REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ W KSIĘGARNI MEDBOOK.COM.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji między sklepem medbook.com.pl, a konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.medbook.com.pl, prowadzony jest przez Medyceusz Sp. Jawna, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Hoene-Wrońskiego 1, NIP 957-062-00-52, Regon 191399726, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304867. Nr księgi GIODO: 137243. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  3.1. W celu prawidłowego korzystania z naszego sklepu wymagane są:
  a. WINDOWS XP, systemy z rodziny LINUX oraz Apple i systemy nowsze
  oraz
  b. przeglądarka Internetowa INTERNET EXPLORER 6.X lub wersja wyższa, FIREFOX 2.0 lub wersja wyższa, OPERA 6 lub wersja wyższa, GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższa.

c. szczegółowe wymagania techniczne oraz ograniczenia licencyjne dla użytkowników e-booków są dostępne w odpowiednim dziale pomocy, z którym należy zapoznać się przed dokonaniem zakupu <kliknij, aby zapoznać się z działem pomocy dotyczącym e-booków>

OFERTA

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają ewentualnych ceł (przy wysyłce za granicę) ani kosztów wysyłki. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.
 2. Zawartość witryny internetowej sklepu medbook.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - pełni jedynie rolę informacji handlowej. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, o ile nie dotyczy zapowiedzi wydawniczych oferowanych w przedsprzedaży (w przypadku zapowiedzi wydawniczych podana cena jest ceną orientacyjną, która może ulec zmianie po ukazaniu się zapowiedzianej publikacji.)
 3. Opinie/ recenzje towaru pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt w naszym sklepie. Zamieszczamy zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne. Nie płacimy nikomu za umieszczanie opinii.
 4. Zespół sklepu medbook.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością klient ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach niezgodności towaru z umową.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę medbook.com.pl, e-mailem pod adresem biuro@medbook.com.pl, telefonicznie (+48 58) 341 54 38.
 2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie zamówienia do realizacji, które następuje po wciśnięciu przez klienta przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Fakt ten jest utrwalony w systemie informatycznym sprzedawcy a potwierdzeniem dla klienta jest wysłanie kopii umowy na adres e-mail.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

- prawidłowe podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia

- wpłynięcie pieniędzy na konto sprzedawcy dla zamówień płatnych przelewem oraz dla zamówień literatury zagranicznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie

- pomyślna autoryzacja przez bank Klienta transakcji płatnych kartą kredytową lub płatnościami elektronicznymi

- zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Niespełnienie powyższych warunków najpóźniej w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży

 1. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty (np. od osób notorycznie nieodbierających przesyłek za pobraniem.)
 2. Za zamówione produkty można płacić gotówką przy odbiorze, płatnościami elektronicznymi PayU (szybkie przelewy, karty bankowe, BLIK) przelewem tradycyjnym, kartą podarunkową lub bonem rabatowym. Szczegółowy regulamin korzystania z kart podarunkowych lub bonów rabatowych znajduje się na stronie "Regulamin kart podarunkowych"
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem zastosowanie ma następująca procedura: zamawiający dokonuje wpłaty na konto bankowe w PKO BP S.A. O/Gdańsk nr 27 1020 1811 0000 0102 0017 9390 po złożeniu zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia wpływu środków na konto, sklep przygotowuje i wysyła zamówione towary na podany w zamówieniu adres. Przy przelewach z zagranicy lub z konta walutowego (przelewy SEPA) należy do wartości zamówienia doliczyć 15 zł w przeliczeniu na swoją walutę. Jest to opłata za przyjęcie przelewu SEPA przez bank beneficjenta. W przeciwnym wypadku środki zaksięgowane na naszym rachunku będą mniejsze od wartości zamówienia a wysyłka towaru zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia wpłaty.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub - na życzenie - faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki. Zmian można dokonać telefonicznie (+48 58) 341 54 38 lub e-mailem pod adresem biuro@medbook.com.pl. Klient nie może anulować zamówienia, gdy towar został wysłany.
 6. Do wartości zamówionych towarów doliczane są koszty przesyłki wg zasad określonych na stronach pomocy. Łączna wartość zamówienia to wartość zamówionych produktów plus koszt dostarczenia przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

DOSTAWA

 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który zwykle upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W sytuacjach wyjątkowych sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o po uprzednim poinformowaniu Klienta, który w takim wypadku ma prawo odstąpić od umowy.
 2. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez przedstawiciela firmy spedycyjnej, odbioru w paczkomacie lub osobistego odbioru w siedzibie sprzedawcy. Szczegółowe informacje na temat sposobu, czasu i kosztów dostawy można znaleźć na stronach pomocy.

REKLAMACJE

 1. W każdym przypadku niezgodności towaru z umową (np. wady w druku) wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 2. Zaleca się sprawdzenie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, klient ma prawo bezwzględnie zażądać od kuriera spisania protokołu reklamacyjnego potwierdzającego zaistniały fakt lub wprowadzić uwagi w paczkomacie. Jeżeli opakowanie było uszkodzone lub mogło sugerować uszkodzenie zawartości (rozerwanie, stłuczenie, zalanie, zerwanie taśmy firmowej, przepakowanie) - odpowiednia informacja powinna znaleźć się w protokole szkody. Po spisaniu protokołu szkody prosimy  poinformować nas o zaistniałym fakcie oraz przesłać protokół e-mailem (biuro@medbook.com.pl) lub lub na adres sprzedawcy.
 3. Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. W trakcie tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni dogodny sposób wymiany. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez uprzedniego uzgodnienia.
 4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy jeśli to możliwe dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje rabat lub zwróci nabywcy poniesione koszty.

ZWROTY

 1. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (tylko w odniesieniu do zakupów nie związanych z jego działalnością zawodową) - mogą zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Programy komputerowe oraz inne materiały audiowizualne na nośnikach elektronicznych muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Jeżeli e-book, audiobook lub inny program komputerowy został pobrany (częściowo lub w całości) – Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku literatury obcojęzycznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie, której ceny zależą od kursu walut - prawo zwrotu nie przysługuje. W sytuacjach szczególnych prosimy o kontakt bezpośredni.
 4. Zwracany towar prosimy odsyłać - jeśli to możliwe - razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i pisemną deklaracją zwrotu <pobierz formularz zwrotu PDF>, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Pieniądze za oddany towar wraz z kosztami wysyłki najtańszym sposobem dostępnym w naszej ofercie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jak w ciągu 14 dni, bezpośrednio lub przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie, klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Brak powyższej zgody uniemożliwia realizację zamówienia
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu medbook.com.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).

Data aktualizacji: 22.04.2024 r.