• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Kompendium lekarza dentysty

Kompendium lekarza dentysty

Podręczny skrypt praktyka

9788365883193
105.00 zł
92.90 zł Save 12.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 92.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Jesteś lekarzem, który na co dzień, oprócz leczenia pacjentów zajmuje się także organizacją pracy gabinetu?
- Prowadzisz klinikę i poszukujesz wiedzy prawnej z zakresu prowadzenia działalności leczniczej?
- Pracujesz w gabinecie i odpowiadasz za obieg dokumentacji, przetwarzanie danych pacjentów?
- Poszukujesz najnowszych wytycznych odnośnie pierwszej pomocy w gabinecie?
- Jak przeprowadzić sterylizację narzędzi i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
- Chcesz opracować procedury postępowania lekarsko-dentystycznego dla kliniki?

W Kompendium Lekarza Dentysty. Podręczny Skrypt Praktyka znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania!

To jedyny na rynku, praktyczny przewodnik po aktualnych regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty. Autorzy w przejrzysty sposób omawiają aspekty organizacyjne prowadzenia własnej praktyki, schematy higienizacyjne oraz wybrane procedury ratunkowe.

Czytelnicy znajdą również gotowe wzory dokumentów, które z powodzeniem można wykorzystać w gabinecie:: schematy badania, zgody pacjenta dla zabiegów stomatologicznych, wzory dokumentacji niezbędnych podczas przygotowania do przeprowadzenia zabiegów.

250 stron praktycznej wiedzy!

Publikacja skierowana jest zarówno do lekarzy dentystów, jak i studentów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Kompendium będzie wsparciem także dla osób nie będących lekarzami a prowadzącymi praktykę lekarsko-dentystyczną lub planującymi podjąć taką decyzję
W jednym miejscu znajdziesz::

» algorytmy terapeutyczne i ratownicze, np. postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego u pacjenta, w sytuacji tamowania krwotoków/zaopatrywania ran czy schemat działania w przypadku intruzji zęba mlecznego,
» aspekty prawne prowadzenia działalności leczniczej – m.in. informacje dot. rejestracji praktyki lekarsko-dentystycznej „Krok po kroku” wraz z aktualizacjami, systemu zarządzania jakością w gabinecie zgodnie z normą ISO 9001::2000, wytyczne dot. przechowywania dokumentacji medycznej,
» najnowsze wymagania dot. wystawiania recept w wersji papierowej (stan na 2019 rok),
» schematy higienizacyjne – m.in. ogólny plan higienizacyjny w gabinecie stomatologicznym, procedury otwierania opakowań sterylnych, mycia rąk, aktualne wytyczne dot. wyboru środków do higieny rąk,
» dokumenty przydatne w postępowaniu lekarsko-dentystycznym – zgody pacjenta na leczenie, wykaz dokumentacji niezbędnej podczas przygotowania do przeprowadzenia zabiegów, informacje dla pacjenta.
RECENZJA
„Kompendium lekarza dentysty. Podręczny skrypt praktyka pod redakcją prof. Marty Tanasiewicz jest interesującą, nowatorską książką na rynku wydawniczym, w której kompleksowo przedstawiono szereg aktualnych zagadnień bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem praktyki lekarsko-dentystycznej. Każdy lekarz, również lekarz dentysta, który prowadzi praktykę lekarsko-dentystyczną lub planuje w przyszłości jej uruchomienie, jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów formalnoprawnych, przestrzegania procedur medycznych oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sześciu rozdziałach na 250 stronach w formie przejrzystych schematów i zwięzłych opisów przedstawiono zagadnienia związane z uruchomieniem praktyki lekarskiej, wymogami organów kontrolnych ochrony zdrowia, epidemiologii, zagadnienia dotyczące usankcjonowania kontaktów z organami kontrolnymi, uporządkowania współpracy z personelem medycznym oraz nawiązania satysfakcjonujących relacji z pacjentami. Ponadto przedstawiono wskaźniki jakości leczenia i procedury związane ze sterylizacją, z higieną pracy oraz pierwszą pomocą w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Poruszane w kompendium tematy są spójne, dobrze zredagowane i napisane przystępnym językiem zarówno dla wąskiej grupy specjalistów lekarzy dentystów, jak i osób zarządzających podmiotem. Książka ze względu na jej praktyczny układ może być przydatna w codziennej pracy lekarza dentysty. Kompleksowa, aktualna wiedza, przystępna forma, jak i estetyczna szata graficzna kompendium zasługują na najwyższą ocenę i rekomendację.
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Product Details
Elamed
16838
9788365883193
978-83-65883-19-3

Data sheet

Published in
Katowice
Publication date
2019
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
246
Dimensions (mm)
160 x 230
Weight (g)
450
 • I. ISTOTNE ASPEKTY ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE LEKARSKO-DENTYSTYCZNEJ
  1. Rejestracja praktyki lekarsko-dentystycznej „krok po kroku” – wraz z aktualizacjami
  2. Działalność medyczna w obszarze stomatologii – warunki uruchomienia
  3. System Zarządzania Jakością w gabinecie dentystycznym zgodny z normą ISO 9001:2000
  4. Pracownia rtg w gabinecie dentystycznym i innych jednostkach ochrony zdrowia
  5. Kontrola z ramienia Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
  6. Kontrola NFZ – wymagania, dokumentacja, tryb
  7. Korzyści płynące z wprowadzenia systemu elektronicznego do placówki medycznej
  8. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – zmiany wprowadzone w 2019 roku.
  9. Przechowywanie dokumentacji medycznej
  10. Wymagania dotyczące recept wystawianych w wersji papierowej – aktualizacja 2019
  11. E-recepta – element cyfryzacji w ochronie zdrowia
  12. RODO w praktyce lekarsko-dentystycznej
  II. SPECYFIKA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY I ZAWODÓW POKREWNYCH
  1. Kształcenie ustawiczne podyplomowe – zasady rozliczania punktów edukacyjnych
  2. Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – aktualizacja 2019
  3. Samorząd lekarski – struktura i funkcjonowanie
  4. Rzecznik Praw Lekarza oraz Rzecznik Praw Pacjenta w kadencji 2018-2023 – zadania i obowiązki
  5. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza stomatologa
  6. Asystentka i higienistka stomatologiczna
  7. Technik elektroradiolog/radiolog
  8. Technik dentystyczny
  III. SPRZĘT I MATERIAŁY
  1. Bezpieczne postępowanie ze związkami fluoru
  2. Promieniowanie laserowe w stomatologii
  3. Klasyczna tomografia wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożkowej (CBTC)
  4. Ozon – możliwości wykorzystania i zagrożenia płynące ze stosowania
  5. Aktualne wytyczne dotyczące stosowania w stomatologii amalgamatu srebra.
  IV. Schematy higienizacyjne w gabinecie dentystycznym
  1. Ogólny plan higieny w gabinecie stomatologicznym
  2. Protokół kontroli wewnętrznej
  3. Zasady dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku w gabinecie dentystycznym
  4. Zasady dotyczące pakowania narzędzi przed procesem sterylizacji
  5. Procedura otwierania opakowań sterylnych
  6. Procedura dotycząca podstawowych zasad przeprowadzania i kontroli sterylizacji
  7. Strefy czystości w gabinecie
  8. Warunki przechowywania i magazynowania narzędzi lekarskich oraz sprzętu medycznego
  9. Sposób przygotowania roztworów użytkowych
  10. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni w gabinecie stomatologicznym (3/2013, 3.22K)
  11. Procedura mycia i dezynfekcji lodówek w gabinecie
  12. Procedury mycia rąk w gabinecie dentystycznym
  13. Wybór środków higieny rąk i postępowanie z nimi
  14. Aktualizacja procedur postępowania z odpadami medycznymi
  15. Procedura mycia i dezynfekcji brudownika
  16. Procedura postępowania z odpadami niebezpiecznymi (karpule, strzykawki, igły)
  i pojemnikami na odpady w gabinecie stomatologicznym
  17. Procedura zgłaszania zakażeń (5/2013)
  18. Postępowanie po ekspozycji na materiał zakaźny w gabinecie stomatologicznym wraz z instrukcją profilaktyki poekspozycyjnej
  19. Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie z uwzględnieniem WZW B
  20. Zasady postępowania z bielizną czystą i brudną w gabinecie stomatologicznym
  21. Procedura mycia i dezynfekcji systemów ślinociągowych
  V. DOKUMENTY I ALGORYTMY PRZYDATNE W POSTĘPOWANIU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM
  1. Schemat badania w postępowaniu stomatologicznym
  2. Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne
  3. Zgoda na leczenie endodontyczne
  4. Zgoda na leczenie ortodontyczne
  5. Zgoda na leczenie chirurgiczne
  6. Zgoda na znieczulenie miejscowe wewnątrzustne
  7.Dokumentacja niezbędna podczas przygotowania do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym
  8. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  9. Wybrane wskaźniki przydatne w codziennej praktyce dentystycznej wraz z interpretacją
  10. Skale oceny natężenia bólu
  11. Ocena skuteczności leczenia endodontycznego
  12. Pourazowe uszkodzenia zębów – podstawowe informacje dla pacjenta
  13. Postępowanie w przypadku intruzji zęba mlecznego/ stałego
  VI. WYBRANE PROCEDURY RATUNKOWE
  1. Apteczka pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym
  2. Profesjonalne leki ratunkowe
  3. Układanie pacjenta w odpowiedniej pozycji ułożeniowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia
  4. Wytyczne w sprawie postępowania w razie wystąpienia polekowego wstrząsu anafilaktycznego
  5. Postępowanie w przypadku zaburzeń oddychania i krążenia u pacjentów dorosłych oraz dzieci
  6. Zawał mięśnia sercowego - algorytm postępowania
  7. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u dorosłego
  8. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u dziecka
  9. Doraźne zabezpieczanie obrażeń układu kostnego
  10. Postępowanie w sytuacji tamowania krwotoków/zaopatrywania ran
  11. Udar mózgu – wczesna interwencja
  12. Postępowanie w przypadku ataku astmy
  13. Znieczulenie miejscowe w stomatologii – objawy przedawkowania, postępowanie
  14. Ciężarna pacjentka w gabinecie dentystycznym
  15. Oparzenia termiczne
  16. Oparzenia chemiczne oraz oparzenia elektryczne
  17. Hipertermia – ogólnoustrojowe obrażenia termiczne
Comments (0)