• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej

8372060630
55.65 zł
51.24 zł Save 4.41 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 51.24 zł
Quantity
Product unavailable
Out of print

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
 • Wprowadzenie
 • Rozdział I. SAMORZĄD ZAWODOWY I JEGO UPRAWNIENIA WOBEC CZŁONKÓW
 • 1. Organy samorządu zawodowego:: ich zadania i charakter prawny
 • 2. Wzajemna relacja:: organy samorządowe a organy państwowe
 • 3. Odpowiedzialność zawodowa czy dyscyplinarna. Różnica terminologiczna czy nie tylko
 • 4. Cechy specyficzne zawodów, w których występuje odpowiedzialność zawodowa
 • 5. Status prawny lekarza w Polsce:: kiedy lekarz jest funkcjonariuszem publicznym, kiedy nie będąc funkcjonariuszem pełni funkcję publiczną?
 • 6. Prawo wykonywania zawodu w Polsce na tle prawnoporównawczym
 • Rozdział II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA - KWESTIE USTROJOWE I MATERIALNOPRAWNE
 • 1. Odpowiedzialność zawodowa a karna w rozwoju historycznym
 • 2. Odpowiedzialność zawodowa a karna - zasadnicze podobieństwa i różnice
 • 3. Odpowiedzialność zawodowa w świetle art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 • 4. Władza dyscyplinarna i skład organów orzekających
 • 5. Zakres i podstawy odpowiedzialności zawodowej
 • 6. Przewinienie zawodowe a przestępstwo-wzajemne relacje modelowe
 • 7. Systemy sankcji dyscyplinarnych
 • 8. Stosowanie zasady ne bis in idem w przypadku odpowiedzialności zawodowej
 • Rozdział III. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • 1. Stosowanie prawa karnego i cywilnego w postępowaniu zawodowym
 • 2. Zasady procesowe
 • 3. Problem jawności postępowania przed sądem lekarskim
 • 4. Strony, pokrzywdzony i obrońcy
 • 5. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
 • 6. Sądy lekarskie
 • 7. Wyłączenie organu prowadzącego postępowanie
 • 8. Dowody
 • 9. Postępowanie wyjaśniające
 • 10. Postępowanie przed sądem lekarskim I-szej instancji
 • 11. Postępowanie odwoławcze
 • 12. Postępowanie wykonawcze
 • 13. Zatarcie skazania
 • 14. Wznowienie postępowania
 • 15. Akt łaski w stosunku do sprawcy przewinienia dyscyplinarnego
 • Rozdział IV. ILUSTRACJE WYBRANYCH PRZEWINIEŃ ZAWODOWYCH
 • 1. Problem ogłaszania się i zakazu reklamowania się lekarzy
 • 2. Odmowa leczenia i prawo do strajku lekarzy
 • 3. Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym
 • Uwagi końcowe
Product Details
Liber
105
9788379982929
83-7206-063-0

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2001
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
401
Dimensions (mm)
160 x 235
Weight (g)
630
Comments (0)