9.4.            Konieczność przeprowadzenia zarządzonego przez sąd badania osoby co do potrzeby leczenia jej w szpitalu psychiatrycznym? | str. 296

  II.9.5.            Konieczność bezzwłocznego przewiezienia do szpitala osoby poddanej zarządzonemu przez sąd przymusowemu badaniu psychiatrycznemu? | str. 297

  II.9.6.            Konieczność dokonania niezbędnych czynności leczniczych wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody? | str. 298

  II.9.7.            Konieczność zapobieżenia samowolnemu oddaleniu się ze szpitala psychiatrycznego przez osobę przyjętą do niego bez jej zgody? | str. 300

  II.9.8.            Konieczność zapobieżenia samowolnemu oddaleniu się z domu pomocy społecznej? | str. 302

  II.9.9.            Konieczność wykonania postanowienia sądu o przyjęciu osoby do domu pomocy społecznej albo szpitala psychiatrycznego? | str. 303

  II.9.10.          Konieczność zatrzymania i przymusowego doprowadzenia zarządzonego przez sąd? | str. 305

  II.9.11.          Uwaga końcowa? | str. 308

  II.10.             Ogólna charakterystyka podmiotów decydujących o zastosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 309

  II.10.1.          Krąg podmiotów decydujących? | str. 309

  II.10.2.          Podmiot decydujący a faktycznie wykonujący przymus bezpośredni? | str. 310

  II.10.3.          Podział podmiotów decydujących? | str. 310

  II.10.4.          Natychmiastowa wykonalność decyzji? | str. 312

  II.11.             Lekarz jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 312

  II.11.1.          Charakterystyka kompetencji lekarza? | str. 312

  II.11.2.          Inne kompetencje decyzyjne lekarza? | str. 313

  II.12.             Pielęgniarka jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 313

  II.12.1.          Charakterystyka kompetencji pielęgniarki? | str. 313

  II.12.2.          Inne kompetencje decyzyjne pielęgniarki? | str. 314

  II.12.3.          Wątpliwości interpretacyjne? | str. 314

  II.12.4.          Obowiązek informacyjny pielęgniarki? | str. 315

  II.12.5.          Obowiązek informacyjny kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej? | str. 315

  II.12.6.          Termin wykonania obowiązków
  informacyjnych? | str. 316

  II.12.7.          Forma wykonania obowiązków
  informacyjnych? | str. 317

  II.12.8.          Bezwzględny charakter obowiązków informacyjnych? | str. 318

  II.12.9.          Zatwierdzanie decyzji pielęgniarki? | str. 318

  II.13.             Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 322

  II.13.1.          Pojęcie kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych? | str. 322

  II.13.2.          Ograniczony zakres kompetencji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych? | str. 327

  II.13.3.          Warunkowy charakter kompetencji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych? | str. 328

  II.13.4.          Obowiązek informacyjny kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych? | str. 328

  II.14.             Treść decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 329

  II.14.1.          Określenie rodzaju przymusu bezpośredniego? | str. 329

  II.14.2.          Ograniczenia w wyborze rodzaju przymusu bezpośredniego? | str. 330

  II.14.3.          Ograniczenia temporalne decyzji o stosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 334

  II.15.             Nadzór nad wykonaniem przymusu bezpośredniego? | str. 337

  II.15.1.          Podmiot nadzorujący i treść nadzoru? | str. 337

  II.15.2.          Nadzór a osobiste wykonywanie zastosowanego przymusu bezpośredniego? | str. 338

  II.16.             Odnotowywanie w dokumentacji medycznej zastosowania przymusu bezpośredniego, uprzedzenia o możliwości jego zastosowania oraz przyczyny odstąpienia od takiego uprzedzenia? | str. 338

  II.16.1.          Zakres przedmiotowy obowiązku
  odnotowania? | str. 338

  II.16.2.          Powstanie i wygaśnięcie obowiązku odnotowania? | str. 339

  II.16.3.          Sposób i czas wykonania obowiązku odnotowania? | str. 339

  II.16.4.          Wniosek de lege ferenda? | str. 340

  II.17.             Udzielanie pomocy lekarzowi, pielęgniarce oraz kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przy stosowaniu przymusu bezpośredniego? | str. 341

  II.17.1.          Zakres podmiotowy obowiązku udzielenia pomocy i jego aktualizacja? | str. 341

  II.17.2.          Treść obowiązku udzielenia pomocy? | str. 341

  II.17.3.          Podmiot uprawniony do żądania udzielenia pomocy? | str. 342

  II.17.4.          Wnioskowy charakter udzielanej pomocy? | str. 345

  II.18.             Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego? | str. 345

  II.18.1.          Przedmiot oceny? | str. 345

  II.18.2.          Kryterium oceny? | str. 346

  II.18.3.          Przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego podlegające ocenie? | str. 348

  II.18.4.          Podmioty dokonujące oceny? | str. 350

  II.18.5.          Obowiązek dokonania oceny oraz jego powstanie i wygaśnięcie? | str. 352

  II.18.6.          Treść oceny? | str. 353

  II.18.7.          Charakter oceny? | str. 353

  II.18.8.          Termin dokonania oceny? | str. 355

  II.18.9.          Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny? | str. 357

  II.18.10.        Odpowiednie stosowanie przepisów do oceny zasadności poddania przymusowemu badaniu psychiatrycznemu? | str. 357

  II.18.11.        Ocena dokonywana przez inne podmioty? | str. 357

        Art. 18a.  [Zasady stosowania przymusu bezpośredniego]? | str. 358

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 360

  I.1.                Treść przepisu? | str. 360

  I.2.                Historia jednostki? | str. 360

  I.3.                Ratio legis? | str. 360

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 361

  II.1.               Zasada dopuszczalności kumulacji rodzajów przymusu bezpośredniego? | str. 361

  II.2.               Zasada niezbędności (konieczności) i tymczasowości stosowania przymusu bezpośredniego? | str. 362

  II.3.               Odebranie przedmiotów niebezpiecznych osobie unieruchomionej albo izolowanej? | str. 364

  II.3.1.            Obowiązek odebrania przedmiotów? | str. 364

  II.3.2.            Podmioty zobowiązane do odebrania przedmiotów? | str. 365

  II.3.3.            Przedmioty podlegające odebraniu? | str. 365

  II.3.4.            Granice czasowe odebrania przedmiotów? | str. 367

  II.4.               Kontrola pielęgniarska osoby unieruchomionej albo izolowanej? | str. 368

  II.4.1.            Uwagi ogólne? | str. 368

  II.4.2.            Przedmiot kontroli? | str. 368

  II.4.3.            Powstanie i wygaśnięcie obowiązku przeprowadzenia kontroli? | str. 369

  II.4.4.            Podmiot zobowiązany do przeprowadzenia kontroli? | str. 369

  II.4.5.            Bezwzględny charakter obowiązku przeprowadzenia kontroli? | str. 371

  II.4.6.            Częstotliwość przeprowadzania kontroli? | str. 373

  II.4.7.            Czynności podejmowane w ramach przeprowadzania kontroli? | str. 374

  II.5.               Zastosowanie unieruchomienia albo izolacji przez lekarza? | str. 375

  II.5.1.            Uwagi ogólne? | str. 375

  II.5.2.            Podstawowy czas stosowania unieruchomienia albo izolacji oraz sposób jego wyznaczania i obliczania? | str. 375

  II.5.3.            Ogólne warunki podjęcia decyzji? | str. 378

  II.6.               Zastosowanie unieruchomienia albo izolacji przez pielęgniarkę? | str. 378

  II.6.1.            Ogólne warunki podjęcia decyzji? | str. 378

  II.6.2.            Obowiązek zawiadomienia lekarza? | str. 380

  II.6.3.            Granice czasowe stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 382

  II.7.               Obowiązki zawiadomionego lekarza? | str. 383

  II.7.1.            Obowiązek przeprowadzenia badania? | str. 383

  II.7.2.            Czas przeprowadzenia badania? | str. 386

  II.7.3.            Obowiązek zdecydowania co do dalszego stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 387

  II.8.               Decyzja pielęgniarki o zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego? | str. 390

  II.8.1.            Zakres przedmiotowy decyzji? | str. 390

  II.8.2.            Przesłanki podjęcia decyzji? | str. 391

  II.8.3.            Udokumentowanie decyzji? | str. 393

  II.9.               Uwagi ogólne dotyczące przedłużenia czasu stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 393

  II.9.1.            Przypadki objęte przedłużeniem stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 393

  II.9.2.            Granice czasowe przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 394

  II.9.3.            Fakultatywność przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 394

  II.9.4.            Charakter decyzji o przedłużeniu stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 395

  II.9.5.            Udokumentowanie decyzji o przedłużeniu stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 396

  II.9.6.            Autonomiczność kompetencji do przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 396

  II.9.7.            Nadzór nad wykonywaniem przedłużonego stosowania unieruchomienia albo izolacji? | str. 396

  II.10.             Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na dwa pierwsze okresy? | str. 397

  II.10.1.          Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji? | str. 397

  II.10.2.          Zbieg uprawnień do podjęcia decyzji? | str. 398

  II.10.3.          Obowiązek przeprowadzenia badania przed podjęciem decyzji? | str. 399

  II.10.4.          Ograniczenia ilościowe i czasowe podjęcia decyzji? | str. 401

  II.10.5.          Wymóg uzyskania opinii lekarza psychiatry przed podjęciem decyzji? | str. 402

  II.11.             Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na trzeci i kolejne okresy? | str. 402

  II.11.1.          Odmienność procedury? | str. 402

  II.11.2.          Obowiązek przeprowadzenia badania przed podjęciem decyzji? | str. 405

  II.11.3.          Ograniczenia czasowe podjęcia decyzji? | str. 406

  II.11.4.          Wymóg uzyskania opinii lekarza psychiatry przed podjęciem decyzji? | str. 409

  II.12.             Wymóg uzyskania opinii lekarsko-
  -psychiatrycznej? | str. 409

  II.12.1.          Charakterystyka wymogu? | str. 409

  II.12.2.          Zaostrzenie wymogu względem uprzednio obowiązujących przepisów? | str. 411

  II.12.3.          Zastrzeżenia co do sposobu uregulowania wymogu? | str. 412

  II.12.4.          Brak obowiązku udokumentowania spełnienia wymogu? | str. 413

  II.13.             Powiadomienie o długotrwałym stosowaniu unieruchomienia albo izolacji? | str. 414

  II.13.1.          Powstanie i wygaśnięcie obowiązku powiadomienia? | str. 414

  II.13.2.          Przypadki objęte obowiązkiem powiadomienia? | str. 414

  II.13.3.          Treść obowiązku powiadomienia? | str. 415

  II.13.4.          Podmiot powiadamiany? | str. 415

  II.13.5.          Termin wykonania obowiązku powiadomienia? | str. 418

  II.13.6.          Forma wykonania obowiązku powiadomienia? | str. 418

  II.13.7.          Podmiot zobowiązany do dokonania powiadomienia? | str. 419

  II.13.9.          Jednorazowy charakter obowiązku powiadomienia? | str. 419

        Art. 18b.  [Stosowanie przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej; decyzja o przewiezieniu osoby do szpitala psychiatrycznego]? | str. 420

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 420

  I.1.                Treść przepisu? | str. 420

  I.2.                Historia jednostki? | str. 421

  I.3.                Ratio legis? | str. 421

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 421

  II.1.               Przesłanki przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji przez pielęgniarkę? | str. 421

  II.2.               Granice czasowe stosowania unieruchomienia albo izolacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej? | str. 430

  II.3.               Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na czas powyżej 8 godzin? | str. 431

  II.3.1.            Wymóg warunków szpitalnych? | str. 431

  II.3.2.            Tryb przedłużenia? | str. 432

  II.4.               Obowiązek powiadomienia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego? | str. 433

  II.4.1.            Przypadki objęte obowiązkiem
  powiadomienia? | str. 433

  II.4.2.            Treść obowiązku powiadomienia? | str. 437

  II.4.3.            Podmiot powiadamiany? | str. 438

  II.4.4.            Powstanie i wygaśnięcie obowiązku powiadomienia? | str. 439

  II.4.5.            Bezwzględny charakter obowiązku powiadomienia? | str. 439

  II.4.6.            Podmiot zobowiązany do powiadomienia? | str. 439

  II.4.7.            Termin wykonania obowiązku
  powiadomienia? | str. 440

  II.4.8.            Forma wykonania obowiązku
  powiadomienia? | str. 440

        Art. 18c.   [Odnotowanie zastosowania przymusu bezpośredniego; przekazanie instrukcji o zakresie i sposobie zastosowania przymusu bezpośredniego]? | str. 441

  1. Uwagi wprowadzające? | str. 442

  I.1.                Treść przepisu? | str. 442

  I.2.                Historia jednostki? | str. 443

  I.3.                Ratio legis? | str. 443

  1. Treść normatywna przepisu? | str. 443

  II.1.               Odnotowanie zastosowania przymusu bezpośredniego w dokumentacji medycznej? | str. 443

  II.1.1.            Uwagi ogólne? | str. 443

  II.1.2.            Rodzaje dokumentacji medycznej, w której dokonuje się odnotowania? | str. 444

  II.1.3.            Rodzaje odnotowywanych zdarzeń? | str. 444

  II.2.               Zamieszczenie informacji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w rejestrze przypadków jego zastosowania? | str. 445

  II.2.1.            Zdarzenia podlegające zarejestrowaniu? | str. 445

  II.2.2.            Pro

Comments (0)