• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy.

Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy.

9788320038378
Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
399.00 zł
349.90 zł Save 49.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 349.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Jest to trzecia w serii publikacja. Tematyka obejmuje diagnostykę obrazową chorób i zmian ośrodkowego układu nerwowego. Książka omawia obrazowanie i diagnozowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W początkowych rozdziałach szeroko zostały przedstawione najnowsze metody obrazowania zmian struktur neurologicznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, neurologów i onkologów.
Product Details
PZWL
11866
9788320038378
978-83-200-3837-8

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2013
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
728
Dimensions (mm)
205 x 290
Weight (g)
2750
Images count
1000
 • Część I. WYBRANE ZAGADNIENIA PODSTAW FIZYCZNYCH NEUROOBRAZOWANIA
  1. Tomografia komputerowa
  2. Rezonans magnetyczny
  3. Środki cieniujące i kontrastowe stosowane
  Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  ZABURZENIA ROZWOJOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  4. Embriogeneza
  5. Zaburzenia indukcji grzbietowej
  6. Zaburzenia indukcji brzusznej
  7. Zaburzenia podziału i różnicowania komórek
  8. Zaburzenia migracji neuronalnej i rozwoju
  9. Inne zaburzenia związane z rozwojem czaszki i kręgosłupa
  CHOROBY ISTOTY BIAŁEJ
  10. Leukodystrofia metachromatyczna
  11. Leukodystrofia globoidalna
  12. Mukopolisacharydozy
  13. Ceroidolipofuscynozy neuronalne
  14. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
  15. Encefalopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi
  16. Zespół Leigha
  17. Zespół Cockayne’a
  18. Choroba Pelizaeusa–Merzbachera
  19. Zespół 18q-
  20. Kwasica glutarowa typu I
  21. Hiperglicynemia nieketotyczna
  22. Choroba Canavan
  23. Choroba Wilsona
  24. Choroba Menkesa
  25. Choroba Alexandra
  26. Leukoencefalopatia ze znikającą istotą białą
  27. Leukoencefalopatia z zajęciem pnia mózgu i rdzenia kręgowego oraz zwiększeniem stężenia mleczanów
  28. Angiopatia amyloidowa
  29. Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią
  30. Stwardnienie rozsiane
  31. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia
  32. Centralna mielinoliza mostu i mielinoliza pozamostowa
  33. Zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej
  34. Niedotlenieniowo-niedokrwienna leukoencefalopatia noworodków
  35. Zapalenie naczyń
  36. Zmiany w istocie białej po napromienianiu i chemioterapii
  37. Rozlany uraz aksonalny
  ZESPOŁY OTĘPIENNE
  38. Otępienie
  39. Obraz starzejącego się mózgu
  40. Łagodne zaburzenia poznawcze
  41. Choroba Alzheimera
  42. Otępienie z ciałami Lewy’ego
  43. Otępienie naczyniopochodne
  44. Zwyrodnienie czołowo-skroniowe
  GUZY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  45. Cechy guzów ośrodkowego układu nerwowego
  46. Nowotwory szeregu astrocytarnego
  47. Gwiaździaki o wzroście ograniczonym
  48. Nowotwory gleju skąpowypustkowego
  49. Nowotwory gleju wyściółkowego
  50. Nowotwory pochodzenia zarodkowego (prymitywne nowotwory neuroektodermalne – PNET)
  51. Nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie
  52. Nowotwory splotu naczyniówkowego
  53. Guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe
  54. Guzy wywodzące się z miąższu szyszynki
  55. Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
  56. Nowotwory opon mózgowych wywodzące się z komórek meningotelialnych
  57. Chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego
  58. Guzy z komórek rozrodczych
  59. Przerzuty nowotworowe do mózgu i móżdżku
  60. Popromienne uszkodzenie mózgu
  GUZY I ZMIANY GUZOPODOBNE PODSTAWY CZASZKI
  61. Badania obrazowe stosowane w diagnostyce guzów podstawy czaszki
  62. Guzy i zmiany guzopodobne występujące w każdej części podstawy czaszki
  63. Guzy podstawy przedniego dołu czaszki
  64. Guzy podstawy środkowego dołu czaszki
  65. Guzy podstawy tylnego dołu czaszki
  66. Zmiany szczytu piramidy kości skroniowej
  67. Zmiany otworu żyły szyjnej
  68. Procesy patologiczne w otworze wielkim
  69. Nerwy czaszkowe
  GUZY PRZYSADKI I OKOLICY OKOŁOSIODŁOWEJ
  70. Gruczolaki przysadki
  71. Inne guzy okolicy siodła tureckiego
  72. Zmiany nienowotworowe przysadki
  73. Diagnostyka pooperacyjna okolicy siodła tureckiego
  GUZY KANAŁU KRĘGOWEGO I KRĘGOSŁUPA
  74. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej wewnątrzrdzeniowe
  75. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej zewnątrzrdzeniowe
  76. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni zewnątrzoponowej
  77. Guzy kręgosłupa
  CHOROBY KRĘGOSŁUPA
  78. Techniki głównych metod obrazowania kręgosłupa
  79. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
  80. Urazy kręgosłupa
  81. Zmiany naczyniopochodne, zapalne i demielinizacyjne kręgosłupa
  URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE
  82. Złamania kości czaszki
  83. Wstrząśnienie mózgu
  84. Stłuczenie mózgu
  85. Rozlany uraz aksonalny
  86. Krwiak śródmózgowy
  87. Krwiak nadtwardówkowy
  88. Krwiak podtwardówkowy
  89. Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe
  90. Obrzęk i ostre pourazowe obrzmienie mózgu
  91. Powikłania urazów czaszkowo-mózgowych
  WADY NACZYNIOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  92. Tętniaki tętnic mózgowych
  93. Malformacje naczyniowe
  94. Zespół Sturge’a–Webera
  95. Choroba moyamoya
  CHOROBY NACZYNIOPOCHODNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  96. Udar mózgu
  97. Krwawienie śródczaszkowe
  CHOROBY ZAPALNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
  98. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  99. Ropień mózgu
  100. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
  101. Neuroborelioza
  102. Opryszczkowe zapalenie mózgu
  103. Parazytozy ośrodkowego układu nerwowego
  104. Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego
  105. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zakażenia HIV
  Skróty
  Skorowidz
You might also like
Comments (0)