• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Medycyna sądowa - tom 1

Medycyna sądowa - tom 1

Tanatologia i traumatologia sądowa

9788320058567
329.00 zł
295.90 zł Save 33.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 295.90 zł
Quantity
Available in 2-3 days

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Długo oczekiwany podręcznik z medycyny sądowej dostosowany do obecnego poziomu wiedzy i aktualnych problemów z rodzimej praktyki orzeczniczej. Publikacja obejmuje zagadnienia praktyczne i jest dostosowana do istniejących możliwości diagnostycznych w Polsce z pominięciem metod historycznych, wychodzących z użycia, eksperymentalnych i o wątpliwej przydatności. Celem opracowania jest przygotowanie lekarza do partnerskiej współpracy z organami ścigania i korpusem medyczno-sądowym. Książka z pewnością zainteresuje całe środowisko lekarskie, a także prawników oraz ambitnych studentów kierunków medycznych i prawa.
Product Details
PZWL
16328
9788320058567
978-83-200-5856-7

Data sheet

Published in
Warszawa
Publication date
2019
Issue number
1
Cover
hard cover
Pages count
1100
Dimensions (mm)
210 x 250
Weight (g)
2170
 • WPROWADZENIE
  Obszar działania medycyny sądowej
  2 Geneza medycyny sądowej jako odrębnej dziedziny
  3 Zakres pojęciowy nazwy „medycyna sądowa
  4 Medycyna sądowa a „patologia
  5 Zadania i działy nauk sądowych
  6 Kierunki badań naukowych we współczesnej medycynie sądowej
  7 Systemy akademicki i koronerski
  Historia i obecny stan medycyny sądowej w Polsce
  Harmonizacja krajowa i międzynarodowa
  Europejska Rada Medycyny Sądowej (ECLM)
  Systemy nadzoru i kontroli jakości
  Akredytacja w laboratorium sądowym
  Prognozy WHO na temat głównych przyczyn zgonów i kalectw
  ŚMIERĆ I OCENA OKOLICZNOŚCI ZGONU
  Definicja i klasyfikacja śmierci, stwierdzanie zgonu
  Przebieg procesu umierania
  Stwierdzanie zgonu - podstawy prawne
  Dokumenty związane ze stwierdzeniem zgonu
  Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
  Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia
  Oględziny zwłok zeszkieletowanych na miejscu ich ujawnienia
  Behawioralne reakcje terminalne
  Znamiona śmierci i reakcje interletalne
  Procesy rozkładowe i zmiany utrwalające
  Artefakty pośmiertne
  Pośmiertne podbiegnięcia i wylewy krwawe
  Krwotok pośmiertny
  Pośmiertna koagulacja krwi
  Uszkodzenia zwłok spowodowane przez zwierzęta
  Metody ustalania czasu zgonu
  Sposób użycia nomogramu Henssgego
  Czas przebywania szczątków od zgonu do ujawnienia
  Ocena tempa procesów rozkładowych
  Tempo procesów rozkładowych w środowisku wodnym i w glebie
  Entomologiczne metody szacowania czasu śmierci
  Szacowanie czasu przebywania kości w ziemi
  Różnicowanie złamań zażyciowych i pośmiertnych
  Antropologia, tafonomia i odontologia sądowa
  Identyfikacja nieznanych zwłok i szczątków - metody
  Ocena płci nieznanych szczątków ludzkich
  Ocena wieku dziecka i dorosłej osoby
  Ocena wieku na podstawie uzębienia
  Szacowanie wysokości i masy ciała
  Różnicowanie odmian ludzkich
  Interpretacja znaczenia popularnych tatuaży
  Sekcja zwłok - cel, rodzaje badań pośmiertnych
  Wyposażenie sali sekcyjnej
  Procedury i modyfikacje technik sekcyjnych
  Warunki obligatoryjnego poszerzenia autopsji
  Powtórne badanie pośmiertne
  Religijne i kulturowe aspekty badań pośmiertnych
  Ryzyko biologiczne podczas badań pośmiertnych
  Postępowanie w razie kontaktu z materiałem zakaźnym
  Badania dodatkowe - algorytm wyboru, wskazania
  Alternatywne media badawcze - algorytm wyboru
  Zabezpieczanie materiału z przeobrażonych zwłok
  Owady jako źródło materiału toksykologicznego oraz genetycznego
  Zabezpieczanie i przechowywanie materiału do badań
  Pobieranie materiału do transplantacji i badań naukowych
  Badanie ekshumowanych szczątków i grobów masowych
  Metodologia poszukiwania grobów i podejmowania szczątków
  Medyczno-sądowe aspekty oceny skutków katastrof
  Taktyka i cele badania ofiar zdarzeń masowych
  Disaster Victim Identification (DVI) według protokołu Interpolu
  Badanie miejsca i ofiar zamachów terrorystycznych
  TRAUMTOLOGIA SĄDOWA - ZAGADNIENIA OGÓLNE
  Uraz a obrażenie, określenia kliniczne
  Sposoby powstawania obrażeń mechanicznych
  Czynny i bierny mechanizm powstania obrażeń
  Pierwotne i wtórne następstwa urazu mechanicznego
  Podstawowe następstwa urazu mechanicznego
  Zaczerwienienie i obrzęk
  Rodzaje i mechanizmy powstawania otarć naskórka
  Ewolucja i datowanie otarć naskórka
  Właściwości podbiegnięć krwawych
  Ewolucja i datowanie podbiegnięć krwawych
  Klasyfikacja ran - narzędzia i mechanizmy działania
  Typologia narzędzi twardych
  Identyfikacja szerokogrupowa i indywidualna narzędzia, które wywołało obrażenia
  Weryfikacja okoliczności i siły urazu
  Obrażenia „bokserskie, defensywne i asekuracyjne
  Weryfikacja wersji nadziania się ofiary na narzędzie
  Ustalanie prawo- bądź leworęczności sprawcy lub ofiary
  Gojenie ran i ocena czasu ich powstania
  Ocena zażyciowości obrażeń
  Ocena czasu powstania obrażeń wewnętrznych
  Obrażenia poresuscytacyjne
  Procesy gojenia złamań kości
  Następstwa i powikłania urazów
  Wpływ alkoholu na ciężkość obrażeń i ryzyko powikłań
  Mechanizmy śmierci w zgonach gwałtownych
  Rodzaje i diagnostyka pośmiertna wstrząsu
  Zespół pozmiażdżeniowy
  Zator gazowy (powietrzny)
  Powikłania zapalne i sepsa - definicje
  Pourazowe powikłania zakrzepowo-zatorowe
  Różnicowanie zabójstw, samobójstw i nieszczęśliwych wypadków
  Samobójstwa poagresyjne (rozszerzone) i kombinowane
  Zabójstwa seryjne, mnogie i rytualne
  Rozkawałkowania zwłok defensywne i ofensywne
  Czas przeżycia i aktywności po doznaniu obrażeń
  Samouszkodzenia i obrażenia obronne
  Metody skalowania obrażeń ciała
  TRAUMATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
  Podstawy biomechaniki
  Mechanizmy złamań kości długich
  Mechanizmy obrażeń stawów kończyn dolnych
  Mechanizmy obrażeń kręgosłupa
  Dystorsja szyjnego odcinka kręgosłupa
  Mechanizmy obrażeń klatki piersiowej
  Mechanizmy obrażeń miednicy i stawów biodrowych
  Mechanizmy obrażeń narządów wewnętrznych
  Ocena wartości dowodowej zespołów obrażeń (markerów biologicznych)
  Neurotraumatologia
  Rodzaje miejscowych i rozlanych obrażeń głowy
  Zmiany pierwotne i wtórne po urazach głowy
  Zespół ciasnoty śródczaszkowej
  Wgłobienia i tzw. stłuczenie pnia mózgu
  Uraz bezpośredni, inercyjny i siły ścinające
  Zespół rozsianego uszkodzenia aksonalnego
  Różnicowanie etiologii krwawień śródczaszkowych
  Postacie i mechanizmy złamań twarzoczaszki
  Postacie i mechanizmy złamań mózgoczaszki
  Ustalanie miejsc zadziałania narzędzia
  Ocena czasu wystąpienia urazu głowy
  Ewolucja obrzęku i krwiaków w obrazie TK i MR
  Ewolucja ognisk stłuczenia mózgu i rozlanego uszkodzenia aksonalnego w badaniu histopatologicznym
  Dokrwawienie do przewlekłego krwiaka
  Pourazowe zaburzenia świadomości i okres przejaśnienia
  Ocena liczby i kolejności urazów głowy
  Różnicowanie czynnych i biernych urazów głowy GRZEGORZ TERESINSKI
  Skutki uderzenia butelką w głowę
  Neuroprotekcyjne działanie alkoholu
  Balistyka sądowo-lekarska
  Budowa podstawowych typów broni palnej
  Amunicja do strzeleckiej broni palnej
  Skutki postrzałów z broni palnej
  Postrzały z nietypowych rodzajów broni
  Ocena okoliczności postrzałów
  Różnicowanie zabójstw, samobójstw i wypadków z użyciem broni
  Skutki działania materiałów wybuchowych
  Wypadki komunikacyjne
  Zagadnienia ogólne - potrzeba rekonstrukcji
  Późne zgony powypadkowe
  Oględziny miejsca zdarzenia i powypadkowe badanie pojazdu
  Zabezpieczenia bierne i ocena skutków ich działania
  Ustalanie stanu zapięcia pasów bezpieczeństwa
  Ocena skuteczności pasów bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo ciężarnych i płodów w kolizji drogowej
  Obrażenia powodowane przez poduszki powietrzne
  Problem „out of position
  Okoliczności wyrzucenia ofiary z kabiny pojazdu
  Specyfika wypadków typu rollover
  Różnicowanie kierowcy i pasażera samochodu
  Kinematyka i skutki wypadków motocyklowych
  Wypadki z udziałem niezmotoryzowanych ofiar
  Ustalanie pozycji ciała ofiary - różnicowanie przejechania i potrącenia stojącej ofiary
  Odtwarzanie kierunku potrącenia
  Techniczne markery kierunku potrącenia pieszego
  Ocena fazy ruchu i prędkości poruszania się pieszego
  Ocena hamowania pojazdu przed potrąceniem
  Identyfikacja pojazdu w wypadkach typu „hit and run
  Różnicowanie pieszego i rowerzysty
  Szacunkowa ocena prędkości kolizyjnej
  Kryteria prawdopodobieństwa obrażeń
  Wypadki pojazdów szynowych
  Wypadki i katastrofy lotnicze
  Upadki z wysokości
  Kinematyka spadania z wysokości
  Ocena wysokości upadku
  Różnicowanie samobójstw, zabójstw i przypadkowych upadków z wysokości
  Upadek z własnej wysokości
  DIAGNOCTYKA INNYCH RODZAJÓW ŚMIERCI
  Uduszenie gwałtowne
  Patofizjologia i fazy duszenia
  Patofizjologia i diagnostyka utonięcia
  Barotrauma, zgony podczas nurkowania
  Czas wypływania zwłok na powierzchnię
  Zmiany związane z przebywaniem zwłok w wodzie
  Różnicowanie okoliczności zagardleń
  Powieszenie
  Zadzierzgnięcie
  Zadławienie
  Zamknięcie dróg oddechowych
  Unieruchomienie klatki piersiowej
  Asfiksja pozycyjna i restrykcyjna, pobudzenie majaczeniowe
  Anoksemia i gazy toksyczne, samobójstwa inhalacyjne
  Zgony w trakcie czynności seksualnych i asfiksjofilia
  Następstwa porażenia prądem i wyładowań atmosferycznych
  Zgony w następstwie użycia paralizatorów
  Skutki działania gorąca i otwartego płomienia
  Hipertermia i zgony w zamkniętej kabinie samochodu
  Diagnostyka śmierci w następstwie pożaru
  Różnicowanie zażyciowości oparzeń
  Następstwa działania zimna
  Diagnostyka zgonów w wyniku hipotermii
  Wpływ alkoholu na działanie zimna
  Sekcyjna diagnostyka uzależnienia od alkoholu
  Mechanizmy śmierci w ostrym i przewlekłym zatruciu alkoholem
  Oparzenia substancjami żrącymi
  Weryfikacja podejrzeń aborcji lub dzieciobójstwa
  Różnicowanie zgonów przed-, około- i poporodowych
  Utopienie noworodka tuż po porodzie
  Ocena czasu przeżycia noworodka po porodzie
  Zespół bitego, potrząsanego i maltretowanego dziecka
  Różnicowanie użycia przemocy fizycznej oraz przypadkowego upuszczenia dziecka
  Różnicowanie skutków kopania i uderzeń przedmiotami
  Sporty walki - zespół drugiego urazu, wstrząśnienie serca
  Zgony nagłe z przyczyn chorobowych
  Diagnostyka nagłych zgonów sercowych
  Patologie układu bodźcoprzewodzącego i wady serca
  Odmienności rozwojowe - mostki mięśniowe
  Malformacje naczyń i choroby tkanki łącznej
  Pęknięcie tętniaka aorty
  Nieurazowe zgony noworodków i niemowląt
  Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Zgon w przebiegu chorób infekcyjnych
  Zgon w przebiegu zapalenia płuc
  Zgon w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia
  Zgon w przebiegu zakażenia przewodu pokarmowego
  Zgon w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  Zgon w przebiegu sepsy
  Śródmiąższowe zapalenie płuc lub mięśnia sercowego
  Wstrząs anafilaktyczny i odczyn idiosynkratyczny
  Zgony w cukrzycy i innych schorzeniach endokrynologicznych
  Przypadkowe i intencjonalne przedawkowanie insuliny
  Niedrożność i krwawienia z przewodu pokarmowego
  Zgony w ciąży i w połogu
  Nagły zgon chorego na padaczkę lub astmę
  Inne czynnościowe mechanizmy zgonu
  Śmierć z wyczerpania fizycznego
  Zgony związane z nadmiernym wysiłkiem i w sporcie
  Anoreksja, wyniszczenie, odwodnienie, zaniedbanie
  Obrażenia i zgony na tle seksualnym
  Skorowidz
  Źródło rycin
  Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych
  Podstawa prawna
You might also like
Comments (0)