• Zamawiaj do paczkomatu
 • Płać wygodnie
 • Obniżka
Praktyka i teoria promocji zdrowia

Praktyka i teoria promocji zdrowia

9788381021845
60,00 zł
49,90 zł Zniżka 10,10 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 49,90 zł
Ilość
Od 2 do 3 dni

  Dostawa

Wybierz Paczkomat Inpost, Orlen Paczkę, DPD lub Pocztę Polską. Kliknij po więcej szczegółów

  Płatność

Zapłać szybkim przelewem, kartą płatniczą lub za pobraniem. Kliknij po więcej szczegółów

  Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni. Kliknij po więcej szczegółów

Opis
Minęło prawie 30 lat od powstania pojęcia idei i ruchu społecznego o nazwie promocja zdrowia, idei - która z początkiem lat 90. szybko przekształciła się w nową dziedzinę nauki o tej samej nazwie. W publikacji położono nacisk na zagadnienia praktyczne i dlatego książka stanowić doskonałą uzupełniającą lekturę dla studentów, a także stanowi zasób wskazówek i wiedzy przy opracowywaniu programów zdrowotnych przez pracowników administracji samorządowej różnych szczebli oraz organizacje pozarządowe zainteresowane poprawą sytuacji zdrowotnej w środowisku ich działania
Szczegóły produktu
CeDeWu
19001
9788381021845
978-83-8102-184-5

Opis

Miejsce wydania
Warszawa
Rok wydania
2023
Numer wydania
6
Oprawa
miękka foliowana
Liczba stron
296
Wymiary (mm)
165 x 235
Waga (g)
490
 • Rozdział 1
  Znaczenie rozwoju pojęcia zdrowia dla tworzenia nowych pojęć i wartości 9
  1.1. Wpływ rozwoju pojęcia zdrowia na powstawanie nowych dziedzin nauki
  i terminów 9
  1.2. Znaczenie rozwoju promocji zdrowia dla powstania strategii i programów
  pozyskiwania zdrowia 12

  Rozdział 2
  Psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia 18
  2.1. Psychologiczne aspekty zdrowia 18
  2.2. Antropologiczne aspekty zdrowia 21
  2.2.1. Problem normy i normalności 21
  2.2.2. Pojęcie normy fizjologicznej 22
  2.2.3. Teoria homeostazy a granice norm 22
  2.2.4. Adaptacja 23
  2.2.5. Zdolności adaptacyjne a rozwój chorób 24

  Rozdział 3
  Zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe 25
  3.1. Przegląd norm etycznych i zasad światopoglądowych a zdrowie 25
  3.2. Skrótowy przegląd norm i zasad światopoglądowych a bioetyka 28
  3.2.1. Punkt widzenia Światowej Organizacji Zdrowia na etykę
  i prawa człowieka 33
  3.3. Bioetyka a promocja zdrowia 35

  Rozdział 4
  Uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierające zdrowie 38
  4.1. Uwarunkowania zdrowia 38
  4.1.1. Środowiska wspierające zdrowie 60
  4.2. Metody pomiaru wyników działań na rzecz poprawy uwarunkowań zdrowia
  61

  Rozdział 5
  Wybrane polityki i strategie promocji zdrowia 63
  5.1. Umiejętność odczytywania zdrowia (Health literacy) 63
  5.1.1. Odczytywanie zdrowia a salutogeneza 65
  5.1.2. Odczytywanie zdrowia a siły napędowe rozwoju ludzkiego 66
  5.2. Polityki i strategie promocji zdrowia z uwzględnieniem płci 67
  5.2.1. Polityki i strategie promocji zdrowia kobiet 67
  5.2.2. Polityki i strategie promocji zdrowia mężczyzn 70
  Rozdział 6
  Udział promocji zdrowia w osiąganiu celów zdrowotnych 79
  6.1. Działania promocji zdrowia ukierunkowane na wyniki zdrowotne 79
  6.2. Metodologia oceny potrzeb zdrowotnych 82
  6.3. Ocena wpływu na zdrowie (HIA ? Health Impact Assessment) 86
  6.4. Ustanawianie celów zdrowotnych 95
  6.5. Pomiar wyników zdrowotnych uzyskanych poprzez programy
  promocji zdrowia 96
  6.5.1. Sześciostopniowy model oceny programów promocji zdrowia 100
  6.6. Standardy oceny jakości dla praktyki promocji zdrowia 102
  6.6.1. Ogólna ocena jakości praktyki promocji zdrowia 102
  6.6.2. Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia 105
  6.7. Próby poszukiwania dowodów związku pomiędzy interwencją a wynikiem
  109

  Rozdział 7
  Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych: gminy, miasta, powiatu,
  województwa 112
  7.1. Realizacja promocji zdrowia w środowisku lokalnym 113
  7.2. Zajęcia praktyczne ? opracowywanie programu promocji zdrowia
  dla środowiska lokalnego 125
  7.3. Skrining proponowanej polityki zdrowotnej 126

  Rozdział 8
  Promocja zdrowia jako zadanie dla opieki zdrowotnej 131
  8.1. Realizacja zadań promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej 131
  8.1.1. Zadania p.o.z. w zakresie promocji zdrowia 132
  8.1.2. Przykład projektu włączenia promocji zdrowia do zadań podstawowej
  opieki zdrowotnej 135
  8.2. Realizacja zadań promocji zdrowia praktyce lekarza specjalisty 138
  8.3. Realizacja zadań promocji zdrowia w praktyce innych profesjonalistów
  opieki zdrowotnej 139
  8.4. Realizacja zadań promocji zdrowia w praktyce działów niemedycznych opieki
  zdrowotnej 141

  Rozdział 9
  Środowisko i zdrowie ? zdrowie środowiskowe 144
  9.1. Ochrona środowiska a zdrowie 144

  Rozdział 10
  Aktualne możliwości wykorzystania teorii ekonomii zdrowia
  dla potrzeb promocji zdrowia 152
  10.1. Zastosowanie terminologii ekonomii w promocji zdrowia 152
  10.2. Przykłady prób wykorzystania teorii ekonomii dla potrzeb promocji
  zdrowia 155
  10.3. Zastosowanie oceny ekonomicznej stosowanej w medycznej opiece
  zdrowotnej dla celów promocji zdrowia 157
  10.3.1. Główne problemy zastosowania technik oceny ekonomicznej
  w promocji zdrowia 160

  Rozdział 11
  Aktualne możliwości finansowania działań promocji zdrowia 162
  11.1. Podstawowe źródła finansowania działań promocji zdrowia w Polsce 163
  11.2. Przepisy prawa dotyczące działań z zakresu promocji zdrowia
  i ich finansowania 164
  11.3. Finansowanie programów zdrowotnych w Unii Europejskiej 167

  Rozdział 12
  Planowanie i wdrażanie krajowych programów zdrowia publicznego 169
  12.1. Strategie ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia ludności 174

  Rozdział 13
  Promocja zdrowia w procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej 179
  13.1. Strategie dla interwencji w toku reform 180
  13.2. Karta Lubljańska 181
  13.3. Polityczne aspekty reformy opieki zdrowotnej 186
  13.4. Główne problemy i wyzwania polityk zdrowotnych 186

  Rozdział 14
  Rola legislacji we wdrażaniu polityki promocji zdrowia 187
  14.1. Rola legislacji we wdrażaniu ogólnej polityki zdrowotnej 187
  14.2. Przygotowywanie bazy legislacyjnej dla reform systemu opieki zdrowotnej
  189
  14.3. Wdrażanie legislacji zdrowotnej 190
  14.4. Możliwości zmian w politykach zdrowotnych 192
  14.4.1. Model woli politycznej 192
  14.4.2. Model frakcji politycznych 193
  14.4.3. Model politycznego przetrwania 193

  Rozdział 15
  Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia 197
  15.1. Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 197
  15.2. Współczesne koncepcje organizacji 198
  15.3. Związki i zależności pomiędzy organizacją i otoczeniem 200
  15.4. Systemy operacji i planowanie 200
  15.5. Projektowanie prac badawczych 202
  15.6. Opór wobec zmian 203
  15.6.1. Przezwyciężanie oporu wobec zmian 204
  15.7. Rozwój nowych kierunków polityki zdrowotnej 205
  15.8. Współczesne potrzeby organizacyjne środowisk promujących zdrowie 206
  15.9. Kierunki zarządzania zalecane dla promocji zdrowia 207
  15.10. Promocja zdrowia w strukturach zarządzania 209

  Rozdział 16
  Marketing społeczny w promocji zdrowia 211
  16.1. Wprowadzenie 211
  16.2. Przykłady podejmowanych działań z zastosowaniem marketingu społecznego
  211
  16.2.1. Działania przygotowawcze 212
  16.2.2. Uwarunkowania efektywności marketingu społecznego 213
  16.3. Podstawowe zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb
  promocji zdrowia 213
  16.4. Najważniejsze zagadnienia marketingu społecznego w promocji zdrowia
  214
  16.5. Zastosowanie marketingu społecznego w promocji zdrowia wg Emersona
  214
  16.6. Przykłady zastosowania marketingu społecznego w promocji zdrowia 215

  Rozdział 17
  Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce 217
  17.1. Zdrowe miasta 218
  17.2. Zdrowe miejsce pracy 219
  17.3. Szkoła promująca zdrowie (Zdrowa Szkoła) 221
  17.4. Szpital Promujący Zdrowie 222
  17.5. Samorządowy Ośrodek Ekologii i Zdrowia 225
  17.6. Zdrowy Dom 226
  17.7. Promocja Zdrowia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 227
  17.8. Narodowy Program Zdrowia 229

  Rozdział 18
  Promocja zdrowia w Unii Europejskiej i szanse jej realizacji według unijnych
  zasad w Polsce 231
  18.1. Pierwszy etap rozwoju działań w zakresie promocji zdrowia 232
  18.2. Drugi etap rozwoju działań w zakresie promocji zdrowia 233
  18.3. Nowa polityka i strategia zdrowotna w Unii Europejskiej 234
  18.4. Współdziałanie w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego 236
  18.5. Szczególne zadania dla promocji zdrowia 237
  18.6. Badania naukowe i programy polityki zdrowotnej Unii Europejskiej 239

  Rozdział 19
  Dokumenty 246

  Literatura 289
Komentarze (0)