• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Medycyna sądowa - tom 1-3

Medycyna sądowa - tom 1-3

komplet

9788320065640
Książka na liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do egzaminów LEK i L-DEK
1,047.00 zł
799.90 zł Save 247.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 799.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Długo oczekiwany podręcznik z medycyny sądowej dostosowany do obecnego poziomu wiedzy i aktualnych problemów z rodzimej praktyki orzeczniczej. Publikacja obejmuje zagadnienia praktyczne i jest dostosowana do istniejących możliwości diagnostycznych w Polsce z pominięciem metod historycznych, wychodzących z użycia, eksperymentalnych i o wątpliwej przydatności. Celem opracowania jest przygotowanie lekarza do partnerskiej współpracy z organami ścigania i korpusem medyczno-sądowym. Książka z pewnością zainteresuje całe środowisko lekarskie, a także prawników oraz ambitnych studentów kierunków medycznych i prawa.
Product Details
PZWL
17919
9788320065640
978-83-200-6564-0

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2021
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
3170
Dimensions (mm)
210 x 250
Weight (g)
6320
 • TOM I

  Obszar działania medycyny sądowej
  Geneza medycyny sądowej jako odrębnej dziedziny
  Zakres pojęciowy nazwy „medycyna sądowa
  Medycyna sądowa a „patologia
  Zadania i działy nauk sądowych
  Kierunki badań naukowych we współczesnej medycynie sądowej
  Systemy akademicki i koronerski
  Historia i obecny stan medycyny sądowej w Polsce
  Harmonizacja krajowa i międzynarodowa
  Europejska Rada Medycyny Sądowej (ECLM)
  Systemy nadzoru i kontroli jakości
  Akredytacja w laboratorium sądowym
  Prognozy WHO na temat głównych przyczyn zgonów i kalectw
  ŚMIERĆ I OCENA OKOLICZNOŚCI ZGONU
  Definicja i klasyfikacja śmierci, stwierdzanie zgonu
  Przebieg procesu umierania
  Stwierdzanie zgonu - podstawy prawne
  Dokumenty związane ze stwierdzeniem zgonu
  Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
  Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia
  Oględziny zwłok zeszkieletowanych na miejscu ich ujawnienia
  Behawioralne reakcje terminalne
  Znamiona śmierci i reakcje interletalne
  Procesy rozkładowe i zmiany utrwalające
  Artefakty pośmiertne
  Pośmiertne podbiegnięcia i wylewy krwawe
  Krwotok pośmiertny
  Pośmiertna koagulacja krwi
  Uszkodzenia zwłok spowodowane przez zwierzęta
  Metody ustalania czasu zgonu
  Sposób użycia nomogramu Henssgego
  Czas przebywania szczątków od zgonu do ujawnienia
  Ocena tempa procesów rozkładowych
  Tempo procesów rozkładowych w środowisku wodnym i w glebie
  Entomologiczne metody szacowania czasu śmierci
  Szacowanie czasu przebywania kości w ziemi
  Różnicowanie złamań zażyciowych i pośmiertnych
  Antropologia, tafonomia i odontologia sądowa
  Identyfikacja nieznanych zwłok i szczątków - metody
  Ocena płci nieznanych szczątków ludzkich
  Ocena wieku dziecka i dorosłej osoby
  Ocena wieku na podstawie uzębienia
  Szacowanie wysokości i masy ciała
  Różnicowanie odmian ludzkich
  Interpretacja znaczenia popularnych tatuaży
  Sekcja zwłok - cel, rodzaje badań pośmiertnych
  Wyposażenie sali sekcyjnej
  Procedury i modyfikacje technik sekcyjnych
  Warunki obligatoryjnego poszerzenia autopsji
  Powtórne badanie pośmiertne
  Religijne i kulturowe aspekty badań pośmiertnych
  Ryzyko biologiczne podczas badań pośmiertnych
  Postępowanie w razie kontaktu z materiałem zakaźnym
  Badania dodatkowe - algorytm wyboru, wskazania
  Alternatywne media badawcze - algorytm wyboru
  Zabezpieczanie materiału z przeobrażonych zwłok
  Owady jako źródło materiału toksykologicznego oraz genetycznego
  Zabezpieczanie i przechowywanie materiału do badań
  Pobieranie materiału do transplantacji i badań naukowych
  Badanie ekshumowanych szczątków i grobów masowych
  Metodologia poszukiwania grobów i podejmowania szczątków
  Medyczno-sądowe aspekty oceny skutków katastrof
  Taktyka i cele badania ofiar zdarzeń masowych
  Disaster Victim Identification (DVI) według protokołu Interpolu
  Badanie miejsca i ofiar zamachów terrorystycznych
  TRAUMTOLOGIA SĄDOWA - ZAGADNIENIA OGÓLNE
  Uraz a obrażenie, określenia kliniczne
  Sposoby powstawania obrażeń mechanicznych
  Czynny i bierny mechanizm powstania obrażeń
  Pierwotne i wtórne następstwa urazu mechanicznego
  Podstawowe następstwa urazu mechanicznego
  Zaczerwienienie i obrzęk
  Rodzaje i mechanizmy powstawania otarć naskórka
  Ewolucja i datowanie otarć naskórka
  Właściwości podbiegnięć krwawych
  Ewolucja i datowanie podbiegnięć krwawych
  Klasyfikacja ran - narzędzia i mechanizmy działania
  Typologia narzędzi twardych
  Identyfikacja szerokogrupowa i indywidualna narzędzia, które wywołało obrażenia
  Weryfikacja okoliczności i siły urazu
  Obrażenia „bokserskie, defensywne i asekuracyjne
  Weryfikacja wersji nadziania się ofiary na narzędzie
  Ustalanie prawo- bądź leworęczności sprawcy lub ofiary
  Gojenie ran i ocena czasu ich powstania
  Ocena zażyciowości obrażeń
  Ocena czasu powstania obrażeń wewnętrznych
  Obrażenia poresuscytacyjne
  Procesy gojenia złamań kości
  Następstwa i powikłania urazów
  Wpływ alkoholu na ciężkość obrażeń i ryzyko powikłań
  Mechanizmy śmierci w zgonach gwałtownych
  Rodzaje i diagnostyka pośmiertna wstrząsu
  Zespół pozmiażdżeniowy
  Zator gazowy (powietrzny)
  Powikłania zapalne i sepsa - definicje
  Pourazowe powikłania zakrzepowo-zatorowe
  Różnicowanie zabójstw, samobójstw i nieszczęśliwych wypadków
  Samobójstwa poagresyjne (rozszerzone) i kombinowane
  Zabójstwa seryjne, mnogie i rytualne
  Rozkawałkowania zwłok defensywne i ofensywne
  Czas przeżycia i aktywności po doznaniu obrażeń
  Samouszkodzenia i obrażenia obronne
  Metody skalowania obrażeń ciała
  TRAUMATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
  Podstawy biomechaniki
  Mechanizmy złamań kości długich
  Mechanizmy obrażeń stawów kończyn dolnych
  Mechanizmy obrażeń kręgosłupa
  Dystorsja szyjnego odcinka kręgosłupa
  Mechanizmy obrażeń klatki piersiowej
  Mechanizmy obrażeń miednicy i stawów biodrowych
  Mechanizmy obrażeń narządów wewnętrznych
  Ocena wartości dowodowej zespołów obrażeń (markerów biologicznych)
  Neurotraumatologia
  Rodzaje miejscowych i rozlanych obrażeń głowy
  Zmiany pierwotne i wtórne po urazach głowy
  Zespół ciasnoty śródczaszkowej
  Wgłobienia i tzw. stłuczenie pnia mózgu
  Uraz bezpośredni, inercyjny i siły ścinające
  Zespół rozsianego uszkodzenia aksonalnego
  Różnicowanie etiologii krwawień śródczaszkowych
  Postacie i mechanizmy złamań twarzoczaszki
  Postacie i mechanizmy złamań mózgoczaszki
  Ustalanie miejsc zadziałania narzędzia
  Ocena czasu wystąpienia urazu głowy
  Ewolucja obrzęku i krwiaków w obrazie TK i MR
  Ewolucja ognisk stłuczenia mózgu i rozlanego uszkodzenia aksonalnego w badaniu histopatologicznym
  Dokrwawienie do przewlekłego krwiaka
  Pourazowe zaburzenia świadomości i okres przejaśnienia
  Ocena liczby i kolejności urazów głowy
  Różnicowanie czynnych i biernych urazów głowy GRZEGORZ TERESINSKI
  Skutki uderzenia butelką w głowę
  Neuroprotekcyjne działanie alkoholu
  Balistyka sądowo-lekarska
  Budowa podstawowych typów broni palnej
  Amunicja do strzeleckiej broni palnej
  Skutki postrzałów z broni palnej
  Postrzały z nietypowych rodzajów broni
  Ocena okoliczności postrzałów
  Różnicowanie zabójstw, samobójstw i wypadków z użyciem broni
  Skutki działania materiałów wybuchowych
  Wypadki komunikacyjne
  Zagadnienia ogólne - potrzeba rekonstrukcji
  Późne zgony powypadkowe
  Oględziny miejsca zdarzenia i powypadkowe badanie pojazdu
  Zabezpieczenia bierne i ocena skutków ich działania
  Ustalanie stanu zapięcia pasów bezpieczeństwa
  Ocena skuteczności pasów bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo ciężarnych i płodów w kolizji drogowej
  Obrażenia powodowane przez poduszki powietrzne
  Problem „out of position
  Okoliczności wyrzucenia ofiary z kabiny pojazdu
  Specyfika wypadków typu rollover
  Różnicowanie kierowcy i pasażera samochodu
  Kinematyka i skutki wypadków motocyklowych
  Wypadki z udziałem niezmotoryzowanych ofiar
  Ustalanie pozycji ciała ofiary - różnicowanie przejechania i potrącenia stojącej ofiary
  Odtwarzanie kierunku potrącenia
  Techniczne markery kierunku potrącenia pieszego
  Ocena fazy ruchu i prędkości poruszania się pieszego
  Ocena hamowania pojazdu przed potrąceniem
  Identyfikacja pojazdu w wypadkach typu „hit and run
  Różnicowanie pieszego i rowerzysty
  Szacunkowa ocena prędkości kolizyjnej
  Kryteria prawdopodobieństwa obrażeń
  Wypadki pojazdów szynowych
  Wypadki i katastrofy lotnicze
  Upadki z wysokości
  Kinematyka spadania z wysokości
  Ocena wysokości upadku
  Różnicowanie samobójstw, zabójstw i przypadkowych upadków z wysokości
  Upadek z własnej wysokości
  DIAGNOCTYKA INNYCH RODZAJÓW ŚMIERCI
  Uduszenie gwałtowne
  Patofizjologia i fazy duszenia
  Patofizjologia i diagnostyka utonięcia
  Barotrauma, zgony podczas nurkowania
  Czas wypływania zwłok na powierzchnię
  Zmiany związane z przebywaniem zwłok w wodzie
  Różnicowanie okoliczności zagardleń
  Powieszenie
  Zadzierzgnięcie
  Zadławienie
  Zamknięcie dróg oddechowych
  Unieruchomienie klatki piersiowej
  Asfiksja pozycyjna i restrykcyjna, pobudzenie majaczeniowe
  Anoksemia i gazy toksyczne, samobójstwa inhalacyjne
  Zgony w trakcie czynności seksualnych i asfiksjofilia
  Następstwa porażenia prądem i wyładowań atmosferycznych
  Zgony w następstwie użycia paralizatorów
  Skutki działania gorąca i otwartego płomienia
  Hipertermia i zgony w zamkniętej kabinie samochodu
  Diagnostyka śmierci w następstwie pożaru
  Różnicowanie zażyciowości oparzeń
  Następstwa działania zimna
  Diagnostyka zgonów w wyniku hipotermii
  Wpływ alkoholu na działanie zimna
  Sekcyjna diagnostyka uzależnienia od alkoholu
  Mechanizmy śmierci w ostrym i przewlekłym zatruciu alkoholem
  Oparzenia substancjami żrącymi
  Weryfikacja podejrzeń aborcji lub dzieciobójstwa
  Różnicowanie zgonów przed-, około- i poporodowych
  Utopienie noworodka tuż po porodzie
  Ocena czasu przeżycia noworodka po porodzie
  Zespół bitego, potrząsanego i maltretowanego dziecka
  Różnicowanie użycia przemocy fizycznej oraz przypadkowego upuszczenia dziecka
  Różnicowanie skutków kopania i uderzeń przedmiotami
  Sporty walki - zespół drugiego urazu, wstrząśnienie serca
  Zgony nagłe z przyczyn chorobowych
  Diagnostyka nagłych zgonów sercowych
  Patologie układu bodźcoprzewodzącego i wady serca
  Odmienności rozwojowe - mostki mięśniowe
  Malformacje naczyń i choroby tkanki łącznej
  Pęknięcie tętniaka aorty
  Nieurazowe zgony noworodków i niemowląt
  Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Zgon w przebiegu chorób infekcyjnych
  Zgon w przebiegu zapalenia płuc
  Zgon w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia
  Zgon w przebiegu zakażenia przewodu pokarmowego
  Zgon w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Zgon w przebiegu sepsy
  Śródmiąższowe zapalenie płuc lub mięśnia sercowego
  Wstrząs anafilaktyczny i odczyn idiosynkratyczny
  Zgony w cukrzycy i innych schorzeniach endokrynologicznych
  Przypadkowe i intencjonalne przedawkowanie insuliny
  Niedrożność i krwawienia z przewodu pokarmowego
  Zgony w ciąży i w połogu
  Nagły zgon chorego na padaczkę lub astmę
  Inne czynnościowe mechanizmy zgonu
  Śmierć z wyczerpania fizycznego
  Zgony związane z nadmiernym wysiłkiem i w sporcie
  Anoreksja, wyniszczenie, odwodnienie, zaniedbanie
  Obrażenia i zgony na tle seksualnym
  Skorowidz
  Źródło rycin
  Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych
  Podstawa prawna
 • TOM II

  TOKSYKOLOGIA SĄDOWA I TANAT0CHEMIA
  Cele, zadania oraz obszar działania toksykologii sądowej
  Podział trucizn i rodzaje zatruć w toksykologii sądowej
  Metabolizm ksenobiotyków i interakcje lekowe
  Diagnostyka zatruć śmiertelnych
  Rodzaje badań i typy analiz toksykologicznych
  Strategia badań nieukierunkowanych i wielokierunkowych oraz etapy badań toksykologicznych
  Badania przesiewowe i dowodowe
  Toksydromy oraz pośrednie biomarkery toksykologiczne
  Interpretacja wyników badań oraz informacja toksykologiczna
  Skutki niewłaściwego zabezpieczenia materiału do badań toksykologicznych
  Techniki instrumentalne i metody analityczne w toksykologii sądowej
  Walidacja metod ilościowych w toksykologii sądowej
  Pośmiertna redystrybucja ksenobiotyków i biomarkerów
  Endogenne powstawanie pseudoksenobiotyków i biomarkerów
  Badania toksykologiczne żywności i paszy dla zwierząt
  Badania składu dowodów rzeczowych
  Alkohologia sądowa
  Geneza pojęcia „stan nietrzeźwości
  Nietrzeźwość w ujęciu medycznym oraz prawnym
  Diagnostyka kliniczna stanu trzeźwości oraz wpływu środków działających podobnie do alkoholu
  Diagnostyka poalkoholowych zaburzeń metabolicznych
  Medyczno-sądowe zastosowanie kongenerów alkoholu
  Biochemiczna diagnostyka cukrzycy i jej powikłań
  Biochemiczne markery ostrego niedokrwienia serca i mózgu
  Markery nadużycia i uzależnienia od alkoholu
  Markery zespołu odstawienia alkoholu
  Biochemiczne markery hipotermii
  Algorytmy diagnostyki nekrochemicznej
  Markery przebytej ciąży
  Badania genetyczne w toksykologii sądowej - farmako- i toksykogenetyka
  GENETYKA SĄDOWA I BADANIE ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH
  Podstawy prawne badań w zakresie genetyki sądowej
  Standaryzacja genetycznych badań sądowych
  Postęp technologii i ewolucja badań
  Współczesne techniki badań genetycznych
  Polimorfizm DNA jądrowego i mitochondrialnego
  Ustalanie płci i pokrewieństwa
  Identyfikacja gatunkowa śladów biologicznych
  Indywidualizacja śladów biologicznych
  Obliczenia biostatystyczne i bazy danych
  Genetyczna identyfikacja ofiar katastrof
  Badania filogenetyczne i predykcyjne
  Genetyczne czynniki skłonności do nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu
  Badania genetyczne w archeologii
  Diagnostyka genetyczna nagłych zgonów
  Genetyczna ocena wieku, czasu zgonu i daty urazu
  Diagnostyka genetyczna chorób zakaźnych
  Genetyczna diagnostyka prenatalna
  Zabezpieczanie i badania wstępne śladów biologicznych
  Różnicowanie pochodzenia śladów biologicznych
  Wykrywanie śladów biologicznych
  Trwałość i możliwość wykrywania śladów nasienia
  Rodzaje i ocena sposobu naniesienia plam krwi
  Wpływ podłoża na morfologię plam krwawych
  Ocena kierunku i prędkości padania kropel krwi
  Położenie i kierunek ruchu ogniska rozprysków krwi
  Rekonstrukcja i wizualizacja sekwencji zdarzeń
  Ocena czasu naniesienia plam krwawych
  INNE BADANIA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ
  Badania obrazowe
  Dokumentacja fotograficzna
  Pośmiertne badania radiograficzne
  Badania radiologiczne w odontologii sądowej
  Pośmiertna tomografia komputerowa i pośmiertny rezonans magnetyczny
  Standaryzacja pośmiertnych badań radiologicznych
  Przydatność pośmiertnej angiografii
  Rodzaje kontrastów
  Zastosowania ultrasonografii
  Termografia
  Wirtualizacja 3D - skanowanie i fotogrametria
  Nowoczesne metody dokumentacji miejsca zdarzenia
  Wirtualna identyfikacja
  Wirtualna diagnostyka porównawcza
  Analiza porównawcza śladów ugryzień
  Zastosowanie druku 3D w medycynie sądowej
  Wizualizacja sądowa
  Rekonstrukcja wyglądu twarzy nieznanych osób
  Histopatologia - zastosowania sądowo-lekarskie
  Dodatkowe techniki barwienia preparatów
  Biochemiczna i genetyczna diagnostyka sepsy
  Badania mikrobiologiczne w medycynie sądowej
  Włosy jako materiał dowodowy w toksykologii
  Procedura badania toksykologicznego włosów
  Badania kryminalistyczne włosów
  Tanatopraksja
  Techniki maceracji kości
  Sposoby klejenia odłamów kości
  Entomologia sądowa
  Badania kryminalistyczne - przegląd
  Badania poligraficzne
  Badanie psychologiczne dla potrzeb opiniowania
  Psychiatria sądowa
  Profilowanie psychologiczne nieznanego sprawcy przestępstwa
  Samobójstwo czy zabójstwo - odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej
  Weterynaryjna medycyna sądowa
  Skorowidz
  Wykaz skrótów i akronimów
  Źródło rycin
  Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych Podstawa prawna
 • TOM III

  OBDUKCJA SĄDOWO-LEKARSKA
  Badanie sądowo-lekarskie
  Zasady opisu zewnętrznych obrażeń ciała
  Ocena czasu powstania obrażeń
  Weryfikacja narzędzia, które wywołało obrażenia
  Weryfikacja okoliczności urazu na podstawie typowych układów obrażeń
  Obrażenia wywołane świądem i przez owady
  Różnicowanie samouszkodzeń
  Poszukiwanie cech niedawno przebytej ciąży i aborcji
  Ocena następstw zgwałceń i innych czynności seksualnych
  Obrażenia związane z czynnościami seksualnymi a obrażenia „rozkroczne”
  Tempo gojenia się obrażeń narządów płciowych
  Badanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw seksualnych
  Zabezpieczanie materiału do badań genetycznych w przypadkach przestępstw seksualnych
  Weryfikacja wykorzystania seksualnego dzieci
  Przypadkowe i nieprzypadkowe urazy u dzieci
  Ocena zaniedbań opiekuńczych
  Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy
  Skutki obezwładniania i użycia środków przymusu bezpośredniego
  Ślady użycia paralizatorów
  Ślady użycia lakrymatorów
  Ocena śladów tortur i obrażeń wojennych
  Ocena stopnia zeszpecenia
  OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE
  Ekspertyza medyczna, opinia medyczna – podstawy prawne
  Biegły, biegły sądowy i instytucja naukowa. Prawa i obowiązki biegłego
  Opiniowanie a orzecznictwo, podstawowe zasady opiniowania i typowe błędy
  Reguły in dubio pro reo, beyond a reasonable doubt
  Weryfikacja jakości dowodu naukowego
  Brzytwa Ockhama, condicio sine qua non
  Język wniosków opinii sądowo-lekarskiej
  Ocena skutku urazu w postępowaniu karnym
  Zabójstwa kwalifikowane i uprzywilejowane
  Dzieciobójstwo i przerywanie ciąży
  Przeniesiony zespół Münchhausena
  Kryteria ciężkości uszczerbku na zdrowiu
  Realność zagrożenia życia
  Ciężki uszczerbek na zdrowiu prowadzący do zgonu
  Różnicowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu
  Weryfikacja lekkiego uszczerbku na zdrowiu
  Funkcja niebezpieczeństwa w ocenie skutku
  Niebezpieczność obrażeń, narzędzia lub sytuacji
  Bezpośredniość niebezpieczeństwa
  Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – ucieczka z miejsca zdarzenia
  Opiniowanie w przypadkach zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (tzw. dopalaczami)
  Weryfikacja rozpoznania i kwalifikacja wstrząśnienia mózgu
  Zdolność odtworzenia okoliczności urazu głowy
  Cerebrastenia pourazowa, encefalopatia pourazowa i neurastenia
  Kwalifikacja następstw dystorsji kręgosłupa
  Weryfikacja przebytego urazu obręczy barkowej
  Opiniowanie medyczno-sądowe w sprawach cywilnych
  Rodzaje, zasady, przesłanki cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej i spektrum sporów
  Ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu
  Systemy indeksacji uszczerbku oraz następstw szkód poniesionych na zdrowiu
  Pourazowe zaburzenia zdrowia psychicznego
  Weryfikacja związku padaczki z urazem
  Agrawacja i oszustwa ubezpieczeniowe
  Ocena stopnia przyczynienia się
  Opinie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  Ocena zdolności do składania oświadczeń woli
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  Ocena roszczeń z tytułu zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C
  Weryfikacja związków przyczynowo-skutkowych
  Ocena zdolności do udziału w czynnościach procesowych
  Ocena możliwości pozbawienia wolności
  Identyfikacja żyjących osób na podstawie danych wizyjnych
  Analiza treści pornograficznych z udziałem małoletnich
  Metody oceny wieku osób żyjących
  Zespołowa rekonstrukcja wypadków drogowych
  Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadku drogowego
  Elektroniczne ślady wypadku
  Wykorzystanie badań testowych, zależności statystycznych i baz danych w rekonstrukcji wypadków drogowych
  Kryteria techniczne ryzyka powstawania obrażeń ciała
  Ocena zdolności do kierowania pojazdami
  Ocena zdolności do kierowania pojazdami a zaburzenia metabolizmu węglowodanów
  Wpływ schorzeń układu nerwowego i sercowo-naczyniowego na zdolność do kierowania pojazdami
  Ocena związku między wypadkiem a zażywaniem substancji psychoaktywnych w kontekście kategorii prawnych stanu pod wpływem i po użyciu
  Znużenie, zmęczenie, zaśnięcie za kierownicą
  OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH
  Zasady oceny prawidłowości postępowania medycznego
  Obiektywizacja błędów medycznych
  Klasyfikacja błędów medycznych
  Formy narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia
  Analiza, rodzaje i zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
  Znaczenie sekcji zwłok w ocenie działań medycznych
  Praktyka opiniowania w sprawach „błędowych”
  Standardy postępowania klinicznego
  Obszary opiniowania błędów medycznych
  Błędy decyzyjne na etapie pomocy doraźnej
  Błędy w kardiologii
  Urazy głowy maskowane stanem nietrzeźwości
  Błąd medyczny w neurochirurgii
  Pozostawienie ciała obcego podczas operacji
  Zaniechanie profilaktyki przeciwzakrzepowej
  Błędy medyczne w położnictwie i neonatologii
  Błąd medyczny w diagnostyce i leczeniu sepsy
  Zakażenia związane z opieką zdrowotną (zakażenia szpitalne)
  Utajone objawy narastającego wstrząsu krwotocznego
  Błędy w diagnostyce obrazowej
  Błędne stwierdzenie zgonu
  Opiniowanie w przypadkach nietrzeźwości personelu medycznego
  Problem odpowiedzialności dyspozytorów medycznych
  Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów
  Stany naglące w medycynie sądowej
  Średnie czasy realizacji typowych ekspertyz
  ADDENDA
  Nomogram Henssgego
  Formularz dokumentowania badań łączących różne metody ustalania czasu zgonu
  Szacowanie wieku szkieletowego oraz ustalanie długości ciała na podstawie badań antropometrycznych
  Tabele rozmiarów i masy narządów wewnętrznych
  Tabele rozwoju płodu i dziecka
  Formularze badania układu ruchu
  Schematy anatomiczne do dokumentowania obrażeń i innych patologii
  Zakresy stężeń toksycznych wybranych związków chemicznych we krwi pełnej lub w surowicy krwi
  Jednostki miar stężeń w praktyce eksperckiej
  Schematy diagnostyki tanatologicznej
  Wybrane akty prawne przydatne w praktyce sądowo-lekarskiej
  Wybrane formularze DVI według wzoru Interpolu
  Instrukcja zabezpieczania śladów przemocy na tle seksualnym
  Genetyczne czynniki skłonności do nadużywania alkoholu i uzależnień
  Dokumentacja stwierdzenia zgonu
  Zakres działalności eksperckiej uniwersyteckich zakładów medycyny sądowej w Polsce
  Leksykon pojęć i eponimów z obszaru medycyny sądowej
  Zagadnienia medyczno-sądowe w standardach kształcenia na kierunkach medycznych
  Program szkolenia specjalizacyjnego z medycyny sądowej
  Wynagrodzenie i inne należności biegłych w procesie karnym
  Wynagrodzenie i inne należności biegłych w postępowaniu cywilnym
  Dokumentowanie śladów tortur (Protokół stambulski)
  Słowniczek pojęć prawnych
  Skale oceny bólu i stopnia niepełnosprawności wywołanej bólem
  Tabele procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu
  Skorowidz
  Źródło rycin
  Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych
  Podstawa prawna
Comments (0)