Witaj. Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się. Masz już konto? Zaloguj się.Zaloguj się Przechowalnia Dostawa i płatność Regulamin Pomoc Polski
Darmowa dostawa
Tel.: 58 340-60-65
Twój koszyk
Ilość: 0
Suma: 0,00 PLN
Przejdź do kasy
Przejdź do kasy

Osobowość - teoria i badania

Autorzy:

 • Oprawa: miękka foliowana, 678 str.,
 • Wymiary: 170 x 240 mm,
 • Waga: 1.17 kg.
 • ISBN: 83-233-1588-4
Towar niedostępny:
nakład wyczerpany (niedostępny u wydawcy)
72,45 zł
68,88 zł
Zamknij
 
anuluj
Osobowość:: teoria i badania to jeden z najbardziej popularnych w Europie i USA podręczników poświęconych teorii osobowości. Niniejsza książka została wydana w Polsce po raz pierwszy na podstawie ósmego, najnowszego wydania. Stanowi najnowocześniejszy podręcznik psychologii osobowości obecny na polskim rynku. Jego najważniejszymi walorami są:: prezentacja uznawanych współcześnie nurtów psychologii osobowości, przedstawienie „korzeni” i perspektyw każdego z tych ujęć, uwydatnienie aktualnych trendów w badaniach nad osobowością, ilustracja rozważań teoretycznych odpowiednimi przykładami z badań empirycznych i terapii, udana próba pogodzenia tego, co „powszechne”, z tym, co „wyjątkowe” w osobowości człowieka, analiza metateoretyczna teorii osobowości, zarys integracyjnego ujmowania zagadnień związanych z osobowością, doskonałe przygotowanie treści od strony dydaktycznej. Podręcznik Pervina i Johna znakomicie opisuje i uprzystępnia wszystko to, przed czym dzisiaj staje psychologia osobowości. Najistotniejszych zmian - jak zapewniają Autorzy we wprowadzeniu - dokonano w edycji siódmej z 1997 roku, J.Whiley, Sons, Inc. Na podstawie tej edycji sporządzono niniejszą recenzję:: L.A. Pervin I O.P. John, rozpoznając za Kuhnem etap naukowego rozwoju psychologii jako preparadygmatyczny (piszą o tym w uwagach końcowych), zapoznają czytelnika z różnorodnymi orientacjami teoretycznymi, gdyż - jak twierdzą - każda z nich wnosi istotne poglądy do wiedzy o człowieku. (Z recenzji dr hab. prof. UWr Marii Straś-Romanowskiej)
 • Rozdział 1 - Teoria osobowości:: od potocznych obserwacji do systematycznych teorii::
 • Dlaczego badanie osobowości?
 • Definiowanie osobowości
 • Teoria osobowości jako odpowiedź na pytania:: co?, jak? i dlaczego?
 • Ważne zagadnienia w teorii osobowości
 • Ocena teorii
 • Teoria i badanie osobowości
 • Rozdział 2 - Naukowe badanie ludzi::
 • Dane psychologii osobowości
 • Cele badań:: rzetelność, trafność, etyka badań
 • Trzy ogólne podejścia do badań
 • Ocena alternatywnych podejść do badań
 • Teoria osobowości i badanie osobowości
 • Pomiar osobowości i przypadek Jima
 • Rozdział 3 - Teoria psychodynamiczna:: psychoanalityczna teoria osobowości Freuda::
 • Zygmunt Freud (1856–1939):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Freuda ujęcie osoby i społeczeństwa
 • Freuda ujęcie nauki, teorii i badań
 • Psychoanaliza:: teoria osobowości
 • Rozdział 4 - Teoria psychodynamiczna:: Zastosowania i ocena teorii Freuda::
 • Zastosowania kliniczne
 • Opis przypadku:: Mały Hans
 • Przypadek Jima
 • Pokrewne stanowiska i współczesne rozwinięcia teorii psychoanalitycznej
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 5 - Teoria fenomenologiczna:: Carla Rogersa zorientowana na osobę teoria osobowości::
 • Carl R. Rogers (1902–1987):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Rogersa ujęcie osoby
 • Rogersa ujęcie nauki, teorii i badań naukowych
 • Teoria osobowości Carla Rogersa
 • Rozdział 6 - Teoria fenomenologiczna:: zastosowania i ocena teorii Rogersa::
 • Zastosowania kliniczne
 • Przypadek ilustrujący teorię:: pani Oak
 • Przypadek Jima
 • Najnowsze rozwinięcia
 • Pokrewne punkty widzenia
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 7 - Cechowe ujęcia osobowości:: Allport, Eysenck, Cattell::
 • Pojęcie cechy
 • Cechowa teoria osobowości Gordona W. Allporta (1897–1967)
 • Trójczynnikowa teoria Hansa J. Eysencka (1916–1997)
 • Czynnikowo-analityczne ujęcie cech Raymonda B. Cattella (1905–1998)
 • Rozdział 8 - Teoria cechowa:: Pięcioczynnikowy model osobowości:: Zastosowanie i ocena cechowego ujęcia osobowości
 • Pięcioczynnikowy model osobowości
 • Przypadek Jima
 • Ocena:: spór osoba – sytuacja
 • Całościowa ocena teorii cechowej
 • Rozdział 9 - Biologiczne podstawy osobowości::
 • Temperament:: problem psychofizyczny od czasów dawnych do współczesnych
 • Teoria ewolucji i osobowość:: współczesna synteza, część I
 • Geny i osobowość:: współczesna synteza, część II
 • Biologia i problemy społeczno-polityczne
 • Rozdział 10 - Uczeniowe ujęcia osobowości::
 • Uczeniowe ujęcie osoby i nauki
 • Teoria warunkowania klasycznego Pawłowa
 • Teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera
 • Teoria bodźca – reakcji:: Hull, Dollard i Miller
 • Porównanie ujęć uczeniowych z wcześniejszymi poglądami
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 11 - poznawcza teoria osobowości:: teoria konstruktów osobistych George’a A. Kelly’ego::
 • George A. Kelly (1905–1966):: ogólna charakterystyka autora i jego propozycji
 • Kelly’ego ujęcie osoby
 • Kelly’ego ujęcie nauki, teorii i badań
 • Teoria osobowości George’a A. Kelly’ego
 • Rozdział 12 - poznawcza teoria osobowości:: zastosowania i ocena teorii Kelly’ego::
 • Zastosowania kliniczne
 • Studium przypadku:: Ronald Barrett
 • Przypadek Jima
 • Zbliżone punkty widzenia oraz aktualne rozwinięcia
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 13 - Teoria społeczno-poznawcza:: Bandura i Mischel::
 • Ogólna charakterystyka autorów i ich propozycji
 • Ujęcie osoby
 • Ujęcie nauki, teorii i badań
 • Społeczno-poznawcza teoria osobowości, Cele, Kompetencje – umiejętności
 • Rozdział 14 - Teoria społeczno-poznawcza:: zastosowania i ocena::
 • Kliniczne zastosowania
 • Studium przypadku:: Gary W.
 • Przypadek Jima
 • Najnowsze rozwinięcia
 • Analiza porównawcza
 • Krytyczna ocena
 • Rozdział 15 - Poznawczo-informacyjne ujęcie osobowości::
 • Struktury poznawcze
 • Zastosowania kliniczne
 • Przypadek Jima
 • Podstawowe twierdzenia
 • Związek teorii procesów informacyjnych z tradycyjną teorią osobowości
 • Ocena krytyczna
 • Rozdział 16 - Syntetyczne spojrzenie na teorię, pomiar i badanie osobowości::
 • Teoria i historia rozwoju nauki
 • Niektóre sprawy dzielące teoretyków osobowości
 • Biologiczne podstawy i poziomy wyjaśniania
 • Przypadek Jima
Irvin D. Yalom, Molyn Leszcz ...
84,90 zł
Do koszyka
74,90 zł
74,00 zł
Do koszyka
62,90 zł
Jerold J. Kreisman, Hal Straus ...
46,90 zł
Do koszyka
41,90 zł
Piotr K. Oleś, Małgorzata Puchalska-Wasyl ...
49,00 zł
Do koszyka
39,90 zł
Philip G. Zimbardo, Robert L. ...
39,00 zł
Do koszyka
31,90 zł

Tel.  58 340-60-65
Tel.  58 341-54-38
kom. 512-176-773
biuro@medbook.com.pl

Newsletter
Newsletter
189,00 zł
169,90 zł
Pediatria do LEK i PES
Anna Dobrzańska, Józef Ryżko
126,00 zł
109,90 zł
Ortopedia i traumatologia - podręcznik
Andrzej Nowakowski (red.) , Tomasz Mazurek (red.)
73,50 zł
73,50 zł
Akceptujemy płatności
Honorujemy karty kredytowe: Akceptujemy płatności