• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
 • New
Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz.

Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.

9788383583273
199.00 zł
159.90 zł Save 39.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 159.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta reguluje rozliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami w oparciu o jakość świadczonych usług mierzoną przez wskaźniki odnoszące się do trzech obszarów:: klinicznego, konsumenckiego i zarządczego. Wprowadza również rekompensaty za błędy medyczne bez orzekania o winie.

Komentarz przedstawia nowe rozwiązania dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą w następujących obszarach::
• autoryzacji;
• wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
• akredytacji;
• rejestrów medycznych.

Opracowanie omawia również sposoby monitorowania i doskonalenia jakości udzielanych świadczeń poprzez poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia, udoskonalanie praktyki klinicznej, polepszenie bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta czy systematyczną ocenę jakości świadczeń opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych i upublicznianie tych informacji.

Komentarz jest przeznaczony dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również prawników praktyków, przede wszystkim sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Opis publikacji aktualny na dzień:: 2024-01-11

Product Details
19377
9788383583273
978-83-8358-327-3

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2024
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
452
Dimensions (mm)
145 x 205
Weight (g)
550
 • USTAWA z dnia 16 czerwca 2023 r. – o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ........................................ 17

  Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................ 19

  Art.  1. [Przedmiot regulacji] ................................................. 19

  Art.  2. [Definicje] ................................................................. 25

  Art.  3. [Elementy systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta] ....................................... 53

  Art.  4. [Wskaźniki jakości opieki zdrowotnej] ....................... 54

  Art.  5. [Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej] .............................................................. 73

  Rozdział 2. Autoryzacja .................................................................. 84

  Art.  6. [Definicja autoryzacji] ............................................... 84

  Art.  7. [Warunki uzyskania autoryzacji] ................................ 105

  Art.  8. [Okres, na jaki wydaje się autoryzację; autoryzacja warunkowa] ............................................................. 115

  Art.  9. [Elementy i złożenie wniosku o autoryzację] ............. 124

  Art.  10. [Rozpatrzenie wniosku o autoryzację] ....................... 133

  Art.  11. [Wizyta autoryzacyjna] .............................................. 137

  Art.  12. [Wskazanie uchybień i wskazanie terminu na ich usunięcie] ................................................................. 151

  Art.  13. [Wydanie, odmowa wydania, cofnięcie autoryzacji] ............................................................... 155

  Art.  14. [Złożenie kolejnego wniosku o autoryzację po wcześniejszej odmowie lub cofnięciu autoryzacji] .... 161

  Art.  15. [Zmiana autoryzacji] ................................................. 162

  Art.  16. [Publikacja w BIP informacji związanych z autoryzacją] ........................................................... 164

  Art.  17. [Delegacja ustawowa] ............................................... 165

  Rozdział 3. Wewnętrzny system .................................................... 166

  Art.  18. [Obowiązek prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem] ................. 166

  Art.  19. [Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem] .................................................. 234

  Art.  20. [Ankieta badania opinii i doświadczeń pacjenta] ...... 235

  Rozdział 4. Akredytacja w ochronie zdrowia ................................ 240

  Oddział 1. Przepisy ogólne ............................................................... 240

  Art.  21. [Cel akredytacji; certyfikat akredytacyjny] ................. 240

  Art.  22. [Standardy akredytacyjne] ........................................ 260

  Art.  23. [Publikacja w BIP informacji związanych z akredytacją] ........................................................... 266

  Art.  24. [Analiza i aktualizacja standardów akredytacyjnych] ....................................................... 267

  Art.  25. [Sposób dokonywania oceny stopnia spełnienia standardów akredytacyjnych] ................................... 268

  Oddział 2. Procedura oceniająca ....................................................... 273

  Art.  26. [Etapy procedury oceniającej; wniosek o akredytację] ........................................................... 273

  Art.  27. [System Monitorowania Wniosków o Udzielenie Akredytacji] ............................................................... 280

  Art.  28. [Ocena wstępna wniosku o akredytację] ................... 282

  Art.  29. [Termin na przeprowadzenie procedury oceniającej] ............................................................... 285

  Art.  30. [Zawiadomienie o przeprowadzeniu przeglądu akredytacyjnego] ...................................................... 287

  Art.  31. [Wizytatorzy] ............................................................ 293

  Art.  32. [Uprawnienia wizytatorów] ...................................... 302

  Art.  33. [Ocena punktowa spełnienia pojedynczych standardów akredytacyjnych dokonywana przez wizytatorów] ............................................................ 306

  Art.  34. [Przygotowanie raportu z przeglądu akredytacyjnego] ...................................................... 306

  Art.  35. [Udostępnienie raportu z przeglądu akredytacyjnego; wnoszenie zastrzeżeń] .................. 307

  Oddział 3. Udzielenie lub odmowa udzielenia akredytacji ................ 316

  Art.  36. [Rekomendacja Rady Akredytacyjnej w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji] ....... 316

  Art.  37. [Udzielenie lub odmowa udzielenia akredytacji] ....... 317

  Art.  38. [Przeprowadzenie procedury oceniającej w okresie ważności akredytacji] ................................................ 325

  Art.  39. [Okres ważności akredytacji] ..................................... 327

  Art.  40. [Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej] ............................................................... 342

  Art.  41. [Delegacja ustawowa] ............................................... 346

  Art.  42. [Nabór kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora] ............................................................... 349

  Art.  43. [Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora; okresowe testy wiedzy] ............................................. 354 

  Art.  44. [Wynagrodzenie wizytatora oraz koordynatora] ....... 360

  Art.  45. [Brak zwrotu kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia] ...................................................... 363

  Art.  46. [Lista wizytatorów] ................................................... 363

  Oddział 4. Rada Akredytacyjna ......................................................... 366

  Art.  47. [Zadania Rady Akredytacyjnej] .................................. 366

  Art.  48. [Skład Rady Akredytacyjnej] ...................................... 369

  Art.  49. [Wymagania wobec członków Rady Akredytacyjnej] ......................................................... 377

  Art.  50. [Oświadczenia składane przez kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej oraz przez członków Rady Akredytacyjnej] ................................................. 381

  Art.  51. [Wyłączenie członka Rady Akredytacyjnej od udziału w przygotowywaniu rekomendacji] .......................... 388

  Art.  52. [Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej; tryb pracy Rady Akredytacyjnej] ....... 393

  Art.  53. [Świadczenia przysługujące członkom Rady Akredytacyjnej] ......................................................... 396

  Rozdział 5. Zmiany w przepisach ................................................... 402

  Art.  54. .................................................................................. 402

  Art.  55. .................................................................................. 405

  Art.  56. .................................................................................. 405

  Art.  57. .................................................................................. 406

  Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ....... 420

  Art.  58. .................................................................................. 420

  Art.  59. .................................................................................. 421

  Art.  60. .................................................................................. 421

  Art.  61. .................................................................................. 435

  Art.  62. .................................................................................. 436

  Art.  63. .................................................................................. 438

  Art.  64. .................................................................................. 438

  Art.  65. .................................................................................. 440

  Art.  66. .................................................................................. 445

  Art.  67. .................................................................................. 445

Comments (0)