• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay

Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i oddziałów stomatologii akademii medycznych

8387944912
30.45 zł
15.75 zł Save 14.70 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 15.75 zł
Quantity
Product unavailable
Out of print

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Krajowa Rada Egzaminów Lekarskich oddaje do rąk lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i oddziałów stomatologii monografię dotyczącą orzecznictwa lekarskiego. Wypełnia ona lukę w informacjach niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza. Dotychczas wiadomości te można było czerpać z lektury obowiązujących ustaw i zarządzeń bądź różnych wykładów i szkoleń. W opinii Rady monografia będzie stanowiła pomoc w codziennej praktyce lekarskiej wszystkim tym, którzy często wystawiają różnego typu opinie i orzeczenia.
Product Details
166
83-87944-91-2

Data sheet

Published in
Wrocław
Publication date
2001
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
94
Dimensions (mm)
165*235
 • Słowo wstępne
 • Rys historyczny orzecznictwa lekarskiego w Polsce
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 • Orzecznictwo lekarskie ubezpieczeniowe
 • Zadania lekarzy orzeczników ZUS
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Zasiłek chorobowy
 • Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenia z ubezpieczenia rentowego
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
 • Renta szkoleniowa
 • Renta rodzinna
 • Dodatek (zasiłek) pielęgnacyjny
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
 • Orzecznictwo lekarskie pozaubezpieczeniowe
 • Świadczenia rentowe dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej
 • Świadczenia dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz kombatantów
 • Orzecznictwo o niepełnosprawności
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Opiniodawstwo sądowo-lekarskie
 • Załącznik nr 1 - Wzór zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
 • Załącznik nr 2 - Rozdziały Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja dziesiąta
 • Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS
 • Załącznik nr 4 - Wzór wniosku w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
 • Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
 • Załącznik nr 6 - Wzór formularza N-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 • Załącznik nr 7 - Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o rehabilitację leczniczą
Comments (0)