• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Godna prokreacja. Ciąża, poród i połóg.

Godna prokreacja. Ciąża, poród i połóg.

Prawa kobiet

9788382868777
99.00 zł
82.90 zł Save 16.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 82.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Książka prezentuje prawa przysługujące kobiecie-pacjentce, zwracającej się w Polsce o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki prokreacyjnej, ciąży, porodu i połogu. Świadczenia te obejmują m.in:: dostęp do bezpłatnej, godnej, pełnej szacunku opieki zdrowotnej, profilaktykę wczesnego rodzicielstwa, wolność wyboru - np. miejsca porodu, prawo do informacji, poszanowanie integralności psychicznej i fizycznej czy prawo do bycia wolną od wszelkich form przemocy i dyskryminacji.
Opracowanie zostało przygotowane przez interdyscypinarny zespół autorów - prawników i medyków, specjalistów w zakresie medycznej i prawnej opieki nad kobietą w kontekście prokreacji i opieki okołoporodowej.
Autorzy porównali obowiązujące w Polsce regulacje z prawami człowieka przyjętymi w ratyfikowanych międzynarodowych i europejskich umowach oraz konwencjach o prawach człowieka, bazując również na orzecznictwie sądów oraz raportach organizacji pozarządowych i wynikach kontroli NIK.
Publikacja przeznaczona jest do prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów. Będzie również pomocna pracownikom służby zdrowia, studentom kierunków medycznych, organizacjom pozarządowym zajmującym się prawami kobiet oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.
Product Details
18709
9788382868777
978-83-8286-877-7

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2023
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
316
Dimensions (mm)
145 x 205
Weight (g)
295
 • Część pierwsza
  Prawa człowieka

  Rozdział 1

  Seksuologia, rozrodczość i zdrowie reprodukcyjne (w tym antykoncepcja) - str. 25

  1. Uwagi ogólne - str. 25
  2. Prawa seksualne i reprodukcyjne - str. 26
  3. Profilaktyka wczesnego rodzicielstwa - str. 33

  3.1. Uwagi wstępne - str. 33

  3.2. Plany prokreacyjne Polek - str. 35

  3.3. Antykoncepcja w cyklu życia kobiety - str. 37

  1. Seksualność kobiet - str. 38

  4.1. Uwagi wstępne - str. 38

  4.2. Zachowania seksualne podczas ciąży i w czasie połogu - str. 43

  1. Podsumowanie - str. 48

  Rozdział 2

  Prawa kobiety w dokumentach ponadnarodowych i krajowych - str. 49

  1. Prawa kobiet to prawa człowieka - str. 49
  2. System normatywny ONZ - str. 52
  3. Europejski system normatywny Rady Europy i UE - str. 58
  4. Konstytucyjna ochrona praw kobiet w Polsce - str. 64
  5. Ustawy i akty wykonawcze - str. 66
  6. Podsumowanie - str. 77

  Rozdział 3

  Podstawowe wolności i prawa kobiety jako pacjentki - str. 78

  1. Godność człowieka i godność osoby - str. 78
  2. Zakaz przemocy, nieludzkiego i poniżającego traktowania kobiet - str. 81
  3. Prawo kobiety do informacji - str. 88

  3.1. Uwagi wprowadzające - str. 88

  3.2. Zasady ogólne - str. 89

  3.2.1.. Uwagi wprowadzające - str. 89

  3.2.2.. Rozpoznanie i stan zdrowia - str. 90

  3.2.3.. Proponowane oraz możliwe działania medyczne - str. 91

  3.2.4.. Dające się przewidzieć następstwa zastosowania albo zaniechania działań medycznych - str. 92

  3.3. Edukacja przedporodowa - str. 94

  3.4. Informowanie o metodach łagodzenie bólu - str. 97

  3.5. Informowanie o badaniach prenatalnych - str. 98

  3.6. Informowanie o leczeniu niepłodności - str. 101

  3.7. Prawo kobiety do bycia nieinformowaną - str. 105

  1. Świadoma i swobodna zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych - str. 108
  2. Prawo kobiety do poszanowania intymności - str. 112

  5.1. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu kobiecie świadczeń zdrowotnych - str. 114

  5.2. Obecność matki przy dziecku w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych - str. 115

  5.3. Odmowa obecności osoby bliskiej - str. 117

  5.4. Odmowa lub zgoda kobiety na obecność personelu medycznego nieudzielającego świadczeń zdrowotnych - str. 119

  5.5. Odmowa lub zgoda kobiety na obecność studentów kierunków medycznych - str. 120

  1. Ochrona więzi rodzinnych - str. 124

  6.1. Prawo kobiety do ciągłego kontaktu z osobami bliskimi - str. 125

  6.2. Ochrona więzi matki i dziecka - str. 126

  6.3. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - str. 127

  1. Prawo kobiety do tajemnicy informacji z niązwiązanych - str. 129
  2. Podsumowanie - str. 135

  Rozdział 4

  Kobieta i dziecko. Uwagi o narodzinach i połogu w wybranych kulturach - str. 136

  1. O kulturze - str. 136
  2. Kraje muzułmańskie - str. 138
  3. Indie - str. 139
  4. Romowie - str. 140
  5. Kultura prawosławia - str. 140
  6. Podsumowanie - str. 141

  Część druga
  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej a prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie prokreacji, ciąży, porodu i połogu

  Rozdział 1

  Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce - str. 145

  1. Zakres pojęcia świadczeń opieki zdrowotnej - str. 145
  2. Powszechny dostęp kobiet do świadczeń opieki zdrowotnej - str. 148
  3. Zasada równego traktowania kobiet - str. 153
  4. Zasada solidarności społecznej w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej kobietom - str. 154
  5. Równy dostęp do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej - str. 156
  6. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości udzielania opieki świadczeń zdrowotnej - str. 159
  7. Zasada rzeczowego spełnienia gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej - str. 160
  8. Podsumowanie - str. 160

  Rozdział 2

  Prawo do świadczeń zdrowotnych - str. 163

  1. Świadczenia zdrowotne udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną - str. 163
  2. Świadczenia zdrowotne udzielane z należytą starannością - str. 168
  3. Świadczenia zdrowotne udzielane przez osoby spełniające wymagania fachowe - str. 173

  3.1. Zakres świadczeń, do udzielania których uprawniona jest położna - str. 173

  3.1.1.. Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego - str. 174

  3.1.1.1. Świadczenia diagnostyczne - str. 175

  3.1.1.2. Świadczenia lecznicze - str. 180

  3.1.1.3. Samodzielne ordynowanie produktów leczniczych bez zlecenia lekarskiego - str. 181

  3.1.1.4. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich - str. 190

  3.1.1.5. Środki pomocnicze i wyroby medyczne - str. 192

  3.1.1.6. Upoważnienie do wystawiania recept, zleceń i wpisów w karcie szczepień - str. 195

  3.1.2.. Zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego - str. 196

  3.1.3.. Położna anestezjologiczna - str. 197

  3.2. Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii - str. 197

  3.3. Pielęgniarka - str. 200

  1. Klauzula sumienia - str. 201
  2. Okoliczności odstąpienia od udzielania świadczeń zdrowotnych - str. 205

  Rozdział 3

  Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych kobietom w okresie prokreacji, ciąży, porodu i połogu - str. 209

  1. Uwagi ogólne - str. 209
  2. Prawo do koordynowanej podstawowej opieki zdrowotnej - str. 212

  2.1. Zasady wyboru położnej POZ - str. 214

  2.2. Zadania położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą - str. 215

  1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - str. 219
  2. Szpitalna opieka zdrowotna - str. 220
  3. Zapewnienie ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej - str. 226
  4. Obowiązki informacyjne podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych - str. 228
  5. Podsumowanie - str. 232

  Część trzecia
  Standard organizacyjny opieki okołoporodowej

  Rozdział 1

  Opieka okołoporodowa w czasie ciąży - str. 237

  1. Uwagi ogólne - str. 237
  2. Prawo wyboru miejsca i osoby prowadzącej ciążę - str. 238
  3. Plan opieki przedporodowej - str. 238
  4. Edukacja przedporodowa - str. 239
  5. Badania diagnostyczne - str. 242
  6. Badania prenatalne - str. 242
  7. Przygotowanie planu porodu - str. 247
  8. Wybór miejsca porodu i zapewnienie ciągłości opieki okołoporodowej - str. 248
  9. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne - str. 249
  10. Leczenie stomatologiczne - str. 252
  11. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej - str. 253
  12. Dokumentacja medyczna w trakcie ciąży - str. 254
  13. Podsumowanie - str. 255

  Rozdział 2

  Opieka okołoporodowa w czasie porodu w szpitalu - str. 256

  1. Uwagi ogólne - str. 256
  2. Przyjęcie do porodu - str. 258
  3. Możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę - str. 258
  4. Plan porodu i wybór sposobu porodu - str. 260
  5. Prawo do łagodzenia bólu porodowego - str. 260

  5.1. Uwarunkowania organizacyjne - str. 261

  5.2. Metody niefarmakologicznego łagodzenia bólu porodowego - str. 264

  5.3. Metody farmakologiczne łagodzenia bólu porodowego - str. 265

  1. Ciągły monitoring stanu zdrowia kobiety i dziecka - str. 273
  2. Postępowanie w poszczególnych etapach porodu - str. 274

  7.1. Postępowanie w pierwszym okresie porodu - str. 274

  7.2. Postępowanie w drugim okresie porodu - str. 276

  7.3. Postępowanie w III okresie porodu - str. 278

  7.4. Postępowanie w IV okresie porodu - str. 281

  7.5. Opieka nad noworodkiem - str. 281

  1. Przekazanie opieki nad kobietą w trakcie porodu i zabezpieczenie ciągłości opieki - str. 283
  2. Prawo kobiety do wyboru sposobu karmienia noworodka – wspieranie karmienia piersią - str. 285
  3. Podsumowanie - str. 290

  Rozdział 3

  Opieka okołoporodowa w czasie połogu - str. 292

  1. Zgłoszenie informacji o porodzie położnej POZ - str. 293
  2. Prawo kobiety do opieki patronażowej - str. 294
  3. Poinformowanie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - str. 296
  4. Podsumowanie - str. 297

  Rozdział 4

  Opieka nad kobietą w sytuacjach szczególnych - str. 298

  1. Sytuacje szczególne - str. 298
  2. Prawa kobiet w sytuacjach szczególnych - str. 300
  3. Prawo kobiety do pożegnania zmarłego dziecka - str. 303
  4. Podsumowanie - str. 305

  Zakończenie i rekomendacje - str. 307

  O autorach - str. 313

Comments (0)