• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Pierwotne nowotwory klatki piersiowej. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Pierwotne nowotwory klatki piersiowej. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Seria: Ekspert odpowiada na pytania lekarzy praktyków

9788366801301
75.00 zł
66.90 zł Save 8.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 66.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
publikacja to kolejny tom z serii Eksperci odpowiadają na pytania lekarzy praktyków. Celem jej powstania było stworzenie i przedstawienie platformy wymiany poglądów pomiędzy doświadczonymi lekarzami zajmującymi się leczeniem chorych na nowotwory a lekarzami praktykami. Poza aktualną wiedzą naukową, popartą cytowaniem światowego piśmiennictwa, niniejsza monografia przekazuje także wiedzę praktyczną zdobytą podczas wieloletniej praktyki. Grono znanych i cenionych ekspertów udzieliło odpowiedzi na około 50 pytań dotyczących problemów diagnostycznych i terapeutycznych pojawiających się u chorych na pierwotne nowotwory klatki piersiowej.
Product Details
AsteriaMed
18358
9788366801301
978-83-66801-30-1

Data sheet

Published in
Gdańsk
Publication date
2022
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
258
Dimensions (mm)
150 x 210
Weight (g)
500
 • 1. PROFILAKTYKA WTÓRNA RAKA PŁUCA
  1. Jakie są uzasadnienia i wskazania do wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej?
  2. Kto podlega badaniom przesiewowym i jakie są zasady skriningu w kierunku raka płuca?
  3. Jakie mogą być indywidualne korzyści i ryzyko podczas badań przesiewowych w kierunku raka płuca?
  2. DIAGNOSTYKA PATOMORFOLOGICZNA NOWOTWORÓW KLATKI PIERSIOWEJ
  4. Czy w każdym przypadku podejrzenia klinicznego i radiologicznego nowotworu płuca należy dążyć do ustalenia rozpoznania patomorfologicznego?
  5. Jaki materiał jest najbardziej wartościowy do ustalenia rozpoznania patomorfologicznego raka płuca i oceny czynników predykcyjnych?
  6. Czy rozpoznanie patomorfologiczne „komórki raka lub „rak niedrobnokomórkowy jest wystarczające do podjęcia decyzji o leczeniu chorych na zaawansowanego raka płuca?
  7. Czy badanie patomorfologiczne umożliwia odróżnienie międzybłoniaka opłucnej i raka płuca od przerzutów innych nowotworów?
  8. Czy badanie patomorfologiczne płynu z jamy opłucnej jest wystarczające do ustalenia rozpoznania międzybłoniaka lub raka płuca i rozpoczęcia leczenia?
  3. DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA RAKA PŁUCA
  9. Czy badania genetyczne i molekularne są obligatoryjne w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca niezależnie od stopnia zaawansowania nowotworu i linii leczenia?
  10. Jakie biomarkery predykcyjne powinien obejmować standardowy algorytm diagnostyczny, a kiedy uzasadnione jest wykonanie rozszerzonego panelu biomarkerów?
  11. Na czym polega sekwencjonowanie następnych generacji? Czym różni się sekwencjonowanie DNA od sekwencjonowania RNA i czy różnica ta ma znaczenie kliniczne?
  12. Czy badanie molekularne płynnej biopsji (wolne DNA krążące w krwi obwodowej) może zastąpić badanie molekularne tkanki lub komórek nowotworowych przy kwalifikowaniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym do leczenia pierwszej linii? Czy należy powtarzać inwazyjną diagnostykę u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w przypadku niskiej zawartości lub braku komórek nowotworowych w materiale uzyskanym z biopsji guza pierwotnego lub zmian przerzutowych (zwłaszcza w kontekście braku możliwości oznaczania ekspresji PD-L1 i kwalifikacji chorych do immunoterapii)?
  13. Czy jest uzasadnione wykonywanie badań molekularnych i immunologicznych czynników predykcyjnych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddawanych radykalnemu leczeniu chirurgicznemu?
  4. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I OKREŚLANIE ZAAWANSOWANIA NOWOTWORÓW KLATKI PIERSIOWEJ
  14. Czy w przypadku lokalizacji guza dostępnego drogą bronchofiberoskopu oraz biopsji przyściennej pod kontrolą obrazowania należy równocześnie zastosować obie metody czy jedną z wymienionych?
  15. Czy klasyfikacja TNM ma praktyczne znaczenie w drobnokomórkowym raku płuca?
  15. Czy badanie PET-TK jest wystarczające w ocenie zaawansowania raka płuca?
  17. Jakie badania należy wykonać przed kwalifikacją do zabiegu resekcji miąższu płuca?
  5. LECZENIE CHIRURGICZNE I UZUPEŁNIAJĄCE CHORYCH NA RAKA PŁUCA
  18. Czy można rozważać stosowanie metod ablacyjnych w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  19. Jakie powinno być postępowanie po chirurgicznym leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca w I stopniu zaawansowania?
  20. Jakie są korzyści z leczenia uzupełniającego po radykalnym leczeniu chirurgicznym u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  21. Czy istnieją wskazania do stosowania pooperacyjnej radioterapii uzupełniającej u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  22. Jak postępować u chorych z rozpoznaniem raka górnego otworu klatki piersiowej w przypadku zdyskwalifikowania z leczenia chirurgicznego?
  6. RADIOTERAPIA I RADIOCHEMIOTERAPIA U CHORYCH NA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  23. Jakie schematy chemioterapii można stosować u chorych z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca kwalifikowanych do jednoczasowej radiochemioterapii i ile cykli chemioterapii podawać w trakcie trwania takiego leczenia?
  24. Czy wszyscy chorzy po jednoczasowej radiochemioterapii odnoszą korzyść z leczenia konsolidującego durwalumabem?
  7. LECZENIE SYSTEMOWE CHORYCH NA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  25. Jakie jest obecnie miejsce chemioterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia?
  26. Jakie są nowe cele terapeutyczne systemowego leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym? . 27. Jakie powinno być postępowanie w przypadku stwierdzenia przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorego na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością zaburzeń molekularnych?
  28 Czy progresja procesu nowotworowego po zastosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej I i II generacji u chorych na zaawansowanego raka niepłaskonabłonkowego płuca daje szansę dalszego leczenia z wykorzystaniem terapii ukierunkowanej molekularnie?
  29 Jakie czynniki kliniczne należy brać pod uwagę podczas kwalifikowania chorych do immunoterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca?
  30. Czy wszyscy chorzy z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca i ekspresją PD-L1 poniżej 50% powinni być kwalifikowani do chemioimmunoterapii?
  31. Czy można stosować chemioterapię w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK?
  32. Czy wiek chorych ma znaczenie podczas kwalifikowania do poszczególnych metod leczenia w niedrobnokomórkowym raku płuca?
  33. Jaki jest optymalny sposób leczenia pierwszej linii chorych na drobnokomórkowego raka płuca w stadium choroby rozległej?
  34. Jakie są kryteria rozpoznawania pseudoprogresji podczas immunoterapii i jakie powinno być wówczas postępowanie?
  35. Czy stosowanie systemowych glikokortykosteroidów u chorych na raka płuca w trakcie leczenia przeciwciałami anty-PD-1 i anty-PD-2 wpływa na skuteczność leczenia?
  36. Jakie czynniki decydują o sekwencji zastosowania inhibitorów ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  37. Czy chorzy z infekcją HCV, HBV lub HIV mogą być leczeni inhibitorami punktów kontroli immunologicznej?
  38. Jak kontrolować i dawkować leki w przebiegu immunologicznej niedoczynności tarczycy. Czy chorzy muszą być pod stałą opieką endokrynologa?
  39. Jak długi może być okres odroczenia immunoterapii w przypadku wystąpienia odwracalnych działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem?
  40. Jakie terapie antyangiogenne można rozważać u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca otrzymujących chemioimmunoterapię w pierwszej linii leczenia?
  41. Dlaczego immunoterapia nie jest stosowana u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie EGFR?
  42. Czy można stosować immunoterapię u osób z chorobami na tle autoimmunoagresji?
  43. Dlaczego efekt immunoterapii ma szansę utrzymać się nawet po zaprzestaniu leczenia?
  44. Czy można określić optymalny lub minimalny czas trwania immunoterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  45. Czy istnieją możliwości oceny mechanizmów oporności na leczenie inhibitorami ALK i ROSI u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca?
  8. MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
  46. Którzy chorzy na międzybłoniaka opłucnej mogą odnieść korzyści z zastosowania leczenia systemowego
  47. Jaki jest rekomendowany schemat postępowania w drugiej linii leczenia chorych na międzybłoniaka opłucnej?
  9. VARIA
  48. Czy chorych na raka płuca można szczepić przeciwko grypie i pneumokokom?
  49. Jaką premedykację stosować podczas immunoterapii oraz immunochemioterapii?
  Wykaz skrótów
Comments (0)