• Zamawiaj do paczkomatu
 • Płać wygodnie
 • Obniżka
Prawo medyczne

Prawo medyczne

9788383561325
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
Stan prawny - październik 2023 r.
69,00 zł
61,90 zł Zniżka 7,10 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 61,90 zł
Ilość
Od 2 do 3 dni

  Dostawa

Wybierz Paczkomat Inpost, Orlen Paczkę, DPD lub Pocztę Polską. Kliknij po więcej szczegółów

  Płatność

Zapłać szybkim przelewem, kartą płatniczą lub za pobraniem. Kliknij po więcej szczegółów

  Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni. Kliknij po więcej szczegółów

Opis

Stan prawny:: 2 października 2023 r.

Kompleksowy zbiór najważniejszych przepisów prawnych mieszczących się w ramach tzw. prawa medycznego. Zbiór obejmuje przepisy korporacyjne oraz szereg unormowań szczegółowych. Publikacja zawiera 21 aktów prawnych oraz indeks rzeczowy

Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, jak i prawników uczestniczących w sprawach medycznych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie::

Ustawa o działalności leczniczej::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991),
 • 22.6.2023 r. - Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 6.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 10.11.2023 r. - Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 26.3.2024 r. - Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2028 r. - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532).

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545),
 • 6.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 26.9.2023 r. (z mocą od 22.6.2023 r.)[KR1] – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 10.11.2023 r. – Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1692).

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972).

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1617),
 • 23.9.2023 r. – Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1831),
 • 26.3.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2025 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702),
 • 28.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 185),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705).

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1575).

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1185).

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 887),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 1.1.2024 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1378).

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi::

 • Tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 165),
 • 21.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Prawo o ruchu drogowym::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047),
 • 22.7.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394).

Kodeks postępowania karnego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375).

Kodeks postępowania cywilnego::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860).

Kodeks cywilny::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),
 • 15.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615).

Kodeks karny::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138),
 • 1.9.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726),
 • 1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855),
 • 13.5.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818),
 • 15.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1834),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Kodeks pracy::

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),

Nowy Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 maja 2023 r.

Publikacja zawiera::

 • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg
 • Ustawę o działalności leczniczej - wyciąg
 • Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawę o izbach lekarskich
 • Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 • Ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - wyciąg
 • Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - wyciąg
 • Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wyciąg
 • Prawo o ruchu drogowym - wyciąg
 • Kodeks postępowania karnego - wyciąg
 • Kodeks postępowania cywilnego - wyciąg
 • Kodeks cywilny - wyciąg
 • Kodeks karny - wyciąg
 • Kodeks pracy - wyciąg
 • Kodeks etyki lekarskiej
 • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Indeks rzeczowy.
Szczegóły produktu
C.H. Beck
19204
978-83-8356-132-5
978383561325

Opis

Miejsce wydania
Warszawa
Rok wydania
2023
Numer wydania
4
Oprawa
miękka foliowana
Liczba stron
764
Wymiary (mm)
123 x 195
Waga (g)
590
 • Część I. AKTY USTROJOWE
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) – wyciąg
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991) – wyciąg
  3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545)
  4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123)
  Część II. AKTY KORPORACYJNE
  5. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516)
  6. Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219,poz. 1708). Tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.poz. 1342)
  7. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1039). Tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702)
  Część III. AKTY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH
  8. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 1575)
  9. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1411). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1185)
  10. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284)
  Część IV. AKTY SKOJARZONE
  11. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 62). Tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 887) – wyciąg
  12. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485). Tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939) – wyciąg
  13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 230). Tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) – wyciąg 611
  14. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602). Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) – wyciąg
  15. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555). Tekst jednolity z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375) – wyciąg
  16. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296). Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550) – wyciąg
  Część V. AKTY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH
  17. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93). Tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) – wyciąg
  18. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553). Tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138) – wyciąg
  19. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141). Tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) – wyciąg
  Część VI. AKTY ETYCZNO-DEONTOLOGICZNE
  20. Kodeks etyki lekarskiej
  21. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2023 r.
  Indeks rzeczowy
Komentarze (0)