Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Darmowa dostawa
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Neuropsychologia kliniczna

Autorzy:

PWN Wydawnictwo

Warszawa 2000, wyd.1

 • Oprawa: miękka foliowana, 508 str.,
 • Wymiary: 165 x 240 mm,
 • Waga: 0 kg.
 • ISBN: 83-01-12444-X
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
66,00 zł
62,70 zł
Zamknij
 
anuluj
Neuropsychologia ciągle rozwija się i rozbudowuje. Autor oparł się jednak pokusie uszczegółowienia i rozszerzenia tej pracy, uważa ją bowiem za tekst wprowadzający, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychoanatomicznego. Na jego podstawie czytelnik może przyswoić sobie koncepcje z licznych prac i artykułów, z którymi zapoznaje się w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w neuropsychologii. Autor ma nadzieję, że książka ta będzie nadal przydatna przedstawicielom innych dyscyplin, zajmującym się zawodowo osobami z uszkodzeniem mózgu. Starając się uaktualnić materiał zawarty w drugim wydaniu, obszerniej niż poprzednio omówiono kilka tematów wzbudzających w ostatnich latach duże zainteresowanie.
 • 1. Historia neuropsychologii
 • Cywilizacja starożytna
 • Kraniotomia
 • Grecja w epoce klasycznej
 • Hipoteza lokalizacji komorowej
 • Wezaliusz
 • Poszukiwanie organu mózgowego
 • Psychologia zdolności psychicznych o odrębnej lokalizacji
 • Dziewiętnastowieczne badania nad uszkodzeniami mózgu
 • Broca a lokalizacja mowy
 • Wernicke i początki współczesnej neuropsychologii
 • Zaburzenia pamięci a mózg
 • Twórcy map korowych
 • Cytoarchitektonika i mieloarchitektonika
 • Neuropsychologia współczesna
 • Zespoły neuropsychologiczne
 • Układy funkcjonalne
 • Podwójna dysocjacja funkcji
 • Dysocjacje zgodne
 • Zespół dyskoneksji
 • 2. Podstawy anatomii mózgu
 • Terminy anatomiczne oznaczające stosunki przestrzenne
 • Opony mózgu
 • Opona twarda (dura mater)
 • Opona pajęcza (pajęczynówka)
 • Opona miękka (pia mater)
 • Układ przestrzeni płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Jama podpajęczynówkowa
 • Komory mózgowe
 • Ogólna topografia mózgu
 • Półkule mózgu
 • Powierzchnia grzbietowo-boczna
 • Podział na płaty mózgowe
 • Powierzchnia przyśrodkowa
 • Powierzchnia podstawna
 • Płat limbiczny i układ limbiczny
 • Układ hipokampa
 • Kora mózgowa
 • Warstwy komórkowe kory mózgu
 • Funkcjonalne okolice kory
 • Strefy korowe
 • Pień mózgu
 • Budowa wewnętrzna półkul mózgowych
 • Istota biała
 • Zwoje podstawy (basal ganglia)
 • Ukrwienie mózgowia
 • System tętnicy szyjnej wewnętrznej
 • Układ tętniczy kręgowo-podstawny
 • Odpływ żylny
 • Koło tętnicze mózgu
 • 3. Elementy neurologii
 • Metody badania
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie radiologiczne
 • Tomografia komputerowa (CT stan)
 • Tomografia pozytronowa emisyjna (PET stan)
 • Komputerowa tomografia emisyjna pojedynczego protonu (SPECT)
 • Arteriografia
 • Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
 • Rezonans magnetyczny (MRI)
 • Badanie czynności bioelektrycznej mózgu
 • Zapis EEG
 • Stymulacja
 • Często występujące zaburzenia neurologiczne
 • Uraz mózgu
 • Mechanizm i umiejscowienie stłuczeń mózgu
 • Wstrząśnienie mózgu
 • Wskaźniki głębokości urazu
 • Krwotok pourazowy
 • Guzy śródczaszkowe
 • Zaburzenia krążenia mózgowego
 • Niedokrwienie mózgu
 • Zawał mózgu
 • Krwotok mózgowy
 • Choroby zwyrodnieniowe
 • Otępienie (demencja)
 • Zaburzenia wyższych funkcji mózgowych
 • Afazja
 • Anatomiczny model dyskoneksji
 • Agnozja
 • Zespół zaniedbywania stronnego
 • Agnozja ciała
 • Apraksja
 • Amnezja
 • Terminologia
 • Rodzaje zaburzeń pamięci
 • Padaczka
 • Klasyfikacja kliniczna
 • Napady uogólnione
 • Napady częściowe
 • Napady jednostronne
 • 4. Płaty czołowe
 • Anatomia i organizacja funkcjonalna
 • Spór o płaty czołowe
 • Zespół płata czołowego
 • Konfabulacja
 • Zachowanie użytkownika (utilization behaviour)
 • Badania nad zmianami poznawczymi po resekcjach mózgu
 • Myślenie abstrakcyjne
 • Planowanie i rozwiązywanie zadań
 • Sztywność a uszkodzenie mózgu
 • Amnezja czołowa
 • Zachowanie werbalne
 • Trudności percepcyjne
 • Lateralizacja a płaty czołowe
 • Adynamia czołowa
 • Psychochirurgia
 • Lobotomia przedczołowa i operacje pochodne
 • Płaty czołowe a osobowość
 • Zmiany poznawcze przy zmodyfikowanej leukotomii
 • Zespół czołowy:: jeden czy liczne?
 • 5. Płaty skroniowe
 • Integracyjne funkcje płata skroniowego
 • Właściwości anatomiczne
 • Organizacja funkcjonalna
 • System słuchowy
 • Pierwotna projekcja słuchowa
 • Kojarzeniowe (asocjacyjne) okolice słuchowe
 • Zaburzenia percepcji słuchowej
 • Badania nad słuchaniem obuusznym
 • Wnioskowanie o dominacji dla mowy
 • Muzyka a mózg
 • Efekt cocktail party
 • Percepcja wzrokowa
 • Funkcje węchowe
 • Napady częściowe złożone (padaczka skroniowa)
 • Zmiany zachowania
 • Halucynacje (omany) i złudzenia przy lezjach skroniowych
 • Stymulacjo płata skroniowego prądem elektrycznym
 • Lezje skroniowe a zmiany poznawcze
 • Lezje jednostronne
 • Różnice w testach inteligencji
 • Zaburzenia pamięci specyficzne dla rodzaju materiału
 • Próba amytalowa - technika Wady
 • Uszkodzenia obustronne i ogólny zespół amnestyczny
 • Zespół amnestyczny po uszkodzeniach jednostronnych
 • Zachowana zdolność uczenia się przy amnezji
 • Przejściowa amnezja globalna (transient global amnesia, TGA)
 • Amnezja spowodowana przez uraz kręgosłupa szyjnego z szarpnięcia (whiplash amnesia)
 • Niewydolność krążenia z tętnic kręgowej i podstawnej (Vertebrobasilar lnsufficiency, VBl)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka amnezji przy obustronnym uszkodzeniu hipokampa
 • 6. Płaty ciemieniowe
 • Właściwości anatomiczne
 • Zaburzenia czucia i percepcji
 • Różnicowanie somatosensoryczne
 • Zaburzenia percepcji dotykowej
 • Ocena położenia bodźca
 • Astereognozja (agnozja dotykowa)
 • Zaburzenia kojarzenia wielozmysłowego (integracji międzymodalnej)
 • Synteza symboliczna (quasi-przestrzenna)
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej
 • Zaburzenia oceny miejsca i położenia
 • Upośledzenie zapamiętywania lokalizacji
 • Zaburzenia orientacji topograficznej i utrata pamięci topograficznej
 • Trudności ze znajdowaniem drogi
 • Agnozja topograficzna
 • Amnezja topograficzna
 • Apraksja konstrukcyjna
 • Status pojęcia apraksja konstrukcyjna
 • Strona uszkodzenia a apraksja konstrukcyjna
 • Różnice jakościowe a strona uszkodzenia
 • Związek między deficytami wzrokowo-percepcyjnymi a wzrokowo-konstrukcyjnymi
 • Apraksja konstrukcyjna a miejsce uszkodzenia
 • Rozwiązanie istniejących niejasności
 • Zaburzenia towarzyszące
 • Apraksja czołowa
 • Apraksja konstrukcyjna jako zespół dyskoneksji
 • Dysleksja i dyskalkulia przestrzenna
 • Dysleksja przestrzenna
 • Dyskalkulia (akalkulia) przestrzenna
 • Zaburzenia przestrzenne - uwagi ogólne
 • Zespół jednostronnego zaniedbywania przestrzeni (unilaterul spatial neglect, USN)
 • Badanie diagnostyczne zaniedbywania stronnego
 • Strona uszkodzenia a zespół zaniedbywania jednostronnego
 • Umiejscowienie lezji powodujących zaniedbywanie
 • Płat ciemieniowy
 • Płat czołowy
 • Lezje podkorowe
 • Zaniedbywanie jednostronne a zaburzenia spostrzegania
 • Charakter defektu
 • Synteza sensoryczna
 • Deficyt uwagi
 • Wewnętrzna reprezentacja przestrzeni
 • Asymetria sieci neuronowej
 • Zaniedbywanie jednostronne a powrót funkcji
 • Zaniedbywanie ruchowe
 • Zaburzenia schematu ciała
 • Anozognozja
 • Brak świadomości części ciała
 • Zaburzenie orientacji lewa - prawa
 • Zespół Gerstmanna
 • Płaty ciemieniowe a pamięć krótkotrwała
 • Posturalne zbaczanie rąk (postural arm drift)
 • 7. Płaty potyliczne
 • Właściwości anatomiczne
 • Drogi wzrokowe
 • Ubytki w polu widzenia
 • Badanie pola widzenia
 • Ślepota mózgowa
 • Widzenie mimo ślepoty (blindsight)
 • Zaprzeczanie ślepocie (zespół Antona)
 • Adaptacja do ubytków w polu widzenia
 • Ślepota histeryczna
 • Spostrzeganie wzrokowe
 • Lokalizacja wzrokowa
 • Wzrokowa ocena położenia przestrzennego (orientation)
 • Widzenie przestrzenne (stereopsja) i spostrzeganie głębi
 • Ślepota barw (achromatopsja)
 • Agnozja wzrokowa
 • Wzrokowa agnozja przedmiotów
 • Agnozja symultatywna (symultanagnozja)
 • Prozopagnozja (agnozja twarzy)
 • Lokalizacja uszkodzenia
 • Charakter defektu
 • Prozopagnozja - zespół dyskoneksji
 • Agnozja barw
 • Stan koncepcji agnozji wzrokowej
 • Aleksja bez agrafii
 • Aleksja odwracalna
 • Halucynacje wzrokowe
 • Drażnienie prądem elektrycznym
 • 8. Asymetria funkcjonalna półkul mózgowych
 • Pojęcie dominacji mózgowej
 • Preferencja ręki a dominacja półkulowa
 • Technika Wady
 • Asymetria strukturalna (morfologiczna)
 • Badania nad lezjami jednopółkulowymi
 • Percepcja wzrokowa a asymetria
 • Różnicowanie figury i tła
 • Rozpoznawanie twarzy
 • Percepcja wzrokowo-przestrzenna
 • Percepcja dotykowa
 • Zmiany somatosensoryczne
 • Dominacja sensoryczna
 • Różnicowanie wielkości
 • Astereognozja
 • Percepcja słuchowa
 • Kolejność w czasie
 • Prawa półkula a porozumiewanie się
 • Pamięć i uczenie się
 • Funkcje emocjonalne
 • Brak wytrwałości ruchowej
 • Obustronne następstwa uszkodzeń jednostronnych
 • Uwaga a prawa półkula
 • Hemisferektomia (resekcja jednej półkuli mózgu)
 • Porażenie połowicze dziecięce
 • Hemisferektomia u dorosłych
 • Komisurotomia mózgowa (przecięcie połączeń spoidłowych)
 • Percepcja wzrokowa
 • Figury chimeryczne
 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne
 • Percepcja dotykowa
 • Rywalizacja rąk i zespół obcej ręki
 • Percepcja słuchowa
 • Funkcje językowe
 • Rozumienie mowy
 • Ekspresja językowa Agrafia jednostronna
 • Aleksja połowicza (hemialeksja)
 • Apraksja jednostronna
 • Pamięć
 • Agenezja ciała modzelowatego
 • Asymetria funkcjonalna u ludzi zdrowych
 • Jeszcze raz o dominacji
 • 9. Międzymózgowie
 • Anatomia międzymózgowia
 • Zaburzenia funkcjonalne
 • Amnezja po uszkodzeniach międzymózgowia
 • Zespół amnestyczny Korsakowa
 • Obustronne uszkodzenie wzgórza
 • Amnezja po pęknięciu tętniaka
 • zespół amnestyczny jeden czy liczne
 • Zachowane funkcje i dysocjacje
 • Otępienie wzgórzowe
 • Jednostronne uszkodzenia wzgórza
 • Specyficzne zaburzenia pamięci
 • Afazja wzgórzowa
 • Wzgórzowy zespół zaniedbywania
 • 10. Diagnoza neuropsychologiczna
 • Uwagi ogólne
 • Niektóre problemy teoretyczne
 • Uszkodzenie mózgu
 • Walidacja kliniczna
 • Uwarunkowania poziomu wykonania
 • Trafność fasadowa i pokusa błędnego wnioskowania
 • Wspólna wariancja
 • Wskaźniki zbiorcze
 • Objawy (symptomy) i zespoły (syndromy)
 • Neuropsychologiczny zespół objawów
 • Metoda skrajnych przypadków
 • Sprawdzanie hipotez w pojedynczych przypadkach
 • Historia choroby pacjenta
 • Dobór narzędzi
 • Przykładowe przypadki
 • Wybieranie spośród hipotez
 • Dane z wywiadu
 • Badanie neuropsychologiczne
 • Wnioskowanie ogólne
 • Zaburzenia funkcjonalne a zaburzenia organiczne
 • Wybór opisów przypadków
 • Psychoza Korsakowa
 • Amnezja jako powikłanie arteriografii
 • Udar amnestyczny
 • Niejasne rozpoznanie
 • Milczenie prawego płata czołowego
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Alkohol i wykorzystywanie błędów
 • Przypadek niemłodego spadochroniarza
 • Rzekome otępienie histeryczne
 • 11. Mózg a zachowanie:: ogólniejszy kontekst
 • Główna orientacja
 • Dziedziny pokrewne
 • Neuropsychologia poznawcza
 • Teoria przetwarzania informacji
 • Metoda studium przypadku Badania grupowe
 • Dysocjacja i frakcjonowanie (fractionation)
 • Psychologia człowieka zdrowego
 • Neurologia behawioralna
 • Neuropsychiatria
 • Role neuropsychologii klinicznej
 • Diagnoza neuropsychologiczna:: przegląd zagadnień
 • Interwencja terapeutyczna
 • Szkolenie w neuropsychologii
 • Bibliografia
 • Indeks rzeczowy
Ewa M. Szepietowska, Beata Daniluk ...
35,70 zł
Do koszyka
33,90 zł
Małgorzata Kuberska-Kędzierska ...
34,90 zł
Do koszyka
24,90 zł
Małgorzata Święcicka
36,75 zł
Do koszyka
31,90 zł
Stanisław Pużyński, Jacek ...
92,40 zł
Do koszyka
89,00 zł
Lewis P. Rowland, Timothy A. Pedley, ...
437,00 zł
Do koszyka
389,00 zł
Wojciech Kozubski, Paweł P. ...
199,00 zł
Do koszyka
159,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Biochemia Harpera ilustrowana
Victor W. Rodwell, David Bender
199,00 zł
159,90 zł
Ortopedia i traumatologia - podręcznik
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz Mazurek (red.)
73,50 zł
73,50 zł
Bochenek Anatomia człowieka tom I-V
Adam Bochenek, Michał Reicher
472,50 zł
379,00 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności