• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia

Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia

Uwarunkowania konstytucyjne

9788382864465
139.00 zł
109.90 zł Save 29.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 109.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest niezwykle złożona i obejmuje wiele szczegółowych kwestii. Zwiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła realia funkcjonowania tego – prima facie ograniczonego podmiotowo i przedmiotowo – obszaru działalności życia gospodarczego i społecznego.
Mając do wyboru wielość zagadnień Autorzy wybrali kilka z nich, które punktu widzenia przedsiębiorców zasługują na szczególne zainteresowanie badawcze. Są to kwestie dotyczące::
- istoty przepisów „antykoncentracyjnych”;
- reklamy aptek i punktów aptecznych;
- franczyzy aptek;
- udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
- a także roli, znaczenia oraz wpływu samorządu zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorców.
Poradnik skierowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących apteki oraz franczyzodawców. Zainteresuje również prawników praktyków zajmujących się tym tematem, w tym adwokatów, radców prawnych i sędziów.
Autorzy to pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa,  Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego respektowania przez prawodawcę standardów prawidłowej legislacji, ochrony wolności i praw jednostki. Są twórcami szeregu opinii, w tym dotyczących konstytucyjności ingerencji prawodawcy w sferę dóbr konstytucyjnie chronionych, oraz autorami kilkuset opracowań naukowych z przedmiotowego obszaru.
Product Details
18375
9788382864465
978-83-8286-446-5

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2022
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
344
Dimensions (mm)
150 x 210
 • Rozdział I. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RYNKU APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH – STANDARDY KONSTYTUCYJNE
  1. Wolność działalności gospodarczej i materialne przesłanki dopuszczalności jej ograniczeń w Konstytucji RP
  2. Zasady prawidłowej legislacji w sferze ustawowej konkretyzacji konstytucyjnej gwarancji wolności działalności gospodarczej
  3. Apteki – ewolucja systemowa definiowania specyfiki prawnych mechanizmów reglamentacji swobody działalności gospodarczej
  Rozdział II. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
  1. Zezwolenie na prowadzenie apteki jako forma reglamentowania działalności gospodarczej na rynku aptecznym
  2. Katalog przesłanek pozytywnych i negatywnych udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  3. Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  4. Franczyza jako forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej na rynku aptecznym
  5. Rękojmia należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne
  6. Postanowienia „antykoncentracyjne” w ustawie – Prawo farmaceutyczne
  Rozdział III. COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
  1. Przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – wprowadzenie
  2. Przesłanki obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  3. Wybrane przesłanki fakultatywnego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  4. Dopuszczalność cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w konsekwencji naruszenia ograniczeń „antykoncentracyjnych” – problem konstytucyjności praktyki stosowania i wykładni art. 99 ust. 3 u.p.f.
  Rozdział IV. ZAKAZ REKLAMY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH  
  1. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej a reklama
  2. Ewolucja rozwiązań ustawowych definiujących zasady i zakres prowadzenia reklamy przez apteki
  3. Praktyka identyfikacji reklamy i działań marketingowych (informacji o ich działalności) podejmowanych przez apteki do czasu wprowadzenia generalnego ich zakazu w 2011 roku
  4. Analiza obowiązujących rozwiązań ustawowych
  5. Analiza szczegółowa art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne z perspektywy standardów konstytucyjnych
  6. Wnioski
  Zakończenie
  Bibliografia
Comments (0)