• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Osobowość - teoria i badania

Osobowość - teoria i badania

9788323329688
115.00 zł
92.90 zł Save 22.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 82.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Osobowość. Teoria i badania to jeden z najbardziej popularnych w Europie i USA podręczników poświęconych teoriom osobowości, stanowiący najnowocześniejsze na polskim rynku kompendium wiedzy z zakresu psychologii osobowości. Jego walorami są::
- szczegółowa prezentacja głównych ujęć teoretycznych osobowości oraz uwydatnienie aktualnych trendów w badaniach z tej dziedziny;
- ukazanie związku pomiędzy teorią osobowości a badaniami nad osobowością;
- powiązanie konkretnych przypadków z teoriami;
- udana próba pogodzenia tego, co powszechne, z tym, co wyjątkowe w osobowości człowieka;
- obiektywne i bezstronne potraktowanie każdego z ujęć teoretycznych;
- zarys integracyjnego ujmowania zagadnień związanych z osobowością;
- przedstawienie złożoności dziedziny naukowej w przystępny sposób;
- doskonałe przygotowanie treści od strony dydaktycznej.
Najnowsze wydanie podręcznika::
- zawiera dwa nowe rozdziały poświęcone postępom w badaniach nad biologicznymi podstawami osobowości oraz psychologii osobowości w szerokim kontekście;
- przedstawia poszczególne zagadnienia z trzech odmiennych perspektyw:: psychodynamicznej, społeczno-poznawczej oraz teoretycznej, ułatwiając czytelnikowi zrównoważoną ocenę omawianej problematyki;
- prezentuje materiał w sposób ujednolicony, tak by był jeszcze bardziej przejrzysty i zrozumiały;
- aktualizuje i poszerza informacje o najnowsze badania z dziedziny teorii osobowości
Książka obejmuje prezentację głównych orientacji i ujęć teoretycznych osobowości, wzbogaconą o przegląd współczesnych badań służących weryfikacji konkretnych hipotez stawianych na gruncie danych teorii. Z dydaktycznego punktu widzenia szczególnie cenna jest ilustracja możliwości aplikacyjnych teorii poprzez prezentację i interpretację przypadków. Dużą wartość ma ocena teorii poprzez wskazanie jej możliwości i ograniczeń, możliwych aplikacji, odniesienia do konkretnych zjawisk życia psychicznego i społecznego, a także porównanie z teoriami konkurencyjnymi.
- Z recenzji prof. KUL Piotra Olesia
Product Details
10719
9788323329688
978-83-233-2968-8

Data sheet

Published in
Kraków
Publication date
2011
Issue number
10
Cover
paperback
Pages count
786
Dimensions (mm)
170 x 240
Weight (g)
1320
 • 1. Teoria osobowości: od codziennych obserwacji do uporządkowanych teorii
  2. Naukowe badanie ludzi
  3. Teoria psychodynamiczna : psychoanalityczna teoria osobowości Freuda
  4. Teoria psychodynamiczna Freuda: zastosowania, pokrewne koncepcje teoretyczne a współczesne badania
  5. Teoria fenomenologiczna: Carla Rogersa zorientowana na osobę teoria osobowości
  6. Teoria fenomenologiczna Rogersa: zastosowania, pokrewne koncepcje teoretyczne i współczesne badania
  7. Cechowe ujęcia osobowości – Allport, Eysenck, Cattell
  8. Teoria cechowa: pięcioczynnikowy model osobowości; zastosowanie i ocena cechowego ujęcia osobowości
  9. Biologiczne podstawy osobowości
  10. Behawioryzm i uczeniowe ujęcia osobowości
  11. Teoria kognitywistyczna. George’a Kelly’ego teoria konstruktów osobistych
  12. Teoria społeczno-poznawcza – Bandura i Mischel
  13. Teoria społeczno-poznawcza: zastosowania, pokrewne koncepcje teoretyczne i współczesne badania
  14. Osobowość w kontekście: relacje międzyosobowe, kultura i rozwój w całym cyklu życia
  15. Ocena teorii osobowości i badań nad osobowością
  Słownik
  Bibliografia
  Źródła fotografii
  Indeks nazwisk
  Indeks rzeczowy
Comments (0)