• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta

Wzory pism z omówieniem

9788383283418
129.00 zł
109.90 zł Save 19.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 109.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description

Książka zawiera ponad 50 formularzy i wzorów, wraz z praktycznym omówieniem, omawiających najczęściej wykorzystywane oświadczenia pacjenta składane w całym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie wzory i formularze w wersji edytowalnej znajdują się na dedykowanej stronie internetowej

zgoda-na-leczenie-wzory-pism.wolterskluwer.pl

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania::
• w jakiej formie pacjent może wyrazić zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
• kto oprócz pacjenta ma prawo wyrazić taka zgodę lub jej odmówić,
• jakie są możliwe oświadczenia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej,
• jak należy wypełnić upoważnienie (np. do odbioru wyników badań, recept czy skierowań).

Ze względu na praktyczny charakter zawartych worów i deklaracji pomogą one uprościć codzienne funkcjonowanie placówek medycznych i lekarzy, nadto będą sprzyjać lepszej dbałości o ochronę praw pacjentów, a znajomość tematyki zawartej w książce przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego podczas procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Książka jest skierowana zarówno do lekarzy, jak i menedżerów podmiotów leczniczych. Będzie także użytecznym źródłem wiedzy dla adwokatów i radców prawnych, którzy specjalizują się w prawie medycznym.

Product Details
18767
9788383283418
978-83-8328-341-8

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
144
Dimensions (mm)
145 x 205
Weight (g)
230
 • WYKAZ SKRÓTÓW | str. 11

  WPROWADZENIE | str. 13

  PODSTAWOWE POJĘCIA | str. 15

  Rozdział I. Oświadczenie woli | str. 19

  1. Uwagi wprowadzające | str. 19
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego | str. 21
  3. Pisemne oświadczenie woli | str. 21
  4. Potwierdzenie realizacji praw pacjenta | str. 22
  5. Pojęcie zgody na interwencję medyczną | str. 24
  6. Świadomość po stronie pacjenta | str. 26

  Rozdział II. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 27

  1. Uwagi wprowadzające | str. 27
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych | str. 28
  1. Informacja udzielona przed badaniem / innym świadczeniem zdrowotnym | str. 29

  3.1. Uwagi wstępne | str. 29

  3.2. Potwierdzenie uzyskania informacji przed wyrażeniem zgody | str. 31

  3.3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do informacji | str. 33

  1. Formy zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 35

  4.1. Uwagi wstępne | str. 35

  4.2. Zgoda dorozumiana | str. 36

  4.3. Zgoda ustna | str. 36

  4.4. Zgoda pisemna | str. 37

  4.5. Zgoda w formie elektronicznej | str. 38

  1. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody lub odmowy | str. 39

  5.1. Uwagi wstępne | str. 39

  5.2. Zgoda pacjenta | str. 39

  5.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego | str. 41

  5.4. Zgoda „kumulatywna” | str. 42

  5.5. Zezwolenie sądu opiekuńczego | str. 43

  5.6. Zgoda opiekuna faktycznego | str. 44

  1. Oświadczenia negatywne | str. 45

  6.1. Cofnięcie zgody | str. 45

  6.2. Odmowa wyrażenia zgody | str. 46

  6.3. Sprzeciw co do udzielenia świadczenia | str. 47

  Wzory do rozdziału II | str. 49

  Wzór 1. Potwierdzenie uzyskania informacji przed wyrażeniem zgody na diagnostykę / leczenie | str. 51

  Wzór 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do informacji | str. 53

  Wzór 3. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 54

  Wzór 4. Zgoda na zabieg operacyjny | str. 57

  Wzór 5. Zgoda przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 59

  Wzór 6. Zgoda przedstawiciela ustawowego i pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 61

  Wzór 7. Zgoda opiekuna faktycznego na badanie | str. 63

  Wzór 8. Cofnięcie zgody na udzielenie świadczenia | str. 64

  Wzór 9. Notatka – cofnięcie zgody przez pacjenta | str. 66

  Wzór 10. Odmowa zgody na leczenie w warunkach szpitalnych | str. 67

  Wzór 11. Sprzeciw pacjenta co do udzielenia świadczenia | str. 69

  Wzór 12. Notatka – sprzeciw pacjenta co do udzielenia świadczenia | str. 71

  Rozdział III. Najczęściej stosowane zgody pacjenta | str. 72

  1. Zgoda na hospitalizację | str. 72
  2. Zgoda na hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym | str. 73
  3. Zgoda na leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej | str. 74
  4. Akceptacja planu opieki pielęgniarskiej | str. 75
  5. Zgoda na leczenie stomatologiczne | str. 76
  6. Zgoda na zabiegi medycyny estetycznej | str. 76
  7. Zgoda na znieczulenie | str. 78

  Wzory do rozdziału III | str. 81

  Wzór 13. Zgoda pacjenta na hospitalizację | str. 83

  Wzór 14. Zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 85

  Wzór 15. Deklaracja wyboru lekarza POZ | str. 87

  Wzór 16. Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ | str. 90

  Wzór 17. Deklaracja wyboru położnej POZ | str. 93

  Wzór 18. Akceptacja planu opieki pielęgniarskiej | str. 96

  Wzór 19. Zgoda na leczenie zachowawcze | str. 98

  Wzór 20. Zgoda na leczenie protetyczne | str. 100

  Wzór 21. Zgoda na czynności z zakresu medycyny estetycznej | str. 102

  Wzór 22. Zgoda na znieczulenie | str. 104

  Rozdział IV. Oświadczenia pacjenta składane w toku leczenia | str. 105

  1. Zgoda na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych | str. 105
  1. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego | str. 106
  2. Oświadczenie o odmowie kontaktu z innymi osobami podczas hospitalizacji | str. 107
  3. Żądanie zwołania konsylium | str. 108

  Wzory do rozdziału IV | str. 109

  Wzór 23. Zgoda pacjenta na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych | str. 111

  Wzór 24. Oświadczenie pacjenta co do obecności osoby bliskiej | str. 112

  Wzór 25. Oświadczenie pacjenta co do odmowy kontaktu z innymi osobami | str. 113

  Wzór 26. Żądanie zwołania konsylium | str. 114

  Rozdział V. Dostęp do informacji o stanie zdrowia | str. 115

  1. Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia | str. 115
  2. Sprzeciw pacjenta co do ujawnienia informacji o stanie zdrowia | str. 117
  3. Oświadczenie o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 118
  4. Udostępnianie dokumentacji medycznej | str. 119
  5. Sprzeciw co do udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 120
  6. Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 120
  7. Upoważnienie do odbioru recept | str. 121
  8. Upoważnienie do odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 122

  Wzory do rozdziału V | str. 123

  Wzór 27. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji | str. 125

  Wzór 28. Oświadczenie pacjenta o cofnięciu upoważnienia do uzyskiwania informacji | str. 127

  Wzór 29. Sprzeciw pacjenta co do ujawnienia informacji o stanie zdrowia | str. 129

  Wzór 30. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej | str. 131

  Wzór 31. Oświadczenie pacjenta o cofnięciu upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej    133

  Wzór 32. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 134

  Wzór 33. Notatka dokumentująca złożenie wniosku ustnego o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 136

  Wzór 34. Sprzeciw pacjenta wobec udostępniania dokumentacji medycznej | str. 138

  Wzór 35. Sprzeciw osoby bliskiej wobec udostępniania dokumentacji medycznej | str. 140

  Wzór 36. Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej | str. 142

  Wzór 37. Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej w placówce | str. 144

  Wzór 38. Potwierdzenie wydania oryginału dokumentacji medycznej | str. 146

  Wzór 39. Upoważnienie do odbioru recept | str. 147

  Wzór 40. Upoważnienie do odbioru recept bez wskazania konkretnej osoby | str. 149

  Wzór 41. Potwierdzenie odbioru recept | str. 150

  Wzór 42. Upoważnienie do odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 151

  Wzór 43. Potwierdzenie odbioru zleceń, skierowań, zaświadczeń, wyników badań | str. 152

  Rozdział VI. Inne oświadczenia | str. 153

  1. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego | str. 153
  2. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych | str. 155
  3. Potwierdzenie otrzymania informacji przy odstąpieniu od leczenia | str. 156
  4. Sprzeciw dotyczący przeszczepiania komórek, tkanek i narządów | str. 158
  5. Wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta | str. 159
  6. Sprzeciw dotyczący sekcji zwłok | str. 160
  7. Żądanie wypisania ze szpitala | str. 160

  Wzory do rozdziału VI | str. 163

  Wzór 44. Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego przez pacjenta | str. 165

  Wzór 45. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | str. 167

  Wzór 46. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych | str. 169

  Wzór 47. Potwierdzenie uzyskania informacji przy odstąpieniu od leczenia | str. 170

  Wzór 48. Informacja o odstąpieniu od leczenia (do wysłania) | str. 172

  Wzór 49. Sprzeciw pacjenta co do przeszczepiania komórek, tkanek i narządów | str. 173

  Wzór 50. Wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta | str. 174

  Wzór 51. Sprzeciw pacjenta wobec sekcji zwłok | str. 175

  Wzór 52. Sprzeciw przedstawiciela ustawowego pacjenta wobec sekcji zwłok | str. 176

  Wzór 53. Oświadczenie pacjenta – wypis ze szpitala „na własne żądanie” | str. 177

  PODSUMOWANIE | str. 179

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Comments (0)