• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Neurochirurgia. Tom 1-2.

Neurochirurgia. Tom 1-2.

komplet

9788301231224
698.00 zł
599.90 zł Save 98.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 599.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Neurochirurgia autorstwa Marka S. Greenberga jest synonimem najbardziej klasycznego podręcznika neurochirurgicznego, który do tej pory się ukazał. Dwutomowe polskie wydanie oparte jest na 9. edycji oryginału.

Przyjazna i łatwa w nawigacji książka Neurochirurgia łączy w kompleksowy sposób szeroki zakres wytycznych dotyczących praktyki klinicznej. Szczegółowy i obszerny podręcznik obejmuje całe spektrum neurochirurgii, w tym anatomię, fizjologię, diagnostykę różnicową oraz aktualne zasady postępowania zachowawczego i chirurgicznego. Zawiera również treści dotyczące dziedzicznych, rozwojowych i nabytych zaburzeń neurologicznych mających wpływ na pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych.

Neurochirurgia to znakomite kompendium wiedzy, które powinno stać się obowiązkową książką referencyjną w codziennej praktyce neurochirurgów i rezydentów.

Handbook of Neurosurgery autorstwa Marka S. Greenberga jest znakomitym kompendium wiedzy niezbędnym neurochirurgom i rezydentom. [Podręcznik] wykorzystywany jest często przy opracowywaniu pytań do testu egzaminacyjnego. Właśnie dlatego w mojej ocenie szalenie przydatne jest tłumaczenie na język polski. Mimo powszechnej znajomości języka angielskiego wśród lekarzy różne subtelności zawarte w pytaniach egzaminacyjnych, które są w języku polskim, będą dla zdających lepiej zrozumiałe, gdy przygotowywać się będą do egzaminu, korzystając z polskiej wersji podręcznika.
Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, (Fragment Przedmowy)
Product Details
PZWL
18976
978-83-01-23122-4

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
2500
Dimensions (mm)
165 x 235
Weight (g)
3480
 • TOM I

  I. ANATOMIA I FIZJOLOGIA
  1. Anatomia makroskopowa czaszki i kręgosłupa
  2. Anatomia naczyń
  3. Neurofizjologia i regionalne zespoły mózgowe
  II. CHOROBY WEWNĘTRZNE I NEUROLOGIA
  4. Neuroanestezja
  5. Homeostaza sodu oraz osmolalność
  6. Ogólna intensywna opieka neurologiczna
  7. Środki uspokajające, blokujące, przeciwbólowe
  8. Endokrynologia
  9. Hematologia
  10. Neurologia dla neurochirurgów
  11. Choroby naczyń mózgowych i neurotoksykologia
  III. OBRAZOWANIE I DIAGNOSTYKA 12. Zdjęcia rentgenowskie i środki kontrastujące
  13. Obrazowanie i angiografia
  14. Elektrodiagnostyka
  IV. ANOMALIE WRODZONE
  15. Pierwotne anomalie wewnątrzczaszkowe
  16 pierwotne anomalie kręgosłupa
  17. Pierwotne anomalie czaszkowo-kręgosłupowe
  V. ŚPIĄCZKA I ŚMIERĆ MÓZGU
  18. Śpiączka
  19. Śmierć mózgu i dawstwo narządów
  VI. INFEKCJE 20. Bakteryjne infekcje miąższu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz infekcje złożone
  21. Zakażenia kości czaszki, kręgosłupa i zakażenia pooperacyjne
  22. Inne zakażenia niebakteryjne
  VII. WODOGŁOWIE I PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY
  23. Płyn mózgowo-rdzeniowy
  24. Wodogłowie - aspekty ogólne
  25. Leczenie wodogłowia
  VIII. PADACZKA
  26. Klasyfikacja napadów drgawkowych i leki przeciwdrgawkowe
  27. Typy specjalne napadów drgawkowych
  IX. BÓL
  28. Ból
  X. NERWY OBWODOWE
  29. Nerwy obwodowe
  30. Neuropatie z uwięźnięcia
  31. Neuropatie obwodowe niespowodowane uwięźnięciem
  XI. NEUROOFTALMOLOGIA I NEUROOTOLOGIA
  32. Neurooftalmologia
  33. Neurootologia
  XII. NOWOTWORY PIERWOTNE UKŁADU NERWOWEGO
  34. Nowotwory pierwotne - klasyfikacja i markery nowotworowe
  35. Zespoły chorobowe związane z guzami
  36. Rozlane guzy astrocytarne i oligodendroglejowe
  37. Inne nowotwory astrocytarne
  38. Guzy wyściółki, splotu naczyniówkowego, neuronalne oraz inne glejaki
  39. Region szyszynki i guzy embrionalne
  40. Nowotwory nerwów czaszkowych, rdzeniowych i obwodowych
  41. Nowotwory opon mózgowych, mezenchymalne i melanocytowe
  42. Chłoniaki, guzy histiocytarne, guzy z komórek zarodkowych i guzy okolicy siodła tureckiego
  XIII. NOWOTWORY POCHODZENIA NIENEURONALNEGO
  43. Guzy przysadki - informacje ogólne i klasyfikacja
  44. Gruczolaki przysadki - rozpoznanie i postępowanie nieoperacyjne
  45. Gruczolaki przysadki - postępowanie chirurgiczne, leczenie i postępowanie w przypadku nawrotów
  46. Nerwiak węchowy zarodkowy, torbiele i zmiany guzopodobne
  47. Rzekomy guz mózgu i zespół pustego siodła tureckiego
  48. Guzy i zmiany guzopodobne czaszki
  49. Nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  50. Guzy przerzutowe i nowotwory układu krwiotwórczego
  Skorowidz


 • TOM II

  XIV. URAZY GŁOWY
  51. Uraz głowy - informacje ogólne, klasyfikacja, postępowanie wstępne
  52. Wstrząśnienie mózgu, wysokościowy obrzęk mózgu, urazy naczyniowo-mózgowe
  53. Neuromonitoring w urazach głowy
  54. Złamania czaszki
  55. Pourazowe stany krwotoczne
  56. Rany postrzałowe i niepociskowe penetrujące urazy mózgu
  57. Urazy głowy u dzieci
  58. Uraz głowy - postępowanie długoterminowe, powikłania, wyniki leczenia
  XV. URAZY KRĘGOSŁUPA
  59. Urazy kręgosłupa - informacje ogólne, ocena neurologiczna, urazy kręgosłupa szyjnego i urazy związane ze sportem, urazy kręgosłupa u dzieci
  60. Postępowanie w przypadku urazu rdzenia kręgowego
  61. Urazy potyliczno-szczytowo-obrotowe (potylica do C2)
  62. Urazy lub złamania podobrotnikowe (C3 do C7)
  63. Złamania kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego
  64. Penetrujące urazy kręgosłupa i długoterminowe rozważania dotyczące urazów kręgosłupa
  XVI. NIEURAZOWE SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO
  65. Ból dolnego odcinka kręgosłupa i radikulopatia
  66. Przepuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego i piersiowego oraz radikulopatia
  67. Przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym
  68. Choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa i mielopatia szyjna
  69. Choroba zwyrodnieniowa krążków międzykręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa
  70. Deformacje kręgosłupa i skolioza zwyrodnieniowa u osób dorosłych
  71. Inne schorzenia kręgosłupa
  72. Inne schorzenia układowe mogące zajmować kręgosłup
  73. Schorzenia specjalne obejmujące rdzeń kręgowy
  XVII. KRWAWIENIE PODPAJĘCZYNÓWKOWE I TĘTNIAKI
  74. Tętniaki - wprowadzenie, klasyfikacja, stany szczególne
  75. Intensywna terapia nad pacjentami z tętniakiem mózgu
  76. Krwawienie podpajęczynówkowe z powodu pęknięcia tętniaka mózgu
  77. Typ tętniaka według lokalizacji
  78. Tętniaki specjalne i krwotoki podpajęczynówkowe beztętniakowe
  XVIII. MALFORMACJE NACZYNIOWE
  79. Malformacje naczyniowe
  XIX. UDAR NIEDOKRWIENNY I CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU
  80. Udar mózgu - informacje ogólne i fizjologia
  81. Ocena i leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu
  82. Szczególne stany
  83. Rozwarstwienie tętnic mózgowych
  XX. Krwotok śródmózgowy
  84. Krwotok śródmózgowy
  XXI. Ocena rezultatów
  85. Ocena rezultatów
  XXII. DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
  86. Diagnostyka różnicowa na podstawie lokalizacji lub odchylenia radiograficznego - wewnątrzczaszkowo
  87. Diagnostyka różnicowa na podstawie lokalizacji lub odchylenia radiologicznego - kręgosłup
  88. Diagnostyka różnicowa na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych - głównie wewnątrzczaszkowo
  89. Diagnostyka różnicowa na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych - głównie kręgosłup i inne
  XXIII. PROCEDURY, INTERWENCJE, OPERACJE
  90. Barwniki stosowane śródoperacyjnie, wyposażenie sal operacyjnych, hemostaza chirurgiczna i przedłużacze kości
  91. Kraniotomia - informacje ogólne i mapowanie korowe
  92. Kraniotomie tylnego dołu czaszki
  93. Kraniotomie nadtwardówkowe
  94. Podejścia do komory bocznej i komory trzeciej, kraniektomie odbarczające i kranioplastyka
  95. Kręgosłup - odcinek szyjny
  96. Kręgosłup - odcinek piersiowy i lędźwiowy
  97. Różne procedury chirurgiczne
  98. Neurochirurgia funkcjonalna i neurochirurgia stereotaktyczna
  99. Procedury przeciwbólowe
  100. Chirurgia napadów padaczkowych
  101. Radioterapia
  102. Neurochirurgia wewnątrznaczyniowa
  XXIV. DODATEK (TABELE I RYCINY)
  103. Skrócone tabele i ryciny
You might also like
Comments (0)