• Order to parcel locker

  Order to parcel locker
 • easy pay

  easy pay
 • Reduced price
Stany nagłe w medycynie

Stany nagłe w medycynie

9788361257967
159.00 zł
139.90 zł Save 19.10 zł
Lowest price within 30 days before promotion: 139.90 zł
Quantity
Available in 24 hours

  Delivery policy

Choose Paczkomat Inpost, Orlen Paczka, DPD or Poczta Polska. Click for more details

  Security policy

Pay with a quick bank transfer, payment card or cash on delivery. Click for more details

  Return policy

If you are a consumer, you can return the goods within 14 days. Click for more details

Description
Podręcznik Stany nagłe w medycynie jest, jak to zaznaczono w tytule, praktycznym przewodnikiem postępowania w medycynie ratunkowej. [...]
Moim zdaniem podręcznik zainteresuje bardzo szerokie grono lekarzy i pielęgniarek pracujących na oddziałach wzmożonego nadzoru nad pacjentem, w izbach przyjęć, na oddziałach ratunkowych, w szeroko pojętym ratownictwie i pierwszej pomocy, a także na oddziałach intensywnej terapii. Na ponad 640 stronach Czytelnik znajdzie zasady postępowania w każdym stanie zagrożenia życia, od nagłego zatrzymania krążenia po powikłania choroby nowotworowej. Niezwykle ważne są pierwsze rozdziały przedstawiające ocenę parametrów życiowych pacjenta, prewencji i leczenia nagłego zatrzymania krążenia oraz postępowanie w hipotensji. [...]
Zaletą tego podręcznika jest tabelaryczny sposób przedstawienia zagadnień, bez zbędnego tekstu opisowego. Niczym algorytmy resuscytacji są tu przedstawione aktualne algorytmy i metody postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
W imieniu Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl) gorąco polecam Państwu ten podręcznik, który może w istotny sposób przyczynić się do obniżenia śmiertelności w stanach nagłych i poprawić bezpieczeństwo pacjenta.
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
Recenzje z prasy medycznej::
Acute Medicine. A practical guide to the management of medical emergencies to podręcznik kierowany do lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej, oferujący im natychmiastową pomoc w trakcie pracy. Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń!
Hospitał Doctor
Książkę tę ocenią pozytywnie nie tylko lekarze robiący specjalizację w zakresie medycyny stanów nagłych i ratunkowej, sięgną po nią również ich doświadczeni koledzy. Jest to bowiem książka, którą trzeba mieć, prowadząc praktykę lekarską.
Care of the Critically Ill
Product Details
10689
9788361257967
978-83-61257-96-7

Data sheet

Published in
Wrocław
Publication date
2011
Issue number
1
Cover
paperback
Pages count
656
Dimensions (mm)
135 x 195
Weight (g)
710
 • Dział 1: ZAGADNIENIA OGÓLNE
  1. Chory w stanie krytycznym: ocena i stabilizacja
  2. Nagłe zatrzymanie krążenia
  3. Zaburzenia rytmu serca: ogólne zasady postępowania
  4. Częstoskurcz miarowy z szerokimi zespołami komorowymi
  5. Częstoskurcz niemiarowy z szerokimi zespołami komorowymi
  6. Częstoskurcz z wąskimi zespołami komorowymi
  7. Migotanie i trzepotanie przedsionków
  8. Bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy
  9. Hipotensja
  10. Sepsa i wstrząs septyczny
  11. Ogólne zasady postępowania w zatruciach
  12. Zatrucie aspiryną, paracetamolem i tlenkiem węgla
  13. Nagły ból w klatce piersiowej
  14. Nagła duszność
  15. Gazometria, pulsoksymetria i tlenoterapia
  16. Niewydolność oddechowa
  17. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  18. Pacjent nieprzytomny
  19. Przejściowa utrata przytomności
  20. Splątanie
  21. Upadki i problemy z chodzeniem
  22. Nagły ból głowy
  23. Nagłe wymioty
  24. Ostry ból brzucha
  Sekcja 2: SPECYFICZNE PROBLEMY
  UKŁAD KRĄŻENIA
  25. Ostry zespół wieńcowy z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa
  26. Ostry zespół wieńcowy bez utrzymującego się uniesienia odcinka ST
  27. Wstrząs kardiogenny
  28. Rozwarstwienie aorty
  29. Ostry obrzęk płuc
  30. Wady zastawkowe serca i protezy zastawkowe
  31. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  32. Ostre zapalenie osierdzia
  33. Tamponada serca
  34. Nadciśnienie o ciężkim przebiegu
  35. Zakrzepica żył głębokich
  36. Zatorowość płucna
  37.Problemy związane z zastosowaniem rozruszników serca i implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów
  UKŁAD ODDECHOWY
  38. Niedrożność i udrożnianie górnych dróg oddechowych
  39. Ostra astma
  40. Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  41. Zapalenie płuc (1): pozaszpitalne
  42. Zapalenie płuc (2): szpitalne
  43. Odma opłucnowa
  44. Płyn w jamie opłucnej
  45.Krwioplucie
  UKŁAD NERWOWY
  46. Badanie stanu neurologicznego w stanach ostrych
  47. Udar
  48. Incydent przemijającego niedokrwienia mózgu
  49. krwotok podpajęczynówkowy
  50. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  51. Zapalenie mózgu
  52. Ucisk rdzenia kręgowego
  53. Zespół Guillaina-Barrégo
  54. Padaczka (1): stan padaczkowy napadów uogólnionych z drgawkami
  55. padaczka (2): postępowanie po napadzie
  56. podwyższone ciśnienie śródczaszkowe
  UKŁAD POKARMOWY/WĄTROBA/NERKI
  57. Ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
  58. Pęknięcie przełyku,
  59. Ostra biegunka
  60. Ostra żółtaczka
  61. Wodobrzusze
  62. Ostra niewydolność wątroby
  63. Alkoholowe zapalenie wątroby
  64. Choroby dróg żółciowych i ostre zapalenie trzustki
  65. ostra niewydolność nerek
  UKŁAD ENDOKRYNNY/METABOLICZNY
  66. Hipoglikemia i stany hiperglikemii
  67. Kwasica ketonowa w cukrzycy
  68. Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna
  69. Zaburzenia gospodarki sodowej
  70. Zaburzenia gospodarki potasowej
  71. Zaburzenia gospodarki wapniowej
  72. Ostra niewydolność nadnerczy
  73. Stany nagłe związane z gruczołem tarczowym,
  DERMATOLOGIA/REUMATOLOGIA
  74. Zapalenie tkanki podskórnej
  75. Ostre zapalenie stawów
  76. Ostre zapalenie naczyń
  HEMATOLOGIA/ONKOLOGIA
  77. Interpretacja wyników badania morfologii krwi
  78. Zaburzenia krzepnięcia i trombocytopenia
  79. Postępowanie przeciwzakrzepowe
  80. Przełom sierpowatokrwinkowy
  81. Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
  82. Powikłania nowotworu
  INNE STANY CHOROBOWE
  83. Stany ostre u chorych zakażonych wirusem HiV
  84. Gorączka po powrocie z zagranicy
  85. Nagłe stany w ciąży i okresie okołoporodowym
  86. Problemy psychiatryczne w stanach nagłych
  87. Problemy związane z alkoholem w medycynie stanów nagłych
  88. Hipotermia
  89. Tonięcie i porażenie prądem
  90. Opieka paliatywna
  Sekcja 3: PROCEDURY WMEDYCYNIE RATUNKOWEJ
  91. Oznaczanie gazometrii krwi tętniczej
  92. Kaniulacja żył centralnych
  93. Czasowa stymulacja mięśnia serca
  94. Aspiracja płynu z worka osierdziowego
  95. Kardiowersja elektryczna
  96. Drenaż jamy opłucnej
  97. Nakłucie lędźwiowe
  98. Aspiracja płynu ze stawu kolanowego
  99. Zakładanie sondy Sengstakena-Blakemore’a
  APPENDIX
  Farmakoterapia w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce
  Indeks
Comments (0)