Reklamacje

W każdym przypadku niezgodności towaru z umową (np. wady w druku) wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Zaleca się sprawdzenie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zawartości przesyłki pod kątem kompletności i uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać podczas transportu.. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, należy bezwzględnie zażądać spisania protokołu reklamacyjnego potwierdzającego zaistniały fakt. Jeżeli opakowanie było uszkodzone lub mogło sugerować uszkodzenie zawartości (rozerwanie, stłuczenie, zalanie, zerwanie taśmy firmowej, przepakowanie) - odpowiednia informacja musi znaleźć sie w protokole szkody. Po spisaniu protokołu szkody prosimy  poinformować nas o zaistniałym fakcie oraz przesłać protokół e-mailem (biuro@medbook.com.pl) lub na adres sprzedawcy (Medyceusz; 80-210 Gdańsk, ul. Hoene-Wrońskiego 1.)

Towary z wadami technicznymi lub uszkodzone podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. W trakcie tego zgłoszenia nasz pracownik uzgodni dogodny sposób wymiany. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub z przerzuconym kosztem nadania bez uprzedniego uzgodnienia.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy także dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje rabat lub zwróci nabywcy równowartość ceny zwracanego produktu.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" konsument oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (tylko w odniesieniu do zakupów nie związanych z jego działalnością zawodową)  - mogą zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Programy komputerowe oraz inne materiały audiowizualne na nośnikach elektronicznych muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

W przypadku literatury obcojęzycznej sprowadzanej na indywidualne zamówienie, której ceny zależą od kursu walut - prawo zwrotu nie przysługuje. W sytuacjach szczególnych prosimy o kontakt bezpośredni.

Jeżeli e-book, audiobook lub inny program komputerowy został pobrany (częściowo lub w całości) – Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i odesłać - jeśli to możliwe - razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i pisemną deklaracją zwrotu. Pieniądze za oddany towar wraz z kosztami wysyłki najtańszym sposobem dostępnym w naszej ofercie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jak w ciągu 14 dni, bezpośrednio lub przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

UWAGA: Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy paczek pobraniowych ani z przerzuconym na nas kosztem nadania.