• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
 • New
Prawo medyczne

Prawo medyczne

9788383561325
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
Stan prawny - październik 2023 r.
69.00 zł
61.90 zł Save 7.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 61.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description

Stan prawny:: 2 października 2023 r.

Kompleksowy zbiór najważniejszych przepisów prawnych mieszczących się w ramach tzw. prawa medycznego. Zbiór obejmuje przepisy korporacyjne oraz szereg unormowań szczegółowych. Publikacja zawiera 21 aktów prawnych oraz indeks rzeczowy

Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, jak i prawników uczestniczących w sprawach medycznych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie::

Ustawa o działalności leczniczej::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991),
 • 22.6.2023 r. - Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 6.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 10.11.2023 r. - Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 26.3.2024 r. - Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2028 r. - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532).

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545),
 • 6.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 26.9.2023 r. (z mocą od 22.6.2023 r.)[KR1] – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 10.11.2023 r. – Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1692).

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972).

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1617),
 • 23.9.2023 r. – Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1831),
 • 26.3.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2025 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702),
 • 28.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 185),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705).

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1575).

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1185).

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 887),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 1.1.2024 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1378).

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi::

 • Tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 165),
 • 21.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Prawo o ruchu drogowym::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047),
 • 22.7.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394).

Kodeks postępowania karnego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375).

Kodeks postępowania cywilnego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860).

Kodeks cywilny::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),
 • 15.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615).

Kodeks karny::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138),
 • 1.9.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726),
 • 1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855),
 • 13.5.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818),
 • 15.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1834),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Kodeks pracy::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),

Nowy Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 maja 2023 r.

Publikacja zawiera::

 • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg
 • Ustawę o działalności leczniczej - wyciąg
 • Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawę o izbach lekarskich
 • Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 • Ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - wyciąg
 • Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - wyciąg
 • Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wyciąg
 • Prawo o ruchu drogowym - wyciąg
 • Kodeks postępowania karnego - wyciąg
 • Kodeks postępowania cywilnego - wyciąg
 • Kodeks cywilny - wyciąg
 • Kodeks karny - wyciąg
 • Kodeks pracy - wyciąg
 • Kodeks etyki lekarskiej
 • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Indeks rzeczowy.
Product Details
C.H. Beck
19204
978-83-8356-132-5
978383561325

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2023
Issue number
4
Cover
paperback
Pages count
764
Dimensions (mm)
123 x 195
Weight (g)
590
 • Część I. AKTY USTROJOWE
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) – wyciąg
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991) – wyciąg
  3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545)
  4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123)
  Część II. AKTY KORPORACYJNE
  5. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516)
  6. Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219,poz. 1708). Tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.poz. 1342)
  7. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1039). Tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702)
  Część III. AKTY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH
  8. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 1575)
  9. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1411). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1185)
  10. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284)
  Część IV. AKTY SKOJARZONE
  11. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 62). Tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 887) – wyciąg
  12. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485). Tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939) – wyciąg
  13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 230). Tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) – wyciąg 611
  14. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) – wyciąg
  15. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555). Tekst jednolity z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375) – wyciąg
  16. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550) – wyciąg
  Część V. AKTY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH
  17. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93). Tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) – wyciąg
  18. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553). Tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138) – wyciąg
  19. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141). Tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) – wyciąg
  Część VI. AKTY ETYCZNO-DEONTOLOGICZNE
  20. Kodeks etyki lekarskiej
  21. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2023 r.
  Indeks rzeczowy
Comments (0)