• Zamawiaj do paczkomatu
 • Płać wygodnie
 • Obniżka
Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz.

Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz.

9788383580968
249,00 zł
199,90 zł Zniżka 49,10 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 199,90 zł
Ilość
W ciągu 24 godzin

  Dostawa

Wybierz Paczkomat Inpost, Orlen Paczkę, DPD lub Pocztę Polską. Kliknij po więcej szczegółów

  Płatność

Zapłać szybkim przelewem, kartą płatniczą lub za pobraniem. Kliknij po więcej szczegółów

  Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni. Kliknij po więcej szczegółów

Opis

Komentarz szczegółowo omawia rozwiązania prawne zawarte w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, uwzględniając szeroką praktykę orzeczniczą sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wypowiedzi doktryny. Wiele miejsca poświęcono m.in.:: ochronie osób chorych i ich praw, zasadzie przymusowego leczenia, przyjęciu do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej, postępowaniu przed sądem opiekuńczym i tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz o postępowaniu leczniczym.

Autorzy odpowiadają również na pytania wpływające od Policji i lekarzy do prawników izb lekarskich w sprawie stosowania środków przymusu. Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych:: sędziów i prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych biorących udział w postępowaniach z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi lub ich dotyczących, a także pracowników naukowych zajmujących się komentowaną materią. Zainteresuje również lekarzy, w szczególności psychiatrów, psychologów klinicznych, seksuologów, oraz kierowników podmiotów leczniczych z zakresu psychiatrii.

 

Opis publikacji aktualny na dzień:: 2023-09-22

Szczegóły produktu
19142
9788383580968
978-83-8358-096-8

Opis

Miejsce wydania
Kraków
Rok wydania
2023
Numer wydania
2
Oprawa
miękka foliowana
Liczba stron
1144
Wymiary (mm)
150 x 210
Waga (g)
1400
 • Wykaz skrótów | str. 61

  Wstęp | str. 69

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | str. 71

    [Preambuła] | str. 71

  1. Uwagi wprowadzające | str. 71

  I.1. Uwagi systemowe | str. 71

  I.2. Historia jednostki | str. 72

  I.3. Ratio legis | str. 72

  1. Treść normatywna przepisu | str. 72

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne | str. 77

   Art. 1. [Organy i instytucje zapewniające ochronę zdrowia psychicznego] | str. 77

  1. Uwagi wprowadzające | str. 77

  I.1. Uwagi systemowe | str. 77

  I.2. Historia jednostki | str. 77

  1. Treść normatywna przepisu | str. 78

   Art. 2. [Zakres przedmiotowy ochrony zdrowia] | str. 80

  1. Uwagi wprowadzające | str. 81

  I.1. Uwagi systemowe | str. 81

  I.2. Historia jednostki | str. 81

  1. Treść normatywna przepisu | str. 82

  II.1. Zadania związane z ochroną zdrowia psychicznego | str. 83

  II.2. Zdrowie psychiczne | str. 83

  II.3. Promocja zdrowia – definicja | str. 83

  II.4. Promocja zdrowia psychicznego – definicja | str. 84

  II.5. Kształtowanie postaw społecznych | str. 84

  II.6. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego | str. 85

  II.6.1. Istota | str. 85

  II.6.2. Czas obowiązywania | str. 86

  II.6.3. Adresaci | str. 86

  II.6.4. Zakres | str. 86

  II.7. Podmioty odpowiedzialne za realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego | str. 87

  II.7.1. Rola NFZ w NPOZP | str. 87

  II.7.2. Rola ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny w NPOZP | str. 87

  II.7.3. Rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w NPOZP | str. 88

  II.7.4. Zadania Ministra Sprawiedliwości w zakresie NPOZP | str. 88

  II.7.5. Zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie NPOZP | str. 88

  II.7.6. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie NPOZP | str. 88

  II.7.7. Rola samorządów w NPOZP | str. 89

  II.8. Koordynator realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego | str. 91

  II.9. Sposób przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego | str. 91

   Art. 3. [Definicje legalne pojęć użytych w ustawie] | str. 91

  1. Uwagi wprowadzające | str. 93

  I.1. Uwagi systemowe | str. 93

  I.2. Historia jednostki | str. 93

  I.3. Ratio legis | str. 93

  1. Treść normatywna przepisu | str. 94

  II.1. Pojęcie definicji legalnych | str. 94

  II.2. Osoba z zaburzeniami psychicznymi | str. 95

  II.3. Szpital psychiatryczny | str. 98

  II.4. Dom Pomocy Społecznej | str. 99

  II.5. Pojęcie zgody na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego | str. 99

  II.6. Dyspozytor medyczny | str. 100

  II.7. Przymus bezpośredni | str. 103

  II.8. Przymus bezpośredni a środki przymusu bezpośredniego | str. 105

  II.9. Poszczególne formy przymusu bezpośredniego uregulowane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego | str. 106

  II.10. Przymus bezpośredni poza szpitalem psychiatrycznym | str. 110

  II.11. Lekarz psychiatra | str. 110

  II.12. Uwagi de lege ferenda | str. 111

   Art. 4. [Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego] | str. 112

  1. Uwagi wprowadzające | str. 113

  I.1. Uwagi systemowe | str. 113

  I.2. Historia jednostki | str. 113

  1. Treść normatywna przepisu | str. 113

  II.1. Grupy społeczne objęte szczególną ochroną przez ustawodawcę | str. 113

  II.2. Katalog otwarty działań ochronnych | str. 114

  II.3. Stosowanie działań ochronnych we wskazanych przez ustawodawcę instytucjach | str. 114

  II.4. Utworzenie placówek realizujących działania zapobiegawcze | str. 115

  II.5. Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw | str. 115

  II.6. Rozwijanie działalności zapobiegawczej przez podmioty lecznicze | str. 115

  II.7. Rozwijanie działalności zapobiegawczej w programach przygotowania zawodowego | str. 116

  II.8. Działalność naukowa | str. 116

  II.9. Ochrona zdrowia psychicznego w mediach | str. 116

   Art. 4a. [Rada] | str. 116

  1. Uwagi wprowadzające | str. 118

  I.1. Uwagi systemowe | str. 118

  I.2. Historia jednostki | str. 118

  I.3. Ratio legis | str. 118

  1. Treść normatywna przepisu | str. 119

  II.1. Istota Rady do spraw Zdrowia Psychicznego | str. 119

  II.2. Zadania Rady do spraw Zdrowia Psychicznego | str. 119

  II.3. Funkcja kreacyjna ministra właściwego do spraw zdrowia | str. 119

  II.4. Przewodniczący i jego zadania | str. 120

  II.5. Członkowie Rady do spraw Zdrowia Psychicznego | str. 120

  II.6. Sposób pracy Rady | str. 122

  II.7. Zwrot kosztów | str. 123

  II.8. Statut Rady do spraw Zdrowia Psychicznego | str. 124

   Art. 5. [Formy opieki] | str. 124

  1. Uwagi wprowadzające | str. 124

  I.1. Uwagi systemowe | str. 124

  I.2. Historia jednostki | str. 124

  I.3. Ratio legis | str. 124

  1. Treść normatywna przepisu | str. 125

  II.1. Formy opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi | str. 125

  II.2. Zakres opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej | str. 125

  II.3. Pomoc doraźna | str. 126

  II.4. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | str. 126

  II.5. Opieka środowiskowa | str. 126

  II.6. Opieka dzienna | str. 126

   Art. 5a. [Zapewnienie kompleksowej opieki] | str. 127

  1. Uwagi wprowadzające | str. 127

  I.1. Uwagi systemowe | str. 127

  I.2. Historia jednostki | str. 127

  I.3. Ratio legis | str. 127

  1. Treść normatywna przepisu | str. 128

  II.1. Centrum zdrowia psychicznego | str. 128

  II.2. Struktura organizacyjna | str. 128

  II.3. Czas realizacji projektu pilotażowego | str. 129

  II.4. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej | str. 129

  II.5. System udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 129

  II.6. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych | str. 129

  II.7. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych psychiatrycznych | str. 130

  II.8. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych | str. 130

  II.9. Zakres udzielania pomocy przez centrum zdrowia psychicznego | str. 131

  II.10. Koordynator opieki | str. 132

  II.11. Rozliczanie centrum | str. 132

   Art. 6. [Zakłady prowadzone przez samorząd] | str. 132

  1. Uwagi wprowadzające | str. 133

  I.1. Uwagi systemowe | str. 133

  I.2. Historia jednostki | str. 133

  I.3. Ratio legis | str. 134

  1. Treść normatywna przepisu | str. 134

  II.1. Wojewódzkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej | str. 134

  II.2. Zadania zlecone | str. 135

  II.3. Upoważnienie marszałka województwa | str. 136

  II.4. Zakres informacji o upoważnionych lekarzach | str. 137

   Art. 6a. [Domy organizowane przez powiat] | str. 137

  1. Uwagi wprowadzające | str. 138

  I.1. Uwagi systemowe | str. 138

  I.2. Historia jednostki | str. 138

  I.3. Ratio legis | str. 138

  1. Treść normatywna przepisu | str. 138

  II.1. Domy pomocy społecznej | str. 138

  II.2. Podstawy prawne działania domu pomocy społecznej | str. 139

  II.3. Przesłanka do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 139

  II.4. Postępowanie dotyczące przyznania świadczenia w postaci pobytu w domu pomocy społecznej | str. 140

  II.5. Strona w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej | str. 140

  II.6. Tworzenie domów pomocy społecznej | str. 141

   Art. 7. [Zapewnienie nauki, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i rehabilitacji dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo] | str. 142

  1. Uwagi wprowadzające | str. 143

  I.1. Uwagi systemowe | str. 143

  I.2. Historia jednostki | str. 143

  1. Treść normatywna przepisu | str. 143

  II.1. Organizacja nauki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży | str. 143

  II.2. Rehabilitacja i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze | str. 144

  II.3. Delegacja ustawowa | str. 144

  II.4. Sposób organizacji nauki, rehabilitacji i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | str. 145

   Art. 8. [Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi] | str. 145

  1. Uwagi wprowadzające | str. 146

  I.1. Uwagi systemowe | str. 146

  I.2. Historia jednostki | str. 146

  1. Treść normatywna przepisu | str. 146

  II.1. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 146

  II.2. Pracownik socjalny w szpitalu psychiatrycznym | str. 147

  II.3. Organizacja oparcia społecznego | str. 148

  II.4. Formy wsparcia społecznego, Środowiskowe Domy Samopomocy | str. 149

  II.5. Orzecznictwo | str. 151

   Art. 9. [Dostosowanie usług opiekuńczych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi] | str. 153

  1. Uwagi wprowadzające | str. 153

  I.1. Uwagi systemowe | str. 153

  I.2. Historia jednostki | str. 153

  1. Treść normatywna przepisu | str. 154

  II.1. Dostosowanie usług opiekuńczych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 154

  II.2. Środowiskowe domy samopomocy | str. 154

  II.3. Obowiązek udzielenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi | str. 155

  II.4. Zadanie zlecone gminie | str. 155

   Art. 10. [Bezpłatne świadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej] | str. 155

  1. Zasada bezpłatności świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 157
  2. Istotna nowelizacja art. 10 u.o.z.p. | str. 157

  III. Zakres zastosowania art. 10 u.o.z.p. | str. 158

  1. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze | str. 158
  2. Pacjenci spoza UE | str. 159
  3. Relacja art. 10 u.o.z.p. i przepisów w zakresie świadczeń gwarantowanych | str. 159

  VII. Leczenie psychiatryczne a choroby współistniejące | str. 161

  Rozdział 2

  Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc | str. 163

   Art. 10a. [Prawo do ochrony praw pacjenta] | str. 163

  1. Uwagi wprowadzające | str. 164

  I.1. Historia jednostki | str. 164

  I.2. Uwagi systemowe | str. 164

  I.3. Ratio legis | str. 164

  I.4. Treść przepisu | str. 164

  1. Treść normatywna przepisu | str. 166

  II.1. Ochrona praw | str. 166

  II.2. Miejsce działania rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego | str. 167

  II.3. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny | str. 167

  II.4. Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do informacji | str. 168

  II.5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta z zaburzeniami psychicznymi | str. 169

  II.6. Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do tajemnicy informacji z nim związanych | str. 170

  II.7. Prawo pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych | str. 170

  II.8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 171

  II.9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 172

  II.10. Informacja o zakresie działania i sposobie kontaktu z rzecznikiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego | str. 172

   Art. 10b. [Zadania rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego] | str. 172

  1. Uwagi wprowadzające | str. 174

  I.1. Historia jednostki | str. 174

  I.2. Ratio legis | str. 176

  1. Treść normatywna przepisu | str. 179

  II.1. Zadania rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego | str. 179

  II.2. Uprawnienia rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego | str. 182

   Art. 10c. [Wymagania na stanowisku rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego] | str. 189

  1. Uwagi wprowadzające | str. 190

  I.1. Historia jednostki | str. 190

  I.2. Ratio legis | str. 193

  1. Treść normatywna przepisu | str. 194

  II.1. RPPSP i szczególny charakter jego wykształcenia | str. 194

   Art. 10d. [Biuro Praw Pacjenta] | str. 197

  1. Uwagi wprowadzające | str. 197

  I.1. Historia jednostki | str. 197

  I.2. Uwagi systemowe | str. 197

  I.3. Treść przepisu | str. 198

  1. Treść normatywna przepisu – pracodawca | str. 198

   Art. 11. [Osobiste badanie przed wydaniem orzeczenia] | str. 198

  1. Uwagi wprowadzające | str. 199

  I.1. Treść przepisu | str. 199

  I.2. Uwagi systemowe | str. 199

  I.3. Historia jednostki | str. 199

  I.4. Ratio legis | str. 200

  1. Treść normatywna art. 11 ust. 1 | str. 200

  II.1. Badanie psychiatryczne jako udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 200

  II.2. Wymóg zbadania „osobistego” | str. 201

  II.3. Poświadczenie stanu zdrowia psychicznego bez zbadania pacjenta | str. 209

  III. Treść normatywna art. 11 ust. 2 | str. 210

   Art. 12. [Zasada humanitaryzmu, minimalizacji dolegliwości leczenia] | str. 211

  1. Uwagi wprowadzające | str. 211

  I.1. Treść przepisu | str. 211

  I.2. Uwagi systemowe | str. 211

  I.3. Historia jednostki | str. 211

  I.4. Ratio legis | str. 211

  1. Treść normatywna przepisu | str. 212

  III. Zasada humanitaryzmu | str. 212

   Art. 13. [Swoboda porozumiewania się z rodziną i innymi osobami] | str. 213

  1. Uwagi wprowadzające | str. 213

  I.1. Uwagi systemowe | str. 213

  I.2. Historia jednostki | str. 214

  1. Treść normatywna przepisu | str. 214

   Art. 14. [Zgoda na czasowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym] | str. 215

  1. Uwagi wprowadzające | str. 216

  I.1. Uwagi systemowe | str. 216

  I.2. Historia jednostki | str. 216

  1. Treść normatywna przepisu | str. 216

   Art. 15. [Zakaz podporządkowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i domach opieki społecznej celom gospodarczym] | str. 218

  1. Uwagi wprowadzające | str. 218

  I.1. Uwagi systemowe | str. 218

  I.2. Historia jednostki | str. 218

  1. Treść normatywna przepisu | str. 219

   Art. 16. [Zawiadomienie prokuratora o potrzebie ubezwłasnowolnienia osoby] | str. 222

  1. Uwagi wprowadzające | str. 223

  I.1. Treść przepisu | str. 223

  I.2. Uwagi systemowe | str. 223

  I.3. Historia jednostki | str. 223

  I.4. Ratio legis | str. 223

  1. Treść normatywna przepisu | str. 224

  III. Możliwość ustanowienia pełnomocnika do zawiadomienia prokuratora | str. 229

  1. Termin na zawiadomienie prokuratora | str. 230

   Art. 17. [Zawiadomienie sądu opiekuńczego o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej] | str. 231

  1. Uwagi wprowadzające | str. 231

  I.1. Treść przepisu | str. 231

  I.2. Uwagi systemowe | str. 231

  I.3. Historia jednostki | str. 232

  I.4. Ratio legis | str. 232

  1. Treść normatywna przepisu | str. 232

   Art. 18. [Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi] | str. 237

  1. Uwagi wprowadzające | str. 240

  I.1. Treść przepisu | str. 240

  I.2. Historia jednostki | str. 241

  I.3. Ratio legis | str. 242

  1. Treść normatywna przepisu | str. 242

  II.1. Zagadnienia wstępne | str. 242

  II.1.1. Wymóg ustawowej regulacji | str. 242

  II.1.2. Kontrowersje dotyczące nowelizacji z 24.11.2017 r. | str. 243

  II.1.3. Terapeutyczny wymiar przymusu bezpośredniego | str. 245

  II.1.4. Szczególny charakter przepisów o przymusie bezpośrednim | str. 246

  II.1.5. Pojęcie przymusu bezpośredniego | str. 249

  II.1.6. Upoważnienie do stosowania przymusu bezpośredniego | str. 251

  II.1.7. Kontratyp działania w ramach przyznanych uprawnień | str. 251

  II.2. Osoby, wobec których można stosować przymus bezpośredni | str. 253

  II.3. Wyjątkowość i fakultatywność stosowania przymusu bezpośredniego | str. 255

  II.3.1. Zasada wyjątkowości | str. 255

  II.3.2. Zasada fakultatywności | str. 255

  II.4. Uprzedzanie o możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 257

  II.4.1. Powstanie obowiązku | str. 257

  II.4.2. Jednorazowy charakter obowiązku | str. 259

  II.4.3. Zakaz prewencyjnego uprzedzania | str. 259

  II.4.4. Zakres podmiotowy obowiązku | str. 260

  II.4.5. Adresat uprzedzenia | str. 260

  II.4.6. Forma uprzedzenia | str. 261

  II.4.7. Treść uprzedzenia | str. 261

  II.4.8. Dyscyplinujące oddziaływanie uprzedzenia | str. 262

  II.4.9. Uprzedzenie a zastosowanie przymusu bezpośredniego | str. 264

  II.4.10. Uprzedzenie a wezwanie do właściwego zachowania | str. 264

  II.4.11. Odstąpienie od uprzedzenia | str. 265

  II.5. Wybór przymusu bezpośredniego możliwie najmniej uciążliwego | str. 270

  II.5.1. Zakres podmiotowy obowiązku | str. 270

  II.5.2. Przymus bezpośredni możliwie najmniej uciążliwy | str. 271

  II.6. Zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o dobro osoby, wobec której stosuje się przymus bezpośredni | str. 273

  II.6.1. Zakres podmiotowy i temporalny obowiązku | str. 273

  II.6.2. Szczególna ostrożność i dbałość | str. 274

  II.7. Ogólna charakterystyka przesłanek materialnych (podstaw faktycznych) stosowania przymusu bezpośredniego | str. 279

  II.7.1. Uwagi ogólne | str. 279

  II.7.2. Przesłanka ogólna | str. 280

  II.7.3. Zbieg przesłanek | str. 282

  II.7.4. Prawo do wolności od przymusu bezpośredniego | str. 282

  II.8. Okoliczności wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 u.o.z.p. | str. 283

  II.8.1. Uwagi ogólne | str. 283

  II.8.2. Zamach na życie, zdrowie lub bezpieczeństwo powszechne | str. 283

  II.8.3. Niszczenie lub uszkadzanie przedmiotów w sposób gwałtowny | str. 286

  II.8.4. Poważne zakłócanie lub uniemożliwianie funkcjonowania zakładu lub jednostki | str. 290

  II.9. Przepisy szczególne upoważniające do stosowania przymusu bezpośredniego przy wykonywaniu czynności przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego | str. 292

  II.9.1. Uwagi ogólne | str. 292

  II.9.2. Konieczność poddania osoby badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody | str. 293

  II.9.3. Konieczność bezzwłocznego przewiezienia do szpitala osoby poddanej przymusowemu badaniu psychiatrycznemu | str. 295

  II.9.4. Konieczność przeprowadzenia zarządzonego przez sąd badania osoby co do potrzeby leczenia jej w szpitalu psychiatrycznym | str. 296

  II.9.5. Konieczność bezzwłocznego przewiezienia do szpitala osoby poddanej zarządzonemu przez sąd przymusowemu badaniu psychiatrycznemu | str. 297

  II.9.6. Konieczność dokonania niezbędnych czynności leczniczych wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody | str. 298

  II.9.7. Konieczność zapobieżenia samowolnemu oddaleniu się ze szpitala psychiatrycznego przez osobę przyjętą do niego bez jej zgody | str. 300

  II.9.8. Konieczność zapobieżenia samowolnemu oddaleniu się z domu pomocy społecznej | str. 302

  II.9.9. Konieczność wykonania postanowienia sądu o przyjęciu osoby do domu pomocy społecznej albo szpitala psychiatrycznego | str. 303

  II.9.10. Konieczność zatrzymania i przymusowego doprowadzenia zarządzonego przez sąd | str. 305

  II.9.11. Uwaga końcowa | str. 308

  II.10. Ogólna charakterystyka podmiotów decydujących o zastosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 309

  II.10.1. Krąg podmiotów decydujących | str. 309

  II.10.2. Podmiot decydujący a faktycznie wykonujący przymus bezpośredni | str. 310

  II.10.3. Podział podmiotów decydujących | str. 310

  II.10.4. Natychmiastowa wykonalność decyzji | str. 312

  II.11. Lekarz jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 312

  II.11.1. Charakterystyka kompetencji lekarza | str. 312

  II.11.2. Inne kompetencje decyzyjne lekarza | str. 313

  II.12. Pielęgniarka jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 313

  II.12.1. Charakterystyka kompetencji pielęgniarki | str. 313

  II.12.2. Inne kompetencje decyzyjne pielęgniarki | str. 314

  II.12.3. Wątpliwości interpretacyjne | str. 314

  II.12.4. Obowiązek informacyjny pielęgniarki | str. 315

  II.12.5. Obowiązek informacyjny kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej | str. 315

  II.12.6. Termin wykonania obowiązków informacyjnych | str. 316

  II.12.7. Forma wykonania obowiązków informacyjnych | str. 317

  II.12.8. Bezwzględny charakter obowiązków informacyjnych | str. 318

  II.12.9. Zatwierdzanie decyzji pielęgniarki | str. 318

  II.13. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych jako podmiot decydujący o zastosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 322

  II.13.1. Pojęcie kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych | str. 322

  II.13.2. Ograniczony zakres kompetencji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych | str. 327

  II.13.3. Warunkowy charakter kompetencji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych | str. 328

  II.13.4. Obowiązek informacyjny kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych | str. 328

  II.14. Treść decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 329

  II.14.1. Określenie rodzaju przymusu bezpośredniego | str. 329

  II.14.2. Ograniczenia w wyborze rodzaju przymusu bezpośredniego | str. 330

  II.14.3. Ograniczenia temporalne decyzji o stosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 334

  II.15. Nadzór nad wykonaniem przymusu bezpośredniego | str. 337

  II.15.1. Podmiot nadzorujący i treść nadzoru | str. 337

  II.15.2. Nadzór a osobiste wykonywanie zastosowanego przymusu bezpośredniego | str. 338

  II.16. Odnotowywanie w dokumentacji medycznej zastosowania przymusu bezpośredniego, uprzedzenia o możliwości jego zastosowania oraz przyczyny odstąpienia od takiego uprzedzenia | str. 338

  II.16.1. Zakres przedmiotowy obowiązku odnotowania | str. 338

  II.16.2. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku odnotowania | str. 339

  II.16.3. Sposób i czas wykonania obowiązku odnotowania | str. 339

  II.16.4. Wniosek de lege ferenda | str. 340

  II.17. Udzielanie pomocy lekarzowi, pielęgniarce oraz kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przy stosowaniu przymusu bezpośredniego | str. 341

  II.17.1. Zakres podmiotowy obowiązku udzielenia pomocy i jego aktualizacja | str. 341

  II.17.2. Treść obowiązku udzielenia pomocy | str. 341

  II.17.3. Podmiot uprawniony do żądania udzielenia pomocy | str. 342

  II.17.4. Wnioskowy charakter udzielanej pomocy | str. 345

  II.18. Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 345

  II.18.1. Przedmiot oceny | str. 345

  II.18.2. Kryterium oceny | str. 346

  II.18.3. Przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego podlegające ocenie | str. 348

  II.18.4. Podmioty dokonujące oceny | str. 350

  II.18.5. Obowiązek dokonania oceny oraz jego powstanie i wygaśnięcie | str. 352

  II.18.6. Treść oceny | str. 353

  II.18.7. Charakter oceny | str. 353

  II.18.8. Termin dokonania oceny | str. 355

  II.18.9. Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny | str. 357

  II.18.10. Odpowiednie stosowanie przepisów do oceny zasadności poddania przymusowemu badaniu psychiatrycznemu | str. 357

  II.18.11. Ocena dokonywana przez inne podmioty | str. 357

   Art. 18a. [Zasady stosowania przymusu bezpośredniego] | str. 358

  1. Uwagi wprowadzające | str. 360

  I.1. Treść przepisu | str. 360

  I.2. Historia jednostki | str. 360

  I.3. Ratio legis | str. 360

  1. Treść normatywna przepisu | str. 361

  II.1. Zasada dopuszczalności kumulacji rodzajów przymusu bezpośredniego | str. 361

  II.2. Zasada niezbędności (konieczności) i tymczasowości stosowania przymusu bezpośredniego | str. 362

  II.3. Odebranie przedmiotów niebezpiecznych osobie unieruchomionej albo izolowanej | str. 364

  II.3.1. Obowiązek odebrania przedmiotów | str. 364

  II.3.2. Podmioty zobowiązane do odebrania przedmiotów | str. 365

  II.3.3. Przedmioty podlegające odebraniu | str. 365

  II.3.4. Granice czasowe odebrania przedmiotów | str. 367

  II.4. Kontrola pielęgniarska osoby unieruchomionej albo izolowanej | str. 368

  II.4.1. Uwagi ogólne | str. 368

  II.4.2. Przedmiot kontroli | str. 368

  II.4.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku przeprowadzenia kontroli | str. 369

  II.4.4. Podmiot zobowiązany do przeprowadzenia kontroli | str. 369

  II.4.5. Bezwzględny charakter obowiązku przeprowadzenia kontroli | str. 371

  II.4.6. Częstotliwość przeprowadzania kontroli | str. 373

  II.4.7. Czynności podejmowane w ramach przeprowadzania kontroli | str. 374

  II.5. Zastosowanie unieruchomienia albo izolacji przez lekarza | str. 375

  II.5.1. Uwagi ogólne | str. 375

  II.5.2. Podstawowy czas stosowania unieruchomienia albo izolacji oraz sposób jego wyznaczania i obliczania | str. 375

  II.5.3. Ogólne warunki podjęcia decyzji | str. 378

  II.6. Zastosowanie unieruchomienia albo izolacji przez pielęgniarkę | str. 378

  II.6.1. Ogólne warunki podjęcia decyzji | str. 378

  II.6.2. Obowiązek zawiadomienia lekarza | str. 380

  II.6.3. Granice czasowe stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 382

  II.7. Obowiązki zawiadomionego lekarza | str. 383

  II.7.1. Obowiązek przeprowadzenia badania | str. 383

  II.7.2. Czas przeprowadzenia badania | str. 386

  II.7.3. Obowiązek zdecydowania co do dalszego stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 387

  II.8. Decyzja pielęgniarki o zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego | str. 390

  II.8.1. Zakres przedmiotowy decyzji | str. 390

  II.8.2. Przesłanki podjęcia decyzji | str. 391

  II.8.3. Udokumentowanie decyzji | str. 393

  II.9. Uwagi ogólne dotyczące przedłużenia czasu stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 393

  II.9.1. Przypadki objęte przedłużeniem stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 393

  II.9.2. Granice czasowe przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 394

  II.9.3. Fakultatywność przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 394

  II.9.4. Charakter decyzji o przedłużeniu stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 395

  II.9.5. Udokumentowanie decyzji o przedłużeniu stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 396

  II.9.6. Autonomiczność kompetencji do przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 396

  II.9.7. Nadzór nad wykonywaniem przedłużonego stosowania unieruchomienia albo izolacji | str. 396

  II.10. Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na dwa pierwsze okresy | str. 397

  II.10.1. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji | str. 397

  II.10.2. Zbieg uprawnień do podjęcia decyzji | str. 398

  II.10.3. Obowiązek przeprowadzenia badania przed podjęciem decyzji | str. 399

  II.10.4. Ograniczenia ilościowe i czasowe podjęcia decyzji | str. 401

  II.10.5. Wymóg uzyskania opinii lekarza psychiatry przed podjęciem decyzji | str. 402

  II.11. Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na trzeci i kolejne okresy | str. 402

  II.11.1. Odmienność procedury | str. 402

  II.11.2. Obowiązek przeprowadzenia badania przed podjęciem decyzji | str. 405

  II.11.3. Ograniczenia czasowe podjęcia decyzji | str. 406

  II.11.4. Wymóg uzyskania opinii lekarza psychiatry przed podjęciem decyzji | str. 409

  II.12. Wymóg uzyskania opinii lekarsko-psychiatrycznej | str. 409

  II.12.1. Charakterystyka wymogu | str. 409

  II.12.2. Zaostrzenie wymogu względem uprzednio obowiązujących przepisów | str. 411

  II.12.3. Zastrzeżenia co do sposobu uregulowania wymogu | str. 412

  II.12.4. Brak obowiązku udokumentowania spełnienia wymogu | str. 413

  II.13. Powiadomienie o długotrwałym stosowaniu unieruchomienia albo izolacji | str. 414

  II.13.1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku powiadomienia | str. 414

  II.13.2. Przypadki objęte obowiązkiem powiadomienia | str. 414

  II.13.3. Treść obowiązku powiadomienia | str. 415

  II.13.4. Podmiot powiadamiany | str. 415

  II.13.5. Termin wykonania obowiązku powiadomienia | str. 418

  II.13.6. Forma wykonania obowiązku powiadomienia | str. 418

  II.13.7. Podmiot zobowiązany do dokonania powiadomienia | str. 419

  II.13.9. Jednorazowy charakter obowiązku powiadomienia | str. 419

   Art. 18b. [Stosowanie przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej; decyzja o przewiezieniu osoby do szpitala psychiatrycznego] | str. 420

  1. Uwagi wprowadzające | str. 420

  I.1. Treść przepisu | str. 420

  I.2. Historia jednostki | str. 421

  I.3. Ratio legis | str. 421

  1. Treść normatywna przepisu | str. 421

  II.1. Przesłanki przedłużenia stosowania unieruchomienia albo izolacji przez pielęgniarkę | str. 421

  II.2. Granice czasowe stosowania unieruchomienia albo izolacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej | str. 430

  II.3. Przedłużenie stosowania unieruchomienia albo izolacji na czas powyżej 8 godzin | str. 431

  II.3.1. Wymóg warunków szpitalnych | str. 431

  II.3.2. Tryb przedłużenia | str. 432

  II.4. Obowiązek powiadomienia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego | str. 433

  II.4.1. Przypadki objęte obowiązkiem powiadomienia | str. 433

  II.4.2. Treść obowiązku powiadomienia | str. 437

  II.4.3. Podmiot powiadamiany | str. 438

  II.4.4. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku powiadomienia | str. 439

  II.4.5. Bezwzględny charakter obowiązku powiadomienia | str. 439

  II.4.6. Podmiot zobowiązany do powiadomienia | str. 440

  II.4.7. Termin wykonania obowiązku powiadomienia | str. 440

  II.4.8. Forma wykonania obowiązku powiadomienia | str. 441

   Art. 18c. [Odnotowanie zastosowania przymusu bezpośredniego; przekazanie instrukcji o zakresie i sposobie zastosowania przymusu bezpośredniego] | str. 441

  1. Uwagi wprowadzające | str. 442

  I.1. Treść przepisu | str. 442

  I.2. Historia jednostki | str. 443

  I.3. Ratio legis | str. 443

  1. Treść normatywna przepisu | str. 443

  II.1. Odnotowanie zastosowania przymusu bezpośredniego w dokumentacji medycznej | str. 443

  II.1.1. Uwagi ogólne | str. 443

  II.1.2. Rodzaje dokumentacji medycznej, w której dokonuje się odnotowania | str. 444

  II.1.3. Rodzaje odnotowywanych zdarzeń | str. 444

  II.2. Zamieszczenie informacji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w rejestrze przypadków jego zastosowania | str. 445

  II.2.1. Zdarzenia podlegające zarejestrowaniu | str. 445

  II.2.2. Prowadzenie rejestru | str. 446

  II.2.3. Informacje o zdarzeniu zamieszczane w rejestrze | str. 447

  II.2.4. Podmiot odpowiedzialny za zamieszczenie informacji w rejestrze | str. 450

  II.2.5. Termin zamieszczenia informacji w rejestrze i forma jego prowadzenia | str. 451

  II.3. Kwalifikacje osób wykonujących przymus bezpośredni | str. 452

  II.3.1. Wymóg odbycia instruktażu | str. 452

  II.3.2. Sposób przeprowadzenia instruktażu | str. 452

  II.3.3. Przedmiot instruktażu | str. 452

  II.3.4. Jednorazowy charakter obowiązku odbycia instruktażu | str. 453

  II.3.5. Uwaga końcowa | str. 454

  II.4. Przekazanie instrukcji w zakresie okoliczności, zasad i sposobu stosowania przymusu bezpośredniego | str. 455

  II.4.1. Ogólna charakterystyka obowiązku przekazania instrukcji | str. 455

  II.4.2. Podmioty odpowiedzialne za przekazanie instrukcji | str. 456

  II.4.3. Brak wymogu weryfikacji przyswojenia przekazanych instrukcji | str. 457

  II.4.4. Sposób przekazania instrukcji | str. 457

   Art. 18d. [Umieszczenie osoby unieruchomionej w odpowiednim pomieszczeniu] | str. 459

  1. Uwagi wprowadzające | str. 459

  I.1. Treść przepisu | str. 459

  I.2. Historia jednostki | str. 459

  I.3. Ratio legis | str. 460

  1. Treść normatywna przepisu | str. 460

  II.1. Nakaz umieszczenia osoby unieruchomionej w pomieszczeniu jednoosobowym | str. 460

  II.2. Wyjątki od nakazu umieszczenia osoby unieruchomionej w pomieszczeniu jednoosobowym | str. 462

  II.2.1. Uwagi ogólne | str. 462

  II.2.2. Przesłanki umieszczenia w pomieszczeniu niejednoosobowym | str. 464

   Art. 18e. [Pomieszczenia przeznaczone do izolacji] | str. 470

  1. Uwagi wprowadzające | str. 471

  I.1. Treść przepisu | str. 471

  I.2. Historia jednostki | str. 471

  I.3. Ratio legis | str. 472

  1. Treść normatywna przepisu | str. 472

  II.1. Urządzenie pomieszczenia przeznaczonego do stosowania izolacji | str. 472

  II.1.1. Uwagi ogólne | str. 472

  II.1.2. Bezwzględny charakter wymogów co do urządzenia pomieszczenia | str. 473

  II.1.3. Wymogi określone w art. 3 pkt 6 lit. d u.o.z.p. | str. 473

  II.1.4. Urządzenie pomieszczenia w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem ciała | str. 474

  II.1.5. Urządzenie pomieszczenia w sposób odpowiadający wymogom pokoi łóżkowych | str. 475

  II.2. Wyposażenie w instalację monitoringu | str. 478

  II.2.1. Obowiązek wyposażenia w instalację | str. 478

  II.2.2. Wymogi co do instalacji | str. 479

  II.2.3. Szczególny charakter regulacji ustanawiającej obowiązek wyposażenia w instalację | str. 480

  II.2.4. Wymóg poinformowania o wyposażeniu w instalację | str. 480

  II.2.5. Obowiązek wyposażenia w instalację a kontrola z art. 43 u.o.z.p. | str. 481

  II.3. Ograniczenia w zakresie monitorowania obrazu | str. 481

  II.4. Ograniczenia w zakresie monitorowania dźwięku | str. 483

  II.4.1. Uwagi ogólne | str. 483

  II.4.2. Informacje objęte tajemnicą spowiedzi | str. 483

  II.4.3. Informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną | str. 485

  II.4.4. Uwaga końcowa | str. 488

  II.5. Przetwarzanie danych utrwalonych za pomocą urządzeń monitorujących | str. 488

  II.5.1. Uwagi ogólne | str. 488

  II.5.2. Dane objęte przetwarzaniem | str. 489

  II.5.3. Pojęcie przetwarzania danych | str. 490

  II.5.4. Wymóg posiadania upoważnienia | str. 490

  II.5.5. Forma upoważnienia | str. 491

  II.5.6. Rodzaje upoważnienia | str. 492

  II.5.7. Zakres przedmiotowy i podmiotowy upoważnienia | str. 492

  II.5.8. Obowiązek zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych | str. 493

  II.5.9. Upoważnienie do przetwarzania danych wynikające z przepisów szczególnych | str. 493

  II.6. Przechowywanie, usuwanie i niszczenie zapisu monitoringu | str. 493

  II.6.1. Uwagi ogólne | str. 493

  II.6.2. Obowiązek przechowywania zapisu | str. 494

  II.6.3. Obowiązek unicestwienia zapisu | str. 497

   Art. 18f. [Delegacja ustawowa] | str. 500

  1. Uwagi wprowadzające | str. 500

  I.1. Treść przepisu | str. 500

  I.2. Historia jednostki | str. 501

  I.3. Ratio legis | str. 501

  1. Treść normatywna przepisu | str. 501

  II.1. Ogólne zasady wydawania rozporządzeń | str. 501

  II.1.1. Wymogi konstytucyjne stawiane przepisom upoważniającym | str. 501

  II.1.2. Inne uwarunkowania konstytucyjne wydawania rozporządzeń | str. 502

  II.2. Podmiot uprawniony do wydania rozporządzenia | str. 503

  II.3. Charakter upoważnienia do wydania rozporządzenia | str. 505

  II.3.1. Obowiązek wydania rozporządzenia | str. 505

  II.3.2. Niezbędność wydania rozporządzenia dla funkcjonowania ustawy | str. 505

  II.4. Zakres spraw przekazanych do uregulowania | str. 505

  II.5. Wytyczne co do treści rozporządzenia | str. 508

  II.5.1. Potrzeba ochrony praw i godności osoby, wobec której stosowany jest przymus bezpośredni | str. 508

  II.5.2. Potrzeba skutecznej oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego | str. 509

  II.6. Treść rozporządzenia | str. 510

  II.6.1. Uwagi ogólne | str. 510

  II.6.2. Określenie przedmiotu normowania | str. 511

  II.6.3. Określenie rodzaju oraz treści dokumentu, w którym odnotowuje się zastosowanie przymusu bezpośredniego | str. 511

  II.6.4. Określenie karty zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 515

  II.6.5. Określenie sposobu przeprowadzania oceny stanu fizycznego | str. 523

  II.6.6. Określenie sposobu dokonywania i treści oceny zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 532

  II.6.7. Określenie statusu karty zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny stanu fizycznego osoby | str. 537

  II.6.8. Przepis intertemporalny | str. 537

  II.6.9. Przepis o wejściu w życie | str. 538

   Art. 19. [Badanie na zlecenie organu postępowania] | str. 539

  1. Uwagi wprowadzające | str. 539

  I.1. Treść przepisu | str. 539

  I.2. Uwagi systemowe | str. 540

  I.3. Historia jednostki | str. 540

  I.4. Ratio legis | str. 540

  1. Treść normatywna przepisu | str. 540

  III. Uwagi legislacyjne | str. 541

   Art. 20. [Osoby ubezwłasnowolnione częściowo] | str. 542

  1. Uwagi wprowadzające | str. 542

  I.1. Uwagi systemowe | str. 542

  I.2. Historia jednostki | str. 542

  1. Treść normatywna przepisu | str. 542

  II.1. Rola kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo | str. 542

  II.2. Kurator a prawo pacjenta do depozytu | str. 543

  Rozdział 3

  Postępowanie lecznicze | str. 544

  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 544

   Art. 21. [Przymusowe badanie psychiatryczne] | str. 544

  1. Uwagi wprowadzające | str. 545

  I.1. Treść przepisu | str. 545

  I.2. Uwagi systemowe | str. 545

  I.3. Historia jednostki | str. 545

  I.4. Ratio legis | str. 546

  1. Treść normatywna art. 21 ust. 1 | str. 546

  III. Treść normatywna art. 21 ust. 2 | str. 550

  1. Treść normatywna art. 21 ust. 3 | str. 551
  2. Treść normatywna art. 21 ust. 4 | str. 551
  3. Doktryna paternalizmu | str. 552

   Art. 22. [Obowiązek uzyskania zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego] | str. 553

  1. Uwagi wprowadzające | str. 555

  I.1. Treść przepisu | str. 555

  I.2. Historia jednostki | str. 555

  1. Treść normatywna art. 22 ust. 1 | str. 556

  II.1. Podstawowe warunki przyjęcia osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego | str. 556

  II.2. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego | str. 557

  II.3. Pisemna zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 558

  II.4. Brak pisemnej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 559

  II.5. Obowiązek zbadania osoby z zaburzeniami psychicznymi przed przyjęciem do szpitala psychiatrycznego | str. 560

  II.6. Potwierdzenie przez pacjenta uzyskania informacji związanych z pobytem w szpitalu psychiatrycznym | str. 561

  III. Treść normatywna art. 22 ust. 1a | str. 561

  1. Treść normatywna art. 22 ust. 2 | str. 561

  IV.1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 561

  IV.2. Postępowanie sądowe w sprawie o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 562

  1. Treść normatywna art. 22 ust. 2a i 2b | str. 563
  2. Treść normatywna art. 22 ust. 2c | str. 564

  VII. Treść normatywna art. 22 ust. 3 | str. 565

  VIII. Treść normatywna art. 22 ust. 4 | str. 566

  1. Treść normatywna art. 22 ust. 5 | str. 566
  2. Treść normatywna art. 22 ust. 6 | str. 567

   Art. 23. [Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta] | str. 567

  1. Treść przepisu | str. 568
  2. Historia jednostki | str. 569

  III. Ratio legis | str. 569

  1. Treść normatywna art. 23 | str. 570

  IV.1. Treść normatywna art. 23 ust. 1 | str. 570

  IV.1.1. Osoba chora psychicznie | str. 570

  IV.1.2. „Możliwość” przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 573

  IV.1.3. Brak zgody wymaganej w art. 22 u.o.z.p. | str. 573

  IV.1.4. Bezpośrednie zagrożenie własnego życia albo życia lub zdrowia innych osób. Zachowanie dotychczasowe | str. 576

  IV.1.5. Związek przyczynowy pomiędzy chorobą psychiczną a bezpośrednim zagrożeniem | str. 579

  IV.2. Treść normatywna art. 23 ust. 2 | str. 580

  IV.3. Treść normatywna art. 23 ust. 3 | str. 582

  IV.4. Treść normatywna art. 23 ust. 4 | str. 583

  IV.5. Treść normatywna art. 23 ust. 5 | str. 585

  1. Stosowanie i cel komentowanej regulacji | str. 586
  2. Przyjęcie w trybie nagłym a odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa | str. 588

  VI.1. Odpowiedzialność karna | str. 588

  VI.2. Odpowiedzialność cywilna | str. 589

  VI.3. Odpowiedzialność zawodowa | str. 590

   Art. 24. [Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia] | str. 590

  1. Uwagi wprowadzające | str. 591

  I.1. Treść przepisu | str. 591

  I.2. Uwagi systemowe | str. 591

  I.3. Historia jednostki | str. 592

  I.4. Ratio legis | str. 592

  1. Treść normatywna przepisu | str. 593

  II.1. Uprawnienie do diagnostycznego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta | str. 593

  II.2. Zakres podmiotowy przepisu | str. 594

  II.3. Pojęcie „bez zgody wymaganej w art. 22 u.o.z.p.” | str. 597

  II.4. Pojęcie „bezpośredniego zagrożenia własnego życia albo życia lub zdrowia innych osób” | str. 597

  II.5. Pojęcie „zachowania dotychczasowego” | str. 598

  II.6. Przesłanki uzasadniające diagnostyczne przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 598

  III. Pobyt w szpitalu – cel, czas, przebieg, czynności towarzyszące | str. 598

  1. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o diagnostycznym przyjęciu do szpitala psychiatrycznego | str. 601

   Art. 25. [Sądowa kontrola nad przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym] | str. 602

  1. Uwagi wprowadzające | str. 602

  I.1. Treść przepisu | str. 602

  I.2. Uwagi systemowe | str. 602

  I.3. Historia jednostki | str. 602

  I.4. Ratio legis | str. 603

  1. Treść normatywna art. 25 ust. 1 | str. 604

  III. Treść normatywna art. 25 ust. 2 | str. 609

  1. Czynności sądu w trybie art. 25 | str. 612
  2. Uczestnicy postępowania przed sądem opiekuńczym | str. 613
  3. Wykładnia art. 25 | str. 614

   Art. 26. [Późniejsze wyrażenie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym] | str. 616

  1. Uwagi wprowadzające | str. 617

  I.1. Treść przepisu | str. 617

  I.2. Uwagi systemowe | str. 617

  I.3. Historia jednostki | str. 617

  I.4. Ratio legis | str. 617

  1. Treść normatywna art. 26 ust. 1 | str. 618

  III. Treść normatywna art. 26 ust. 2 | str. 622

  1. Czynności sądu w trybie art. 26 | str. 623
  2. Uwagi legislacyjne | str. 623

   Art. 27. [Zawiadomienie szpitala o postanowieniu w przedmiocie umieszczenia w nim osoby bez jej zgody] | str. 624

  1. Uwagi wprowadzające | str. 625

  I.1. Treść przepisu | str. 625

  I.2. Uwagi systemowe | str. 625

  I.3. Historia jednostki | str. 625

  I.4. Ratio legis | str. 625

  1. Treść normatywna przepisu | str. 625

  II.1. Zawiadomienie szpitala psychiatrycznego przez sąd | str. 625

  II.2. Postanowienie o braku podstaw do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 627

  III. Uwagi legislacyjne | str. 627

   Art. 28. [Cofnięcie zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycznym] | str. 628

  1. Uwagi wprowadzające | str. 628

  I.1. Treść przepisu | str. 628

  I.2. Uwagi systemowe | str. 628

  I.3. Historia jednostki | str. 628

  I.4. Ratio legis | str. 628

  1. Treść normatywna przepisu | str. 629

  III. Uwagi legislacyjne | str. 631

   Art. 29. [Wnioskowy tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego] | str. 631

  1. Uwagi wprowadzające | str. 632

  I.1. Treść przepisu | str. 632

  I.2. Uwagi systemowe | str. 632

  I.3. Historia jednostki | str. 632

  I.4. Ratio legis | str. 632

  1. Treść normatywna | str. 633

  II.1. Uwagi ogólne | str. 633

  II.2. Przesłanka choroby psychicznej | str. 633

  II.3. Dodatkowe przesłanki | str. 635

  II.4. Właściwość sądu | str. 636

  II.5. Legitymacja czynna | str. 636

  II.6. Legitymacja czynna innych podmiotów | str. 636

  II.7. Kryteria oceny przesłanek | str. 637

  III. Uwagi legislacyjne | str. 638

   Art. 30. [Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego] | str. 638

  1. Uwagi wprowadzające | str. 639

  I.1. Treść przepisu | str. 639

  I.2. Uwagi systemowe | str. 639

  I.3. Historia jednostki | str. 639

  I.4. Ratio legis | str. 639

  1. Treść normatywna przepisu | str. 640

  II.1. Wymogi formalne wniosku | str. 640

  II.2. Obowiązek dołączenia orzeczenia lekarza psychiatry | str. 640

  II.3. Wezwanie do usunięcia braków | str. 641

  II.4. Wszczęcie postępowania pomimo braku orzeczenia lekarza psychiatry | str. 641

  II.5. Wyznaczenie rozprawy | str. 643

   Art. 30a. [uchylony] | str. 643

   Art. 30b. [Rejestr osób przyjętych do szpitala] | str. 643

  1. Uwagi wprowadzające | str. 645

  I.1. Treść przepisu | str. 645

  I.2. Historia jednostki | str. 645

  1. Treść normatywna art. 30b | str. 645

  II.1. Obowiązek prowadzenia rejestru osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego | str. 645

  II.2. Układ danych zawartych w rejestrze szpitala psychiatrycznego | str. 646

  II.3. Sposób prowadzenia rejestru w szpitalu psychiatrycznym | str. 646

  II.4. Tajemnica danych zawartych w rejestrze szpitala psychiatrycznego i sposób ich udostępniania | str. 646

  II.5. Obowiązki związane z prowadzeniem rejestru jako dokumentacji zbiorczej szpitala psychiatrycznego | str. 647

   Art. 31. [Stosowanie do trybu wnioskowego przepisów o postępowaniu z urzędu w przedmiocie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego] | str. 647

  1. Uwagi wprowadzające | str. 647

  I.1. Treść przepisu | str. 647

  I.2. Uwagi systemowe | str. 647

  I.3. Historia jednostki | str. 648

  I.4. Ratio legis | str. 648

  1. Treść normatywna art. 31 | str. 651

  II.1. Przesłanki zmiany trybu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 651

  II.2. Obowiązek zmiany trybu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 652

  II.3. Zakres czasowy zmiany trybu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 653

  II.4. Forma decyzji o zmianie trybu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego | str. 653

  II.5. Właściwość miejscowa sądu | str. 654

  II.6. Sposób zakończenia postępowania prowadzonego w trybie art. 29 u.o.z.p. | str. 655

   Art. 32. [Stosowanie przymusu bezpośredniego przy przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, na obserwację lub w razie cofnięcia zgody na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym] | str. 656

  1. Uwagi wprowadzające | str. 656

  I.1. Treść przepisu | str. 656

  1. Treść normatywna art. 32 | str. 656

  III. Sposoby zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 657

  Postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej bez jej zgody | str. 658

   Art. 33. [Podejmowanie czynności leczniczych wobec osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody] | str. 658

  1. Uwagi wprowadzające | str. 658

  I.1. Uwagi systemowe | str. 658

  I.2. Historia jednostki | str. 658

  1. Treść normatywna przepisu | str. 659

  II.1. Niezbędne czynności lecznicze | str. 659

  II.2. Planowane postępowanie lecznicze | str. 661

  II.3. Wykaz świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody | str. 662

  II.4. Wniosek o nakazanie wypisania | str. 663

   Art. 34. [Stosowanie przymusu bezpośredniego przy dokonywaniu czynności leczniczych] | str. 663

  1. Uwagi wprowadzające | str. 664

  I.1. Treść przepisu | str. 664

  I.2. Uwagi systemowe | str. 664

  I.3. Historia jednostki | str. 665

  I.4. Ratio legis | str. 665

  1. Treść normatywna przepisu | str. 666

  II.1. Uprawnienie do stosowania przymusu bezpośredniego | str. 666

  II.2. Zakres podmiotowy przepisu | str. 667

  II.3. Pojęcie „bez zgody” | str. 668

  II.4. Katalog środków przymusu bezpośredniego | str. 669

  II.5. Przesłanki uzasadniające stosowanie przymusu bezpośredniego | str. 670

  II.6. Samowolne opuszczenie szpitala psychiatrycznego | str. 671

  III. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o stosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie art. 34 u.o.z.p. | str. 671

  1. Konieczność odnotowania w dokumentacji medycznej faktu zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 672
  2. Możliwość stosowania art. 34 u.o.z.p. wobec pacjentów przyjętych na podstawie art. 29 ust. 1 u.o.z.p. | str. 672
  3. Możliwość stosowania art. 34 u.o.z.p. wobec pacjentów przyjętych na podstawie art. 24 ust. 1 u.o.z.p. | str. 674

  Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej tam bez jej zgody | str. 675

   Art. 35. [Zasady wypisywania ze szpitala psychiatrycznego pacjenta przyjętego bez jego zgody] | str. 675

  1. Uwagi wprowadzające | str. 675

  I.1. Treść przepisu | str. 675

  I.2. Uwagi systemowe | str. 675

  I.3. Ratio legis | str. 676

  1. Treść normatywna przepisu | str. 676

  II.1. Decyzja o wypisaniu ze szpitala | str. 676

  II.2. Zgoda pacjenta na dalszy pobyt w szpitalu psychiatrycznym | str. 677

  II.3. Zawiadomienie sądu opiekuńczego | str. 677

   Art. 36. [Wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego] | str. 677

  1. Uwagi wprowadzające | str. 678

  I.1. Uwagi systemowe | str. 678

  I.2. Historia jednostki | str. 678

  1. Treść normatywna przepisu | str. 678

  II.1. Wniosek o nakazanie wypisania | str. 678

  II.2. Krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku | str. 680

  II.3. Wniosek do sądu opiekuńczego | str. 681

   Art. 37. [Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu leczniczym] | str. 681

  1. Uwagi wprowadzające | str. 682

  I.1. Uwagi systemowe | str. 682

  I.2. Historia jednostki | str. 682

  1. Treść normatywna przepisu | str. 682

  Rozdział 4

  Przyjęcie do domu pomocy społecznej | str. 683

   Art. 38. [Warunki przyjęcia do domu pomocy społecznej] | str. 683

   Art. 39. [Umieszczenie w domu pomocy społecznej pomimo braku zgody] | str. 684

  1. Uwagi wprowadzające | str. 684

  I.1. Treść przepisu | str. 684

  I.2. Uwagi systemowe | str. 685

  I.3. Historia jednostki | str. 685

  I.4. Ratio legis | str. 686

  I.5. Uwagi legislacyjne. | str. 686

  1. Treść normatywna przepisu | str. 687

  II.1. Jednolitość instytucji domów pomocy społecznej w systemie prawnym | str. 688

  II.1.1. Założenia aksjologiczne instytucji DPS zawarte w ustawie o pomocy społecznej | str. 691

  II.1.2. Zasady interpretacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego | str. 692

  II.1.3. Możliwość stosowania przepisów art. 38 i 39 u.o.z.p. wobec obywateli innych państw | str. 693

  II.2. Inne instytucje świadczące pomoc osobom niezdolnym do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych niebędące DPS | str. 693

  II.2.1. ZOL | str. 694

  II.2.1.1. Umieszczenie w ZOL na oddziale psychiatrycznym a stosowanie przepisów art. 38 i 39 u.o.z.p. | str. 695

  II.2.1.2. Umieszczenie w ZOL na oddziale ogólnym a stosowanie przepisów art. 38 i 39 u.o.z.p. | str. 695

  II.2.2. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – prowadzone w ramach działalności gospodarczej (art. 67 i n. u.p.s. – rozdział 3 działu II u.p.s.) | str. 698

  II.3. Podstawy prawne przyjęcia do DPS w polskim systemie prawnym a umieszczenie na podstawie art. 38 i 39 u.o.z.p. | str. 699

  II.3.1. Zasady przyjęcia do domu pomocy społecznej uregulowane w ustawie o pomocy społecznej a zasady przyjęcia do DPS na podstawie art. 38 i 39 u.o.z.p. | str. 700

  II.3.1.1. Zbieżność regulacji | str. 700

  II.3.1.2. Różnice w zakresie ww. regulacji | str. 703

  II.3.2. Wzajemny stosunek podstaw przyjęcia do DPS uregulowanych w art. 38 i 39 u.o.z.p. oraz w art. 54 ust. 1 u.p.s. | str. 704

  II.3.3. Ratio legis ustanowienia odrębnych podstaw przyjęcia do DPS w przepisach art. 38 i 39 u.o.z.p. oraz art. 54 ust. 1 u.p.s. | str. 705

  II.3.4. Umieszczenie w DPS jako jednolita instytucja prawna w kontekście podstaw umieszczenia w DPS | str. 707

  II.3.5. Tzw. dobrowolne i przymusowe umieszczenie w DPS | str. 709

  II.3.6. Przepis art. 54 ust. 4 u.p.s. jako ewentualna podstawa prawna umieszczenia w DPS bez zgody | str. 711

  II.3.7. Podstawy przyjęcia do domu pomocy społecznej uregulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str. 714

  II.3.8. Małoletni i nieletni | str. 716

  II.3.8.1. Regulacja zawarta w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym | str. 716

  II.3.8.1.1. Możliwość umieszczenia osoby małoletniej w DPS na podstawie uznania, że wskazane w przepisie art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. placówki są tożsame z DPS | str. 717

  II.3.8.1.2. Możliwość umieszczenia osoby małoletniej w DPS na podstawie otwartego katalogu zarządzeń opiekuńczych wydawanych na mocy art. 109 § 2 k.r.o. | str. 718

  II.3.8.2. Regulacja w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich | str. 719

  II.3.8.2.1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 719

  II.3.8.2.2. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich | str. 721

  II.3.9. Wzajemny stosunek podstaw prawnych umieszczenia w DPS | str. 723

  II.3.10. Znaczenie podstawy prawnej umieszczenia w DPS | str. 724

  III. Znaczenie woli (zgody) dla możliwości umieszczenia w DPS | str. 724

  III.1. Znaczenie woli osoby, która miałaby zostać umieszczona w DPS | str. 725

  III.2. Możliwość umieszczenia w DPS osoby z pominięciem jej woli | str. 726

  III.2.1. Regulacja konstytucyjna | str. 726

  III.2.2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych | str. 727

  III.2.3. Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 727

  III.2.4. Regulacja ustawowa | str. 728

  III.2.4.1. Zasada dobrowolności umieszczenia w DPS | str. 728

  III.2.4.2. Wyjątki od zasady dobrowolności umieszczenia w DPS | str. 729

  1. Umieszczenia w DPS a wymogi ustawowe w zakresie woli (zgody) | str. 730

  IV.1. Umieszczenie w DPS za zgodą | str. 730

  IV.1.1. Czyja zgoda na umieszczenie w DPS jest potrzebna | str. 730

  IV.1.2. Realizacja wymogu wyrażenia zgody | str. 731

  IV.1.3. Umieszczenie w DPS za zgodą – konfiguracje proceduralne | str. 731

  IV.1.4. Status przedstawiciela ustawowego | str. 732

  IV.2. Brak wymogu zgody osoby umieszczanej w DPS | str. 734

  IV.2.1. Sytuacje, w których dla umieszczenia w DPS nie jest wymagana zgoda osoby, której dotyczy umieszczenie | str. 734

  IV.2.2. Zasady umieszczenia w DPS osoby, której zgoda na to umieszczenie nie jest wymagana | str. 735

  IV.3. Umieszczenie w DPS z pominięciem woli osoby umieszczanej | str. 736

  IV.4. Umieszczenie w DPS bez zgody

Komentarze (0)