• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 1

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 1

9788392447566
62.00 zł
56.90 zł Save 5.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 56.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Nowe wydanie cieszącego się dużym powodzeniem I tomu podręcznika do Pielęgniarstwa w POZ uwzględniać będzie wszystkie zmiany organizacyjne w tym obszarze pielęgniarstwa, które zaszły od momentu ukazania się I wydania publikacji. Książka jako jedna z pierwszych będzie zgodna logicznie i terminologicznie z Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP.
Rekomendacje do I wydania::
Niniejsza publikacja stanowi wyczerpujące źródło wiedzy z zakresu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w środowisku człowieka. Opracowanie to zawiera syntezę wiedzy z zakresu koncepcji oraz kształtowania się polskiej misji podstawowej opieki zdrowotnej na przestrzeni ostatnich 10 lat. W pierwszym tomie szczegółowo omówiono problem opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym, świadczonej przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Kolejny tom obejmuje treści z zakresu pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz w ochronie zdrowia pracujących. Należy zauważyć, że jest to dotychczas jedyna zwarta pozycja wskazująca na zadania współczesnego pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
Inicjatywa przygotowania podręcznika z zakresu POZ dla pielęgniarek wydaje się niezwykle cenna i potrzebna. Tutaj bowiem, w POZ, dokonują się i dokonywać się będą podstawowe działania na rzecz poprawy zdrowia jednostek, grup społecznych, grup wiekowych (np.:: dzieci, pracowników, ludzi w podeszłym wieku). Opracowanie podręcznika pomocnego w przygotowaniu kadr pielęgniarskich do pracy w POZ i ułatwiającego realizację zadań przez pielęgniarki już zatrudnione jest niezwykle istotne i zasługuje na poparcie. Gratuluję inicjatywy i podziwiam wysiłek włożony w przygotowanie tej publikacji.
Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
Ogólne ramy programowe przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, do nauczania którego przeznaczony jest ten podręcznik, obejmują następujące zagadnienia::
- struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej;
- zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej;
- rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej;
- planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy;
- udział pielęgniarki w realizowaniu zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
Podręcznik wyczerpuje w całości tę tematykę. Redaktor i Autorzy sprostali wyzwaniom dydaktycznym współczesnego pielęgniarstwa, we właściwych proporcjach prezentując obszerną, interdyscyplinarną problematykę.
Prof. AM dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
Product Details
Makmed
9225
9788392447566
978-83-924475-6-6

Data sheet

Published in
Lublin
Publication date
2010
Issue number
2
Cover
paperback
Pages count
305
Dimensions (mm)
170 x 240
Weight (g)
590
 • 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
  Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce
  - Koncepcja POZ według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  - POZ w dokumentach międzynarodowych
  - Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce po 1999 r.
  Kontraktowanie świadczeń pielęgniarek i położnych w POZ
  - Rynek usług medycznych
  - Organizacyjno-prawne aspekty wykonywania zawodu oraz samodzielności zawodowej pielęgniarki i położnej 40
  - Praktyka pielęgniarek i położnych:: indywidualna, grupowa, specjalistyczna
  - Pielęgniarka/położna w roli świadczeniodawcy
  Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ
  - Kompetencje pielęgniarki i położnej POZ
  - Współpraca na poziomie zespołu POZ
  - Standardy w pielęgniarstwie POZ
 • 2. WYBRANE ZAGADNIENIA PIELĘGNIARSTWA W POZ
  Koncepcja opieki środowiskowej w pielęgniarstwie
  Pielęgniarstwo POZ
  - Podmiot opieki pielęgniarki POZ
  - Przemiany we współczesnych rodzinach i problemy będące efektem tych przemian
  - Społeczność lokalna podmiotem opieki pielęgniarki POZ
  - Praca pielęgniarki POZ w oparciu o metodę procesu pielęgnowania
  - Dokumentowanie procesu pielęgnowania
  - Wsparcie społeczne w praktyce pielęgniarki POZ
  Pomoc społeczna - wsparcie instytucjonalne w pielęgniarstwie POZ
  Pielęgniarstwo POZ w opiece nad zdrowym i chorym
  - Promocja zdrowia i profilaktyka w praktyce pielęgniarki POZ
  - Zapobieganie wypadkom w środowisku domowym
  - Edukacja w zakresie naturalnego i sztucznego karmienia dzieci
  - Edukacja w zakresie aktywności ruchowej
  - Edukacja w zakresie szczepień ochronnych
  - Edukacja w zakresie profilaktyki stomatologicznej
  - Edukacja w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych
  - Pielęgniarska opieka nad chorym w środowisku domowym
  - Przygotowanie środowiska domowego do opieki nad chorym po jego powrocie ze szpitala
  - Pielęgniarska opieka nad niepełnosprawnymi
  - Opieka pielęgniarska nad chorym z niepełnosprawnością sensoryczną
  - Opieka pielęgniarska nad chorym z niepełnosprawnością fizyczną
  - Opieka pielęgniarska nad osobami z niepełnosprawnością psychiczną
  - Pielęgniarstwo rodzinne w opiece nad seniorem w domu
  - Aktywność ruchowa seniorów
  - Sprawność funkcjonalna osób po 65. roku życia
  - Stan odżywienia osób w podeszłym wieku
  - Postawy wobec starości
  - Pomoc geriatryczna dla ludzi starzejących się i starych
  - Systemy świadczeń społecznych na rzecz ludzi starszych
  - Problemy opieki nad seniorami w praktyce pielęgniarki rodzinnej
You might also like
Comments (0)