• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Diagnostyka obrazowa. Serce i duże naczynia.

Diagnostyka obrazowa. Serce i duże naczynia.

Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

9788301234607
399.00 zł
349.90 zł Save 49.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 349.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Czwarta publikacja w serii obejmuje diagnostykę obrazową serca i dużych naczyń. W książce omówiono podstawowe metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej.
Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu chorób serca i dużych naczyń.
Uwzględniono również:: radiologię zabiegową w leczeniu określonych wrodzonych i nabytych chorób serca i dużych naczyń, radiologię interwencyjną w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz diagnostykę obrazową po operacjach kardiochirurgicznych.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, kardiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Powinien również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
W serii ukazały się:: 
- Diagnostyka obrazowa. Płuca i śródpiersie
- Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny
- Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy
Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Product Details
PZWL
12851
9788301234607
978-83-01-23460-7

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2014
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
681
Dimensions (mm)
210 x 290
Weight (g)
2590
 • Część I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW
  1. Radiologia klasyczna
  2. Echokardiografia
  3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
  4. Rezonans magnetyczny
  5. Tomografia komputerowa
  6. Badania radioizotopowe
  7. Pozytonowa tomografia emisyjna
  8. Koronarografia
  9. Cząstkowa rezerwa przepływu
  10. Cewnikowanie serca i angiokardiografia
  11. Anatomia serca
  12. Sekwencyjna analiza segmentalna serca
  13. Klasyfikacja AHA segmentów serca, podział tętnic wieńcowych na segmenty, terytorium unaczynienia
  14. Pomiary wielkości struktur serca i dużych naczyń – normy
  15. Przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej – podstawowe objawy radiologiczne chorób układu sercowo-naczyniowego –
  Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I DUŻYCH NACZYŃ
  CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA
  16. Przewlekła choroba niedokrwienna serca
  17. Ostry zespół wieńcowy i zawał mięśnia sercowego
  18. Powikłania zawału mięśnia sercowego
  19. Choroba niedokrwienna serca – ocena w badaniach radioizotopowych
  20. Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
  CHOROBY TĘTNIC WIEŃCOWYCH
  21. Anatomia tętnic wieńcowych
  22. Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych
  23. Tętniaki tętnic wieńcowych
  24. Zator tętnicy wieńcowej
  25. Anomalie tętnic wieńcowych
  26. Ocena stentów i pomostów aortalno-wieńcowych
  Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne
  27. Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne
  Wady zastawkowe i infekcyjne zapalenie wsierdzia
  28. Zwężenie zastawki aortalnej
  29. Niedomykalność zastawki aortalnej
  30. Zwężenie zastawki mitralnej
  31. Niedomykalność zastawki mitralnej
  32. Wypadanie płatka zastawki mitralnej
  33. Zwapnienie pierścienia mitralnego
  34. Zwężenie zastawki trójdzielnej
  35. Niedomykalność zastawki trójdzielnej –
  36. Wada wielozastawkowa serca
  37. Sztuczne i biologiczne zastawki serca
  38. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
  39. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych nabytych wad serca
  40. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego
  41. Kardiomiopatia przerostowa –
  42. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  43. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
  44. Kardiomiopatia restrykcyjna
  45. Kardiomiopatie niesklasyfikowane
  46. Amyloidoza serca
  47. Hemochromatoza serca –
  48. Zapalenie mięśnia sercowego
  49. Sarkoidoza serca
  WADY WRODZONE SERCA
  50. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  51. Przetrwały otwór owalny
  52. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej
  53. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
  54. Ubytek przegrody międzykomorowej
  55. Serce jednokomorowe
  56. Zespół Eisenmengera
  57. Atrezja zastawki trójdzielnej
  58. Anomalia Ebsteina
  59. Atrezja zastawki płucnej
  60. Zwężenie zastawki płucnej
  61. Niedomykalność zastawki płucnej
  62. Tetralogia Fallota
  63. Dwupłatkowa zastawka aortalna
  64. Zwężenie nadzastawkowe i podzastawkowe aorty
  65. Tętniak zatoki Valsalvy
  66. Zespół niedorozwoju lewego serca
  67. Koarktacja aorty
  68. Przetrwały przewód tętniczy
  69. Okienko aortalno-płucne
  70. Wspólny pień tętniczy
  71. Przełożenie dużych naczyń
  72. Wrodzone skorygowane przełożenie dużych pni tętniczych
  73. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
  74. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych
  75. Zespół heterotaksji
  76. Serce trójprzedsionkowe
  77. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych wrodzonych wad serca i dużych naczyń
  78. Wybrane zabiegi kardiochirurgiczne w leczeniu wrodzonych wad serca
  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
  79. Niewydolność serca
  80. Przeszczepienie serca
  81. Mechaniczne wspomaganie serca
  CHOROBY OSIERDZIA
  82. Anatomia osierdzia
  83. Płyn w osierdziu
  84. Tamponada serca
  85. Infekcyjne zapalenie osierdzia
  86. Zaciskające zapalenie osierdzia
  87. Torbiele osierdzia
  88. Wrodzony ubytek osierdzia
  89. Nowotwory osierdzia
  ZWAPNIENIA W SERCU
  90. Zwapnienia w sercu
  Guzy serca i zmiany guzopodobne
  91. Guzy serca i guzy przysercowe
  92. ŁAGODNE NOWOTWORY SERCA
  93. Złośliwe nowotwory serca i osierdzia
  94. Guzy nienowotworowe serca i osierdzia
  CHOROBY AORTY PIERSIOWEJ
  95. Anatomia radiologiczna aorty
  96. Tętniak aorty piersiowej
  97. Ostre zespoły aortalne
  98. Zapalenie aorty
  99. Aorta porcelanowa
  100. Guzy aorty
  URAZY SERCA I AORTY PIERSIOWEJ
  101. Urazy serca i aorty piersiowej
  ANOMALIE ROZWOJOWE DUŻYCH NACZYŃ
  102. Anatomia dużych naczyń
  103. Anomalie rozwojowe aorty
  104. Anomalie rozwojowe tętnic płucnych
  105. Anomalie rozwojowe żył płucnych
  106. Anomalie rozwojowe żył systemowych
  WYBRANE ZAGADNIENIA Z ELEKTROFIZJOLOGII
  107. Anatomia żył płucnych układu przewodzącego serca
  108. Migotanie przedsionków – rola badań obrazowych przed zabiegiem przezskórnej ablacji
  109. Zwężenie żył płucnych po ablacji
  110. Stymulatory i kardiowertery-defibrylatory
  NEUROOBRAZOWANIE W UDARZE KARDIOGENNYM
  111. Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym
  Wykaz skrótów
  Skorowidz
You might also like
Comments (0)