• Zamawiaj do paczkomatu
 • Płać wygodnie
 • Obniżka
 • Nowy
Metody terapii logopedycznej

Metody terapii logopedycznej

978-83-227-9568-2
126,00 zł
112,90 zł Zniżka 13,10 zł
Ilość
od 2 do 3 dni

  Dostawa

Wybierz Paczkomat Inpost, Kuriera DPD lub Pocztę Polską. Kliknij po więcej szczegółów

  Płatność

Zapłać szybkim przelewem, kartą płatniczą lub za pobraniem. Kliknij po więcej szczegółów

  Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni. Kliknij po więcej szczegółów

Opis
Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było. Od lat czekali na nią polscy logopedzi. Dzięki redaktorkom tomu, prof. Anecie Domagale i prof. Urszuli Mireckiej, udało się zebrać wybitnych badaczy i praktyków, zajmujących się różnymi aspektami terapii logopedycznej w Polsce, i zachęcić ich do napisania rozdziałów tejże monografii. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że książka „Metody terapii logopedycznej” odegra niezwykle ważną rolę w nauczaniu uniwersyteckim logopedów oraz przyczyni się do wzbogacenia i uporządkowania postępowania logopedycznego na etapie prowadzenia terapii. Jest ona bowiem pod wieloma względami pionierska. Oprócz istotnego znaczenia dydaktycznego należy także podkreślić znaczenie inspirujące tej pracy. Zainteresują się nią z pewnością studenci stacjonarnych kierunków logopedycznych oraz słuchacze logopedycznych studiów podyplomowych (logopedii ogólnej, neurologopedii, oligofrenologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej). Zawiera ona także cenne informacje dla logopedów praktyków. Może być również bardzo przydatna dla wykładowców akademickich reprezentujących logopedię.
Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Milewskiego
Szczegóły produktu
UMCS
18227
9788322795682
978-83-227-9568-2

Opis

Miejsce wydania
Lublin
Rok wydania
2022
Numer wydania
2
Oprawa
twarda
Liczba stron
1094
Wymiary
175 x 245
Waga
2200
 • Część I. TERAPIA LOGOPEDYCZNA. OPIS METOD
  1. Kompetencja językowa, komunikacyjna i poznawcza – kształtowanie i odbudowa
  Udostępnianie języka metodą fonogestowej wizualizacji głosek
  Metoda werbo -tonalna w praktyce logopedycznej
  Rozwijanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej osób z uszkodzeniami słuchu. Typy ćwiczeń słowotwórczych
  Metoda krakowska – techniki diagnozy, stymulacji i terapii zaburzeń rozwoju dzieci
  Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy
  Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówiących z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej
  Metody behawioralne w terapii osób z autyzmem
  Terapia mutyzmu psychogennego
  Opieka terapeutyczna nad pacjentem z padaczką
  Metody glottodydaktyczne w rozwijaniu kompetencji gramatycznej dzieci objętych terapią logopedyczną
  Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego
  Niedyrektywna terapia logopedyczna dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  Metody terapii w przypadku anomii
  Metody terapii w przypadku afazji globalnej
  WSPIERAM. Terapia pośrednia w chorobie Alzheimera
  2. Sprawności realizacyjne – kształtowanie i odbudowa
  Metody mechaniczne i fonetyczne w terapii zaburzeń artykulacji
  SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w wybranych formach dyslalii obwodowej
  Wykorzystanie obrazów akustycznych w terapii logopedycznej.
  Programy PRAAT i WaveSurfer
  Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
  FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
  System VocaStim w terapii zaburzeń połykania
  Terapia osób z dyzartrią w dwóch ujęciach:: terapia uniwersalna psychologiczno- motoryczna oraz terapia uwzględniająca patomechanizm zaburzeń
  Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci
  Metoda naturalnego rytmu mowy w terapii osób jąkających się
  Terapia jąkania w ujęciu
  Usprawnianie realizacji prozodii – przegląd metod i programów terapeutycznych
  3. Metody wspomagające w terapii logopedycznej
  Logorytmika
  Integracja Sensoryczna
  Terapia psychomotoryczna Procus i Block w postępowaniu logopedycznym
  Relaksacja
  Część II. ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE W PATOLOGII MOWY. EGZEMPLIFIKACJA
  1. Postępowanie terapeutyczne. Opis przypadków
  Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu rehabilitowane metodą audytywno-werbalną. Opis przypadku
  Metoda Warnkego w terapii pacjenta z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Opis przypadków
  Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Opis przypadku
  Opis przypadku dwujęzycznych bliźniąt jednojajowych
  Terapia logopedyczna dziecka z sygmatyzmem lateralnym
  Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku
  Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podśluzówkowym. Opis przypadku
  Postępowanie terapeutyczne w przypadku dzieci rozszczepowych z nosowaniem otwartym. Opis dwu przypadków
  Kinezjotaping, manualna terapia neuromięśniowa i elektrostymulacja w pracy z pacjentem z hipotonią. Opis przypadku
  System PECS w budowaniu funkcjonalnej komunikacji.
  Opis przypadku pacjenta z niepełnosprawnością sprzężoną:: autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
  Terapia niepłynności mówienia u siedmioletniego chłopca. Opis przypadku
  Metody terapii funkcji
  Zastosowanie innowacyjnych technologii w terapii logopedycznej osób ze schorzeniami neurologicznymi. Opis przypadku
  2. Logopeda w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym
  Wielospecjalistyczne wsparcie w procesie budowania wspólnot komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu
  Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Logopeda w placówkach oświatowych – rozwiązania systemowe
  Sprzężone zaburzenia w układzie ustno-twarzowym. Zasady współpracy w zespole terapeutycznym:: ortodonta – logopeda – fizjoterapeuta
  Terapia logopedyczna w przypadku afazji globalnej.
  Interdyscyplinarny model pracy w placówce służby zdrowia
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.