Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Niskie ceny
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Osobowość - teoria i badania

Autorzy:

 • Oprawa: miękka foliowana, 678 str.,
 • Wymiary: 170 x 240 mm,
 • Waga: 1.17 kg.
 • ISBN: 83-233-1588-4
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
72,45 zł
68,88 zł
Zamknij
 
anuluj
Osobowość:: teoria i badania to jeden z najbardziej popularnych w Europie i USA podręczników poświęconych teorii osobowości. Niniejsza książka została wydana w Polsce po raz pierwszy na podstawie ósmego, najnowszego wydania. Stanowi najnowocześniejszy podręcznik psychologii osobowości obecny na polskim rynku. Jego najważniejszymi walorami są:: prezentacja uznawanych współcześnie nurtów psychologii osobowości, przedstawienie „korzeni” i perspektyw każdego z tych ujęć, uwydatnienie aktualnych trendów w badaniach nad osobowością, ilustracja rozważań teoretycznych odpowiednimi przykładami z badań empirycznych i terapii, udana próba pogodzenia tego, co „powszechne”, z tym, co „wyjątkowe” w osobowości człowieka, analiza metateoretyczna teorii osobowości, zarys integracyjnego ujmowania zagadnień związanych z osobowością, doskonałe przygotowanie treści od strony dydaktycznej. Podręcznik Pervina i Johna znakomicie opisuje i uprzystępnia wszystko to, przed czym dzisiaj staje psychologia osobowości. Najistotniejszych zmian - jak zapewniają Autorzy we wprowadzeniu - dokonano w edycji siódmej z 1997 roku, J.Whiley, Sons, Inc. Na podstawie tej edycji sporządzono niniejszą recenzję:: L.A. Pervin I O.P. John, rozpoznając za Kuhnem etap naukowego rozwoju psychologii jako preparadygmatyczny (piszą o tym w uwagach końcowych), zapoznają czytelnika z różnorodnymi orientacjami teoretycznymi, gdyż - jak twierdzą - każda z nich wnosi istotne poglądy do wiedzy o człowieku. (Z recenzji dr hab. prof. UWr Marii Straś-Romanowskiej)
 • Rozdział 1 - Teoria osobowości:: od potocznych obserwacji do systematycznych teorii::
 • Dlaczego badanie osobowości?
 • Definiowanie osobowości
 • Teoria osobowości jako odpowiedź na pytania:: co?, jak? i dlaczego?
 • Ważne zagadnienia w teorii osobowości
 • Ocena teorii
 • Teoria i badanie osobowości
 • Rozdział 2 - Naukowe badanie ludzi::
 • Dane psychologii osobowości
 • Cele badań:: rzetelność, trafność, etyka badań
 • Trzy ogólne podejścia do badań
 • Ocena alternatywnych podejść do badań
 • Teoria osobowości i badanie osobowości
 • Pomiar osobowości i przypadek Jima
 • Rozdział 3 - Teoria psychodynamiczna:: psychoanalityczna teoria osobowości Freuda::
 • Zygmunt Freud (1856–1939):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Freuda ujęcie osoby i społeczeństwa
 • Freuda ujęcie nauki, teorii i badań
 • Psychoanaliza:: teoria osobowości
 • Rozdział 4 - Teoria psychodynamiczna:: Zastosowania i ocena teorii Freuda::
 • Zastosowania kliniczne
 • Opis przypadku:: Mały Hans
 • Przypadek Jima
 • Pokrewne stanowiska i współczesne rozwinięcia teorii psychoanalitycznej
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 5 - Teoria fenomenologiczna:: Carla Rogersa zorientowana na osobę teoria osobowości::
 • Carl R. Rogers (1902–1987):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Rogersa ujęcie osoby
 • Rogersa ujęcie nauki, teorii i badań naukowych
 • Teoria osobowości Carla Rogersa
 • Rozdział 6 - Teoria fenomenologiczna:: zastosowania i ocena teorii Rogersa::
 • Zastosowania kliniczne
 • Przypadek ilustrujący teorię:: pani Oak
 • Przypadek Jima
 • Najnowsze rozwinięcia
 • Pokrewne punkty widzenia
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 7 - Cechowe ujęcia osobowości:: Allport, Eysenck, Cattell::
 • Pojęcie cechy
 • Cechowa teoria osobowości Gordona W. Allporta (1897–1967)
 • Trójczynnikowa teoria Hansa J. Eysencka (1916–1997)
 • Czynnikowo-analityczne ujęcie cech Raymonda B. Cattella (1905–1998)
 • Rozdział 8 - Teoria cechowa:: Pięcioczynnikowy model osobowości:: Zastosowanie i ocena cechowego ujęcia osobowości
 • Pięcioczynnikowy model osobowości
 • Przypadek Jima
 • Ocena:: spór osoba – sytuacja
 • Całościowa ocena teorii cechowej
 • Rozdział 9 - Biologiczne podstawy osobowości::
 • Temperament:: problem psychofizyczny od czasów dawnych do współczesnych
 • Teoria ewolucji i osobowość:: współczesna synteza, część I
 • Geny i osobowość:: współczesna synteza, część II
 • Biologia i problemy społeczno-polityczne
 • Rozdział 10 - Uczeniowe ujęcia osobowości::
 • Uczeniowe ujęcie osoby i nauki
 • Teoria warunkowania klasycznego Pawłowa
 • Teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera
 • Teoria bodźca – reakcji:: Hull, Dollard i Miller
 • Porównanie ujęć uczeniowych z wcześniejszymi poglądami
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 11 - poznawcza teoria osobowości:: teoria konstruktów osobistych George’a A. Kelly’ego::
 • George A. Kelly (1905–1966):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Kelly’ego ujęcie osoby
 • Kelly’ego ujęcie nauki, teorii i badań
 • Teoria osobowości George’a A. Kelly’ego
 • Rozdział 12 - poznawcza teoria osobowości:: zastosowania i ocena teorii Kelly’ego::
 • Zastosowania kliniczne
 • Studium przypadku:: Ronald Barrett
 • Przypadek Jima
 • Zbliżone punkty widzenia oraz aktualne rozwinięcia
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 13 - Teoria społeczno-poznawcza:: Bandura i Mischel::
 • Ogólna charakterystyka autorów i ich propozycji
 • Ujęcie osoby
 • Ujęcie nauki, teorii i badań
 • Społeczno-poznawcza teoria osobowości, Cele, Kompetencje – umiejętności
 • Rozdział 14 - Teoria społeczno-poznawcza:: zastosowania i ocena::
 • Kliniczne zastosowania
 • Studium przypadku:: Gary W.
 • Przypadek Jima
 • Najnowsze rozwinięcia
 • Analiza porównawcza
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 15 - Poznawczo-informacyjne ujęcie osobowości::
 • Struktury poznawcze
 • Zastosowania kliniczne
 • Przypadek Jima
 • Podstawowe twierdzenia
 • Związek teorii procesów informacyjnych z tradycyjną teorią osobowości
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 16 - Syntetyczne spojrzenie na teorię, pomiar i badanie osobowości::
 • Teoria i historia rozwoju nauki
 • Niektóre sprawy dzielące teoretyków osobowości
 • Biologiczne podstawy i poziomy wyjaśniania
 • Przypadek Jima

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
Moore Anatomia kliniczna - tom 1-2
Keith L. Moore, Authur F. Dalley
370,00 zł
319,90 zł
Współczesna endodoncja w praktyce
Bolesława Arabska-Przedpełska, Halina Pawlicka
178,00 zł
149,90 zł
Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 1-2
Bertram G. Katzung, Susan B. Masters
196,00 zł
159,90 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności